Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
244 Accese, Ultima modificare:
că normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică ... limentar, unităţile şi instituţiile de învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii. Pentr... ităţi, niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de prezenta... ână. Celelalte înscrisuri şcolare şi universitare pot fi redactate în limba de predare. (la data 20-de
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
51 Accese, Ultima modificare:
vicii transfrontaliere. (7) Statele membre gazdă pot prevedea, după caz și în conformitate cu legislaț... eglementează respectiva profesie. Aceste criterii pot cuprinde, de exemplu, cerințe precum o formare pr... ți menționate anterior sau numai unele dintre ele pot fi exercitate și de către membri ai altor profesi... are se stabilesc în diverse state membre. Cartele pot, cu respectarea deplină a dispozițiilor privind p
faq @imi
48 Accese, Ultima modificare:
re competențe în domenii legislative diverse. Cum pot indica acest lucru în IMI? //Răspuns// – Sistemu... e care le joacă o autoritate în cadrul sistemului pot fi diferite de la un domeniu legislativ la altul.... deoarece codul de înregistrare nu este valid. Ce pot face? //Răspuns// – Fiecare e-mail de invitaţie ... ri pentru coordonatori) ===== //Întrebare// - Cum pot înregistra un minister în cadrul căruia există de
policy @cookie
22 Accese, Ultima modificare:
rty cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interes... -uri permanente‘). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin i... Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte părți/ f... box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
15 Accese, Ultima modificare:
iva profesie. Diferenţele de conţinut al formării pot decurge din diferenţe semnificative în ceea ce pr... nale. (2)Platformele comune definite la alin. (1) pot fi prezentate Comisiei Europene de către statele ... sa oricărui document. Lista actelor necesare care pot fi solicitate în vederea obţinerii autorizaţiei d... unitar şi art. 352 şi 353, autorităţile române nu pot restrânge, din motive legate de calificările prof
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
15 Accese, Ultima modificare:
ai multe sarcini ale coordonatorului național IMI pot fi încredințate centrelor SOLVIT în contextul pro... tilizarea IMI pentru cooperare administrativă, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele... având în vedere dimensiunea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea... sau juridice, altele decât utilizatorii IMI, care pot interacționa cu IMI numai prin mijloace tehnice s
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
13 Accese, Ultima modificare:
totuși instrumentele IMI pe care autoritățile le pot utiliza pentru a gestiona cererile EPC, însă nu s... nism electronic existent la nivelul UE pe care îl pot utiliza profesioniștii pentru recunoașterea calif... 2.1 Introducere ===== Profesioniștii interesați pot solicita recunoașterea calificărilor lor în altă ... Acțiunile întreprinse de autoritățile competente pot fi grupate în două categorii: * Fluxul de lucru
pcue @ro
12 Accese, Ultima modificare:
alitatea în care societăţile contabilitate române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R. | | ::: | ::: | 2.... în care societăţile de expertiză contabilă române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R. | | ::: | ::: | 5.... onsultanții fiscali -persoane fizice, membrii CCF pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitare... unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot deveni membri titulari ai ANEVAR | | ::: | ::: |
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
8 Accese, Ultima modificare:
procedurii CPE, ținând seama de documentele care pot fi solicitate de autoritățile competente ale stat... dosarul IMI al solicitantului. Datele respective pot fi reutilizate pentru cererile ulterioare, cu con... lire, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai următoarele documente: * ( a ) î... icii, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai documentele enumerate în anexa II
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
6 Accese, Ultima modificare:
care autoritățile competente ale statelor membre pot solicita traduceri și copii certificate ale docum... ere că informațiile conținute în aceste documente pot fi verificate și că pot fi acordate asigurări din partea autorităților competente din statul membru de... lul 17 alineatul (1), autoritățile din țara gazdă pot solicita prezentarea de traduceri în temeiul arti
strategia @imi
5 Accese, Ultima modificare:
ile|priorităţile]] programului guvernamental care pot fi rezolvate parţial sau în întregime prin implem... ] strategiei sunt generale şi, dacă este necesar, pot fi definite [[.strategia:obiective_specifice|obie... egiei. Trebuie să se menţioneze activităţile care pot fi implementate cu ajutorul resurselor existente.... nţionată mai sus nu este exhaustivă, la nevoie se pot adăuga părţi suplimentare. De exemplu, dacă anumi
imi @ro:multimedia
4 Accese, Ultima modificare:
IMI este alcătuit din elemente individuale, care pot fi utilizate în mod independent. Acestea sunt: un... al legislației privind piața unică. Utilizatorii pot efectua căutări în orice limbă oficială a UE.)), ... te pe legislația UE corespunzătoare. Utilizatorii pot anexa documente și pot urmări și da curs cererilor de informații.)), un circuit pentru trimiterea, pri
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
4 Accese, Ultima modificare:
ă: - identificarea autorităţilor naţionale care pot avea, după caz, calitatea de coordonatori delegaţ... e rolurile și funcțiile acestuia din sistem, care pot fi amendate ulterior de către administratorul de ... pentru care IMI asigură cooperarea administrativă pot solicita coordonatorilor responsabili înregistrar... ritate competentă și coordonatorul responsabil nu pot ajunge la un acord. Coordonatorul naţional asigur
actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
3 Accese, Ultima modificare:
gProf. ===== 8. Informaţiile de contact ===== Se pot consulta informaţiile de contact şi persoana de c... contact ===== Adresa şi denumirea autorităţii se pot modifica de către un reprezentant al Comisiei Eur... ne, după ce sunt comunicate de un coordonator. Se pot actualiza informaţiile de contact (telefon, fax,
legislatie
3 Accese, Ultima modificare:
are, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 * ... are, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013 ===... are, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați ==== 2009-2010, 2010-2011 ==== [
surse_de_date @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
3 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @imi
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
1 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)