start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
331 Accese, Ultima modificare:
utonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea persona... i Elveţiene. (6)Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită s... şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt: a)principiul echităţii - în baza căruia accesul ... udiciara (2 referinte) ---- Art. 6 (1)În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul ro
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
112 Accese, Ultima modificare:
tăților pe care le implică o profesie sau care îi sunt rezervate, utilizarea titlurilor și abaterile pro... sistemului general. Asociațiile profesionale care sunt în măsură să prezinte platforme comune trebuie să... emul general ar trebui extins la cazurile care nu sunt reglementate de un sistem specific, fie pentru că... izanale în statele membre în care aceste profesii sunt reglementate, în măsura în care respectivele acti
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
75 Accese, Ultima modificare:
România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali specializaţi făr... România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali generalişti, de ... lor prevăzuţi la alin. (1) şi în situaţia în care sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe t... are să ateste nivelul de formare profesională. (2)Sunt considerate activităţi profesionale reglementate
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
43 Accese, Ultima modificare:
t utiliza pentru a gestiona cererile EPC, însă nu sunt explicate în detaliu. Dacă aveți nevoie de mai m... În general, părțile implicate în procedurile EPC sunt în număr de trei: * profesionistul: este cetățe... și acceptabilă și dacă documentele justificative sunt autentice și valabile. * autoritatea competentă... ărilor. Principala diferență este că în fluxul 1 sunt implicate în evaluarea cererilor EPC și în recuno
faq @imi
31 Accese, Ultima modificare:
e se recomandă în cazul în care două departamente sunt entități separate, fiecare cu personalul său; - p... care răspunde de trei profesii, în cazul în care sunt coordonator doar pentru două dintre ele? //Răspu... st şi fizioterapeut. Totuşi, aceste trei profesii sunt gestionate de doi coordonatori IMI: Ministerul Să... bări pentru administratori) ===== //Întrebare// - Sunt administrator de date la nivel local în cadrul au
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
26 Accese, Ultima modificare:
mecanismul de alertă numai acelor autorități care sunt direct interesate de alertă. Pentru a asigura că alertele sunt transmise doar în cazul în care este necesar, sta... ). - Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașter... umentele menționate la articolul 10 alineatul (1) sunt păstrate în dosarul IMI al solicitantului. Datele
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
25 Accese, Ultima modificare:
are a acestor schimburi de informații adeseori nu sunt specificate în actele respective, este nevoie să ... se, prelucrate și utilizate numai în scopuri care sunt conforme cu cele pentru care au fost culese iniți... ces numai la acele date cu caracter personal care sunt strict necesare pentru a duce la îndeplinire sarc... privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate pe deplin. Astfel de modalități ar tre
policy @cookie
24 Accese, Ultima modificare:
mipqnet utilizează cookie-uri. Cookie-urile care sunt inserate în browser ajută la asigurarea bunei fun... site-ul www.cnred.edu.ro/imipqnet . De asemenea, sunt prezente și câteva legături utile legate de acest... e site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, as... ie-uri: ==== Cookie-uri de sesiune ==== Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al brow
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
16 Accese, Ultima modificare:
l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c... l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c... l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c... l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c
registre_off-line
16 Accese, Ultima modificare:
l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c... l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c... l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c... l operatorilor care desfăşoară activităţi în care sunt implicate bunuri susceptibile de a fi infestate c
indicatori @imi:strategia
11 Accese, Ultima modificare:
ea performanțelor statelor membre. Statele membre sunt apoi clasificate în trei grupe de performanță în ... icatorilor ===== Indicatorii din tabloul de bord sunt selectați în conformitate cu următoarele criterii... asigure că răspunsurile la cererile de informații sunt furnizate în cel mai scurt timp posibil și de cea... endent de orice termene limită, care state membre sunt cele mai rapide în gestionarea schimburilor de in
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
9 Accese, Ultima modificare:
Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acestui re... ivind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO L 16, 23.1.2004, p. ... Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acestui re... ivind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO L 16, 23.1.2004, p.
actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
8 Accese, Ultima modificare:
growth/tools-databases/regprof/ Mai multe detalii sunt prezentate în pagina [[Consultarea bazei de date ... fuseaction=auth.dsp_login Conturile de utilizator sunt înregistrate de Comisia Europeana după ce sunt comunicate de către coordinatori numele, adresa de e-mai... ica [[:Guidance]] pentru a înţelege modul în care sunt introduse şi validate informaţiile în Regprof: ht
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
8 Accese, Ultima modificare:
==== Principiile care definesc această chestiune sunt stabilite în Regulamentul de punere în aplicare 2... e UE. Listele de documente astfel rezultate, care sunt elaborate pentru fiecare stat membru gazdă și pen... tru fiecare profesie care cade sub incidența CPE, sunt extrem de importante pentru autoritățile din țara de origine, deoarece acestea sunt autoritățile însărcinate cu responsabilitatea ver
imi-pq @ro:materiale:intrebari
7 Accese, Ultima modificare:
ă pe teritoriul dumneavoastră? - Da / Nu * Care sunt activităţile profesionale pe care le implică prof... onală care conduc la exercitarea profesiei de ... sunt reglementate pe teritoriul dumneavoastră? * Vă ... rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permi... ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permi
strategia @imi
6 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
5 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
4 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
3 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
3 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
2 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_politehnica_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
2016-06-20 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
1 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
1 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)