Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cauta_toate_notificarile
13 Accese, Ultima modificare:
a listei) versiunea 8.0}} ===== Caută notificări primite (prima parte a listei) ===== {{imi:imi_-_2015-10-11_22.53.26_notifications_search_notificari_primite_in.png|Caută notificări primite (prima parte a listei) versiunea 8.0}} ===== Caută notificări primite (a doua parte a listei) ===== {{imi:imi_-_2015-10
cauta_toate_notificarile @imi:instruire:alerte_si_notificari
13 Accese, Ultima modificare:
a listei) versiunea 8.0}} ===== Caută notificări primite (prima parte a listei) ===== {{imi:imi_-_2015-10-11_22.53.26_notifications_search_notificari_primite_in.png|Caută notificări primite (prima parte a listei) versiunea 8.0}} ===== Caută notificări primite (a doua parte a listei) ===== {{imi:imi_-_2015-10
cereri @imi:calificari_profesionale
13 Accese, Ultima modificare:
estrială ^ Perioada raportării ^ Total cereri primite RO ^ Acceptate în decurs de o săptămână RO ^ ... a anuală ^ Perioada raportării ^ Total cereri primite RO ^ Acceptate în decurs de o săptămână RO ^ ... estrială ^ Perioada raportării ^ Total cereri primite RO ^ Nr. mediu de zile/răspuns ^ | 1| [[http... a anuală ^ Perioada raportării ^ Total cereri primite RO ^ Nr. mediu de zile/răspuns ^ | 1| [[http
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
11 Accese, Ultima modificare:
utorităților competente care gestionează alertele primite și transmise, precum și funcționalitățile IMI de ... toritățile care au sarcina de a coordona alertele primite astfel încât să faciliteze limitarea accesului la... autoritățile competente care gestionează alertele primite sau transmise, în temeiul articolului 56a alineat... 005/36/CE. (2) Pentru a se asigura că alertele primite sunt gestionate numai de autoritățile competente
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
8 Accese, Ultima modificare:
====== Cereri primite ====== ===== Autorități competente ===== ^ ^^^ ^ Total general ^ Total cereri primite pe ani ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | 100| **7181**|... te ===== ^ ^^^ ^ Total general ^ Total cereri primite pe ani ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | 100| **1377*... rior ==== ^ ^^ ^ Total general ^ Total cereri primite pe ani ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | 100| ****| |
cnred_web @meniu
6 Accese, Ultima modificare:
ps://cnred.edu.ro/cnred/#Statistica-IMI-PQ-cereri-primite|Statistica-IMI-PQ-cereri-primite]]| | 894|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Statistica-IMI-PQ-cereri-total-IMI-primite-trimise-Romania|Statistica-IMI-PQ-cereri-total-IMI-primite-trimise-Romania]]| | 895|[[ https://cnred.edu.ro
aplicatii @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
6 Accese, Ultima modificare:
CPE revocate și 3 CPE suspendate / 528 aplicații primite </jumbotron> </columns> <columns 100% 100% - ->... 33 CPE expirate, 3 CPE suspendate / 307 aplicații primite == </jumbotron> </columns> <columns 100% 100% -... e, 2 CPE expirate, 3 CPE revocate / 150 aplicații primite == </jumbotron> </columns> <columns 100% 100% -... == 15 CPE aprobate, 1 CPE revocat / 54 aplicații primite == </jumbotron> </columns> <columns 100% 100% -
chestionar-2017 @ro:evenimente
6 Accese, Ultima modificare:
- 0,4% ===== IV. Modulul de alerte ===== Alerte primite Alerte trimise Gestionarea alertelor ===== Alerte primite ===== 20. Autoritatea pe care o reprezentați a p... cereri de informații ===== Cereri de informații primite Cereri de informații trimise Gestionarea cererilor primite ===== Cereri de informații primite ===== 23. Au
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
4 Accese, Ultima modificare:
ne * verificarea se bazează pe informațiile primite din partea unui alt organism relevant din statul ... ne * verificarea se bazează pe informațiile primite în cadrul sistemului IMI din partea unei autorită... UE * verificarea se bazează pe informațiile primite în afara sistemului IMI din partea unei autorităț... te profesiile. Aceasta înseamnă că toate cererile primite în acea țară vor fi direcționate către această au
