Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
38 Accese, Ultima modificare:
ă cetățenii, inclusiv solicitanții potențiali, cu privire la funcționarea și valoarea adăugată a unui card ... mă primirea cererii și informează solicitantul cu privire la lipsa oricărui document. Dacă este cazul, aut... e cu prezenta directivă pentru a lua o decizie cu privire la emiterea cardului profesional european fie din... sarul IMI corespunzător sunt informați imediat cu privire la orice actualizări. Această obligație nu aduce
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
15 Accese, Ultima modificare:
ărțile interesate relevante și statele membre, cu privire la oportunitatea introducerii CPE pentru medici, ... brie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de că... cită consimțământul explicit al solicitanților cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal î... de origine transmite solicitantului informări cu privire la stadiul prelucrării cererii scrise de obținere
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
13 Accese, Ultima modificare:
a sa, în special datorită restricțiilor impuse cu privire la accesul la datele cu caracter personal care fa... brie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de că... Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la coordonatorii IMI pe care i-au desemnat, dar n... a prezentului regulament, precum și raportarea cu privire la acestea, statele membre ar trebui să pună la d
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
12 Accese, Ultima modificare:
- informarea constantă a utilizatorilor IMI cu privire la evoluțiile Sistemului IMI; - promovarea Sist... realizarea de statistici generale și specifice cu privire la utilizarea IMI. I.3. MAE gestionează activit... ntități nu se poate realiza în lipsa evaluării cu privire la dreptul acesteia de a utiliza Sistemul IMI. Ev... unzător. II.1.18. Orice modificări ulterioare cu privire la rolul/menţinerea unei entități în sistem, a da
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
12 Accese, Ultima modificare:
il celelalte state membre şi Comisia Europeană cu privire la aceasta, furnizând o justificare adecvată pent... data primirii sale şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document. Lista actelor necesar... prealabil sau, în cazuri de urgenţă, ulterior, cu privire la serviciile pe care le-a prestat. ---- Art. 35... e la prevederile alin. (1), prin legi speciale cu privire la profesii reglementate se poate renunţa la cond
legea_educatiei_nationale
10 Accese, Ultima modificare:
a, numai cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la autorizarea, acreditarea şi asigurarea calităţ... nitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abate... poate sesiza unitatea/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abate... or didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave
faq @imi
6 Accese, Ultima modificare:
onţinut. Coordonatorii IMI sunt cei care decid cu privire la aceste roluri în timpul înregistrării sau vali... autorităţii. Totuşi, dacă trebuie să ia măsuri cu privire la un anumit schimb de informaţii (procesul de ap... mail de avertizare, prin care sunteți informat cu privire la sosirea unei noi cereri, va fi trimis tuturor ... ă. Dacă doriţi să îl consultaţi pe coordonator cu privire la o anumită cerere, îi puteţi trimite, de exempl
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
5 Accese, Ultima modificare:
crearea bazei de date ce va conţine informaţii cu privire la calificări şi informaţii cu privire la posesorii acestor calificări, distinct în cadrul fiecărei autori... stadiul derularii activitatilor proiectului si cu privire la implementarea sistemului IMI; c. Urmăresc înde... în cadrul reuniunii, alte informaţii relevante cu privire la ordinea de zi, astfel încât aceştia să aibă la
indicatori @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
ormanță actualizați pentru IMI? - Raportarea cu privire la utilizarea sistemului ===== 1. Tabloul de bor... e utilizatorilor, dorim să propunem o discuție cu privire la următoarele întrebări: * Ați identificat ev... nerale a statelor membre? ===== 4. Raportarea cu privire la utilizarea sistemului ===== Informații despre... , pentru care module IMI ar trebui să raportăm cu privire la utilizarea sistemului? - Ce informații ar fi
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
ocumente care prezintă informații suplimentare cu privire la formare referitoare la durata totală a studiil... documentele care oferă informații suplimentare cu privire la formare, menționate în partea A punctul 2 lite... documentele care oferă informații suplimentare cu privire la formare, menționate în partea A punctul 2 lite... mă primirea cererii și informează solicitantul cu privire la lipsa oricărui document. Articolul 4c - Cardu
cnred_web @meniu
4 Accese, Ultima modificare:
du.ro/cnred/#Protocolul-la-Conventia-europeana-cu-privire-la-echivalarea-diplomelor-ce-permit-accesul-la-universitati|Protocolul-la-Conventia-europeana-cu-privire-la-echivalarea-diplomelor-ce-permit-accesul-la-un... 1344|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#intrebari-cu-privire-la-date-sensibile-1|intrebari-cu-privire-la-date-sensibile-1]]| | 1345|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#inv
chestionar_pentru_strategia_imi
3 Accese, Ultima modificare:
inuă III. SERVICII DE PIAȚĂ 17. Informații cu privire la piața externă 21. Identificarea de parteneri externi IV. FINANȚARE 23. Informare cu privire la oportunitățile de finanțare 24. Sprijin pent... c. Vă rugăm să punctați opinia dumneavoastră cu privire la nivelul de importanță al fiecărei direcții D
legislatie
3 Accese, Ultima modificare:
= [[HG nr. 73 / 1997]] [[HG nr. 294 / 1997]] cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ super... [[HG nr. 542 / 1995]] [[HG nr. 568 / 1995]] cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizor... rârea Guvernului nr. 796 din 14 noiembrie 1994 cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernul
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
3 Accese, Ultima modificare:
ara gazdă a indicat necesitatea unei traduceri cu privire la categoriile care acoperă aceste documente. Cu... ra gazdă nu a identificat îndoieli justificate cu privire la credibilitatea acestor documente, sau (în cazu... există „îndoieli justificate în mod temeinic” cu privire la astfel de documente sau certificate furnizate
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
3 Accese, Ultima modificare:
r privind accizele (SEED), inclusiv informaţii cu privire la antrepozitari, antrepozite fiscale şi comercia... chitektenkammer | | ::: | Registrul informativ cu privire la serviciile juridice extrajudiciare - Bekanntma... | | ::: | Registrul activităţilor de atestare cu privire la sistemul UE de comercializare a cotelor de emi
registre_on-line
3 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
crid @ro
2 Accese, Ultima modificare:
imi-sd @ro:materiale:intrebari
2 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_emanuel_din_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
1 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
1 Accese, Ultima modificare:
permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)