Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
113 Accese, Ultima modificare:
======= Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale ======= Textul consolidat al Directivei... EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale PARLA... 23 și 24 martie 2000, Comisia adoptă o comunicare privind „O strategie pentru piața internă a serviciilor”,... ntului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăț
legea_educatiei_nationale
85 Accese, Ultima modificare:
in Regulament din 2011, M.Of. 767 din 31-oct-2011 privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcol... rul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind organizarea şi funcţionarea este partajată între ... umentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic. (la data 30-... rijin material şi financiar. Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea compe
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
54 Accese, Ultima modificare:
====== Legea privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate ... e ulterioare ====== LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesi... ele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,... e se aplică fără a se aduce atingere prevederilor privind drepturile câştigate şi exclusiv în scopul recuno
imi-sd @ro:materiale:intrebari
52 Accese, Ultima modificare:
abilire permanentă ===== 01 Cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat 02 Cerere de informaţii privind un prestator de servicii ===== 01 Stabilire perm... cietate/parteneriat ===== * Întrebări generale privind prestatorul * Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul * Întrebări privind bu
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
45 Accese, Ultima modificare:
UROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistem... ILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articol... ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind schimbul de informații prevăzute în actele Uniuni... ea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică: Douăsprezece pârghii pentru stimular
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
44 Accese, Ultima modificare:
ARE (UE) 2015/983 AL COMISIEI din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional eur... == COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere D... i European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale ([[http:... European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistem
cnred_web @meniu
44 Accese, Ultima modificare:
6|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Acordul-european-privind-plata-in-continuare-de-burse-pentru-studentii-care-studiaza-in-strainatate|Acordul-european-privind-plata-in-continuare-de-burse-pentru-studentii-car... everinţa de conformitate a studiilor cu Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru p... everinţa de conformitate a studiilor cu Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru p
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
37 Accese, Ultima modificare:
innen | | ::: | Registrul electronic de date fixe privind deşeurile – producători de deşeuri iniţiale, cole... ::: | Întreprinderi înregistrate în temeiul Legii privind taxa pe valoare adăugată - Публичен бюлетин на фи... ilor referitoare la Sistemul de schimb al datelor privind accizele (SEED), inclusiv informaţii cu privire l... Μητρώο Αδειών Ταχυδρομείων | | | ::: | Registrul privind înfiinţarea şi operarea de şcoli private - Μητρώο
registre_on-line
37 Accese, Ultima modificare:
innen | | ::: | Registrul electronic de date fixe privind deşeurile – producători de deşeuri iniţiale, cole... ::: | Întreprinderi înregistrate în temeiul Legii privind taxa pe valoare adăugată - Публичен бюлетин на фи... ilor referitoare la Sistemul de schimb al datelor privind accizele (SEED), inclusiv informaţii cu privire l... Μητρώο Αδειών Ταχυδρομείων | | | ::: | Registrul privind înfiinţarea şi operarea de şcoli private - Μητρώο
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
32 Accese, Ultima modificare:
European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistem... i European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale]] * ... embrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistem
denumirile_formarilor_medicale_specializate
28 Accese, Ultima modificare:
2013/25/UE/13-mai-2013 )]] __| | | |- în tabelul privind "Anestezie" şi "Chirurgie generală":||| |Hrvatska... tenzivna medicina|Opca kirurgija";| |- în tabelul privind "Neurochirurgie" şi "Obstetrică-ginecologie":||| ... gija|Ginekologija i opstetricija";| |- in tabelul privind "Medicină internă şi "Oftalmologie:||| |Hrvatska|... ina|Oftalmologi) a i optometrija";| |- în tabelul privind "Otorinolaringologie" şi "Pediatrie":||| |Hrvatsk
legislatie
26 Accese, Ultima modificare:
taliiDocument/170042|HG nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specia... 2015) ==== 2014-2015 ==== [[HG nr. 580 / 2014]] privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specia... aster ==== 2013-2014 ==== [[HG nr. 493 / 2013]] privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specia... 010]] ==== 2008-2009 ==== [[HG nr. 635 / 2008]] privind structurile instituţiilor de învăţământ superior
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
26 Accese, Ultima modificare:
lementate:asistent_maternal]] | Hotărâre 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile... rsă | Ordinele 228/2000, 254/2000, 172/2000, etc. privind aprob. Prescripţiilor tehnice pentru autoriz. per... recipiente GPL]] | P.T. C 8-2003 „Cerinţe tehnice privind amplasarea, instalarea, asamblarea, exploatarea, ... utelii de GPL]] | P. T. C 3-2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor – butelii cu capacitate
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
23 Accese, Ultima modificare:
are oferă o imagine de ansamblu asupra procedurii privind Cardul profesional european (EPC) și asupra sarci... este un element-cheie al modernizării Directivei privind calificările profesionale, care stabilește norme ... toritatea din statul membru de origine ia decizia privind recunoașterea. Autoritatea din statul membru gazd... tat un rezumat al acestor termene. | **Directiva privind calificările profesionale** | @thistle:Articolul
creeaza @imi:instruire:cereri
22 Accese, Ultima modificare:
întrebări generale * Previzualizare întrebări privind domiciliul permanent * Previzualizare întrebări privind prestarea temporară de servicii * Data orientat... ntactat versiunea 6.1}} ===== Introduceţi datele privind cererea - Alegeţi un set de întrebări ===== {{imi... 15_01.13.06_-_cereri_-_creeaza_-_introduce_datele_privind_cererea.png|Creează cerere - Introduceţi datele p
cereri_-_creeaza
22 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_general_privind_protectia_datelor @imi
14 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
12 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
11 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
11 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
11 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
9 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
8 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
8 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
8 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
8 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
8 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
7 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
7 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:statistica
7 Accese, Ultima modificare:
alerte_si_notificari_-_creeaza
6 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
6 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
5 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
5 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
5 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
5 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
5 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
5 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
5 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
4 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
4 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
3 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
3 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
3 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
3 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
3 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
3 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
3 Accese, Ultima modificare:
adev_sist_notare @proceduri:cnred
3 Accese, Ultima modificare:
interfata @meniu:imi
3 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
3 Accese, Ultima modificare:
echiv_preuniv_romani @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
materiale @ro
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
2 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
2 Accese, Ultima modificare:
domenii @imi
2 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_prestigiu_din_alte_state
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top_2017
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
partile_implicate @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ecologica_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
moase @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
farmacisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
solvit
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
medici_dentisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
1 Accese, Ultima modificare:
medici_veterinari @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
1 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_moase
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_asistenti_medicali
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
smf @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
cnred @meniu:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare @imi
1 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)