Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
180 Accese, Ultima modificare:
formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nic... vernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România ... alului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitism... al acreditat, de stat, particular şi confesional, precum şi pentru cel postliceal de stat. Finanţarea se f
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
67 Accese, Ultima modificare:
tei respectări a sănătății și siguranței publice, precum și a protecției consumatorilor. Din acest motiv, ... irectă și specifică cu calificările profesionale, precum definirea profesiilor, domeniul de aplicare a act... 9/48/CE ( 5 ) și 92/51/CEE ( 6 ) ale Consiliului, precum și a Directivei 1999/42/CE ( 7 ) a Parlamentului ... melor lor de educație și de formare profesională, precum și dreptul comunitar, în special a dreptului comu
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
25 Accese, Ultima modificare:
tent medical, moaşă, medic veterinar şi arhitect, precum şi activităţilor prevăzute în anexa nr. 1. (3)Pre... cepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), precum şi a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1. (la... de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătu... de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătu
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
14 Accese, Ultima modificare:
nsabilităților stabilite în prezentul regulament, precum înregistrarea coordonatorilor naționali IMI. Comi... de IMI la structurile lor administrative interne, precum și să pună în aplicare nevoile unui anumit flux d... ijloace tehnice care să permită actorilor externi precum cetățenii, întreprinderile și organizațiile să in... necesitatea ca IMI să funcționeze în mod adecvat, precum și de dreptul persoanelor vizate de a-și exercita
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
ul de reglementare al acestora în statele membre, precum și interesul exprimat de părțile interesate relev... a CPE prin intermediul acestui instrument online, precum și norme privind primirea cererilor de obținere a... icolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, precum și să se ofere garanții că documentul electronic ... finească rezultatele posibile ale procedurii CPE, precum și să se precizeze, acolo unde este cazul, inform
legislatie
6 Accese, Ultima modificare:
ământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor î... rsitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcol... rsitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcol... sitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școl
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
dedice in egală măsură si unei cariere didactice, precum George Demetrescu Mirea, Francisc Sirato, Jean Al... icii si criticii de artă au activat personalităţi precum Alexandru Tzigara Samurcas, Eugen Schileru, Ion F... acordarea la cerinţele societăţii române actuale, precum şi sincronizarea cu tendinţele şi curentele artis... i international, la viaţa culturală a momentului, precum şi de o seamă de dotări tehnologice. Biblioteca U
faq @imi
5 Accese, Ultima modificare:
onsiderare dimensiunea autorității dumneavoastră, precum și fluxul de informații la care vă așteptați în i... ștințe și competențe generale și de specialitate, precum și abilități cognitive specifice. ===== Terminol... te categorii de situaţii de muncă sau de învăţare precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personala,... or individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesională conti
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
4 Accese, Ultima modificare:
ii din sistem - potenţiale autorităţi competente, precum şi experţi din cadrul Ministerului Educaţiei, Cer... de vot. (3) Desemnarea şi înlocuirea membrilor, precum şi a observatorilor se face de către conducătorul... ul permanent şi se transmite tuturor membrilor GL precum şi altor responsabili pentru îndeplinirea decizii... manent, se transmite membrilor GL, observatorilor precum şi celorlalţi participanţi la reuniunea GL în ter
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
4 Accese, Ultima modificare:
slaţiei naţionale de transpunere şi implementare, precum şi a platformei IMI; * Implementarea corespunză... icarea sau reducerea procedurilor administrative, precum şi la o mai bună implementare la nivel naţional a... icarea sau reducerea procedurilor administrative, precum şi la o mai bună implementare la nivel naţional a... mpetente aflate în subordinea sau coordonarea sa, precum şi supravegherea tehnică a activităţii acestora î
universitatea_nationala_de_aparare_carol_i_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
tiinţifice şi ale ministrului apărării naţionale, precum şi ale Cartei universitare. Înfiinţată la 08.08.... „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de cer... e de formare şi dezvoltare profesională continuă, precum şi cursuri de nivel nonuniversitar. Universitate
strategia @imi
3 Accese, Ultima modificare:
unei noi politici publice în domeniul respectiv, precum şi în cazul în care politicile publice actuale ne... easta este cea mai importantă parte a strategiei, precum şi a documentelor de politici publice. Ulterior, ... e oferă celor care formulează politicile publice, precum şi societăţii, posibilitatea de a evalua nivelul
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
3 Accese, Ultima modificare:
tia asigură numărul minim de utilizatori necesar, precum și transferul de cunoștințe de la vechii utilizat... , organizarea de reuniuni și evenimente dedicate, precum reuniuni IMAC și IMAC-IMI, sesiuni de instruire l... rea paginii web dedicate IMI a Comisiei Europene, precum și utilizarea sistemului de formare, replică iden
universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura constr... te îndeosebi absolvenţilor cu diplomă de inginer) precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - stu... erinţele vieţii economice, sociale şi ştiinţifice precum şi perfecţionarea continuă a planurilor de învăţă
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
3 Accese, Ultima modificare:
goriile c,g, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX precum şi pentru instalaţii de osmoză inversă | Ordinele... ganele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici ş... colariz, atestarea şi utiliz. ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora - HG 238/2001 priv. cond.
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
3 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
2 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
2 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
2 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
2 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
1 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_politehnica_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_crestina_partium_din_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_stefan_cel_mare_din_suceava @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_titu_maiorescu_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
academia_fortelor_aeriene_henri_coanda_din_brasov @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)