Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
751 Accese, Ultima modificare:
t recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, mino... dispoziţiile prezentei legi. (2)Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare înce... naţionale de la finalul învăţământului gimnazial sau liceal se aplică începând cu promoţia aflată în p... liceal, la data intrării în vigoare a modificării sau a completării. Practica judiciara (2 referinte) -
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
439 Accese, Ultima modificare:
de a exercita o profesie, ca lucrători salariați sau care desfășoară o activitate independentă, într-u... ntate cu implicații în ceea ce privește sănătatea sau siguranța publică, care constau în prestarea, temporar sau ocazional, a unor servicii transfrontaliere. (7)... nate prestatorilor de servicii, nici să împiedice sau să diminueze atractivitatea libertății de a prest
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
423 Accese, Ultima modificare:
al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spaţiului Economic European, denumit în contin... oreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea rom... Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea rom
faq @imi
86 Accese, Ultima modificare:
rului IMI care răspunde de regiunea dumneavoastră sau de domeniul legislativ corespunzător. Acesta din ... ă decide dacă va înregistra el însuşi autoritatea sau dacă vă va trimite o invitaţie pentru a vă autoîn... structurată care cuprinde cuvinte cheie, profesii sau activităţi din domeniul serviciilor. Veţi avea po... (în acest exemplu de către Ministerul Sănătăţii) sau după înregistrare, de către autoritatea competent
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
75 Accese, Ultima modificare:
Aceeași autoritate publică dintr-un stat membru sau dintr-o regiune poate îndeplini rolul de AC de or... e gazdă. Statul membru gazdă este cel care aprobă sau refuză recunoașterea. În fluxul 2, autoritatea d... - AC de origine confirmă că cererea este completă sau solicită documentele care lipsesc. - AC de orig... C gazdă ia o decizie: măsuri compensatorii, refuz sau aprobare. ===== FLUXUL DE LUCRU 2 ===== Princip
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
63 Accese, Ultima modificare:
rivește cifrele legate de mobilitatea lor actuală sau potențială, modul de reglementare al acestora în ... că fluxul de activitate în IMI nu este întrerupt sau afectat și că prelucrarea cererii nu este amânată... țile competente ale statului membru de origine și/sau ale statului membru gazdă și numai atunci când au... toritatea competentă a statului membru de origine sau a statului membru gazdă. Prin urmare, este necesa
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
44 Accese, Ultima modificare:
intermediul altor mijloace, inclusiv poșta, faxul sau poșta electronică – pe baza unei obligații juridi... de informații, cum ar fi poșta, telefonul, faxul sau poșta electronică. - Cooperarea administrativă ... sarcinile coordonatorilor naționali IMI, singuri sau împreună cu alții, pentru un anumit domeniu al pi... ector administrativ, o anumită regiune geografică sau conform unui alt criteriu. Statele membre ar treb
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
33 Accese, Ultima modificare:
da cetățeniei solicitantului (carte de identitate sau pașaport sau alte dovezi acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);\\ > și,... e să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de pr
policy @cookie
30 Accese, Ultima modificare:
n site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produ... u utilizatori. * Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse înt... t Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și nume
participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania
28 Accese, Ultima modificare:
ești]] | @lightgreen:Valentin POP | 0766559247 sau **0733440222** | **[[valentinpop68@yahoo.com]]**... ontact.html|Şoseaua Giurgiului nr. 14, interfon 1 sau 2, sector 4, cod poștal 040671, Bucureşti]] (dupa... ] | @lightgreen:Tatiana FULGA | **0745312504** sau **0724873800** | **[[tatiana_bran1511@yahoo.com]... | @lightgreen:Cornelia VLAȘIN | **0743870873** sau 0743870872 | **[[cornelia.vlasin@yahoo.com]]**;
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
27 Accese, Ultima modificare:
tor 1, București]] | Valentin POP | 0766559247 sau 0733440222 | [[valentinpop68@yahoo.com]]; [[dezv... ector 1, Bucureşti]]| Valeriu AUR | 0727789402 sau 0722403962 | [[valeriu.aur@caa.ro]]; [[dir.gen@c... București]] | **Cristina CĂLIN** | 0371050505 sau 0723610963 | [[cristina.calin@just.ro]]; [[dae@j... or 2, București]] | Tatiana FULGA | 0745312504 sau 0724873800 | [[consilier.juridic@obbcssr.ro]]; [
registre_on-line
20 Accese, Ultima modificare:
| Registrul căminelor pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων | |... e 5 persoane fiecare, pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Φροντιστών (σε μικρές ο... – Organizatori turistici înregistraţi care oferă sau comercializează servicii de turism - Rejsegaranti
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
20 Accese, Ultima modificare:
| Registrul căminelor pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων | |... e 5 persoane fiecare, pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Φροντιστών (σε μικρές ο... – Organizatori turistici înregistraţi care oferă sau comercializează servicii de turism - Rejsegaranti
15_aprilie_2014
18 Accese, Ultima modificare:
393, București]] | Sorin SĂLĂGEAN | 0744378093 sau 0744378053 ? | [[sorin1.salagean@gmail.com]]; [... 010024, Bucureşti]] | Sorin BACIU | 0213072528 sau 0741255377 | [[sorin.baciu@ms.ro]] | | ::: | :::... ctor 5, Bucureşti]] | Serena IVAN | 0754231083 sau 0727189069 | [[serena.ivan@mmediu.ro]]; [[gabrie... , Bucureşti]] | **Viorica BOBOC** | 0723663609 sau 0764237750 | [[viorica.boboc@madr.ro]]; [[comuni
pcue @ro
17 Accese, Ultima modificare:
rvicii profesionale în România, cu titlu temporar sau ocazional | |3| [[ro:autoritati:competente:camera... i ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE) | | ::: | :... i ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE) | | ::: | :... antier, în mod temporar, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau ale Spaţiului Econo
chestionar_pentru_strategia_imi
16 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
14 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
14 Accese, Ultima modificare:
legislatie
13 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
11 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
10 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
7 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
7 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
7 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
6 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
6 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
5 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
5 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
4 Accese, Ultima modificare:
codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania
4 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
4 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
4 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
4 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
3 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
3 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
3 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
3 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
3 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
echiv_superior_romani @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
2 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare @imi
1 Accese, Ultima modificare:
ofiter_mecanic @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_hyperion_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
utilizare @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
autoritatea_rutiera_romana @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
echiv_preuniv_romani @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)