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
4 Accese, Ultima modificare:
erea duratei de răspuns la cererile de informaţii primite prin intermediul platformei IMI; f) Implementare... cunoştinţelor dobândite şi a materialelor suport primite; dacă este cazul, vor solicita Coordonatorului IM... lor autorităţii, monitorizarea fluxului de cereri primite şi transmise, respectarea termenelor aferente cer... erea duratei de răspuns la cererile de informaţii primite prin intermediul IMI, în aria Calificări Profesio
alte_profesii_din_domeniul_sanatatii @imi:calificari_profesionale:alerte
4 Accese, Ultima modificare:
şterea calificărilor profesionale)) ===== Alerte primite ===== ^ Statul Membru ^ Interdicție^ Restricți... 2**| | Polonia | 1| 0| **1**| | **Total alerte primite în România până la 26/06/2016** | **624**| **24... tate publică]] | 1| 0| **1**| | **Total alerte primite în România până la 26/06/2016** | **513**| **21... entsikkerhed]] | 0| 1| **1**| | **Total alerte primite în România până la 26/06/2016** | **111**| **35
medici @imi:calificari_profesionale:alerte
4 Accese, Ultima modificare:
romania]] ((Autoritate competentă)) ===== Alerte primite ===== ^ Statul Membru ^ Interdicţie^ Restricţi... 1**| | Ungaria | 1| 0| **1**| | **Total alerte primite în România până la 05/08/2017** | **1899**| **1... 552**| ^ Profesia ^ Specializarea ^ Total alerte primite^ | [[:Medic cu formare de bază]] | - | 1700| | [... dic_specialist:urologie]] | 20| | **Total alerte primite în România până la 05/08/2017** | | **3552**|
medici_veterinari_si_asistenti_veterinari @imi:calificari_profesionale:alerte
4 Accese, Ultima modificare:
a_si_pentru_siguranta_alimentelor]] ===== Alerte primite ===== ^ Statul Membru ^ Interdicție^ Restricți... *| | Danemarca | 0| 1| **1**| | **Total alerte primite în România până la 05/08/2017** | **78**| **2**| **80**| ^ Profesia ^ Total alerte primite^ | [[ro:profesii:reglementate:medic_veterinar]] | 80| | **Total alerte primite în România până la 05/08/2017** | **80**| =====
indicatori @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
tare a cererilor ===== Procentajul de solicitări primite, care au fost acceptate în termen de o săptămână.... odul în care autoritățile răspund la solicitările primite. Sistemul IMI le cere să "accepte" o cerere înain... de comun acord ===== Procentajul de solicitări primite care au primit răspuns în termenul convenit între... care autoritățile competente răspund la cererile primite prin IMI, de la data la care cererea a fost trimi
faq @imi
3 Accese, Ultima modificare:
imagine de ansamblu asupra cererilor trimise sau primite de autorităţile pe care le coordonează. Dacă dori... ţile competente trebuie să se asigure că cererile primite de la alte state membre sunt soluţionate în timp ... oordonatorul” afişează toate cererile trimise sau primite de autorităţile coordonate. Coordonatorul poate v
rezultatele @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
legea_educatiei_nationale
3 Accese, Ultima modificare:
educatia_minorilor @imi:calificari_profesionale:alerte
3 Accese, Ultima modificare:
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
3 Accese, Ultima modificare:
diplome_falsificate @imi:calificari_profesionale:alerte
3 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:alerte
3 Accese, Ultima modificare:
alte_tipuri @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
medici_dentisti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
2 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_farmacisti
2 Accese, Ultima modificare:
farmacisti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_dentisti
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_veterinari
2 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_moase
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_arhitecti
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_asistenti_medicali
2 Accese, Ultima modificare:
moase @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
medici_veterinari @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
1 Accese, Ultima modificare:
instruire @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)