Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cnred_web @meniu
48 Accese, Ultima modificare:
|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Directiva-2013-55-UE|Directiva-2013-55-UE]]| | 310|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Directiva-89-48-CE|Directiva-89-48-CE]]... -sectoriale-si-directivele-sistemului-general-ale-UE|Directivele-sectoriale-si-directivele-sistemului-general-ale-UE]]| | 316|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Dobândir
pcue @ro
23 Accese, Ultima modificare:
taProceduriRecunoastereUE.aspx|Lista de proceduri UE]] | [[https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Catalo... duriRecunoastereNonUE.aspx|Lista de proceduri Non-UE]] | ^Domenii | [[https://edirect.e-guvernare.ro/d... lvit/index_ro.htm|SOLVIT]] | [[http://www.fonduri-ue.ro/|Ministerul Fondurilor Europene]] | ^Reţele so... or Competente care se pliază pe Directiva 2013/55/UE şi au configurat procedurile în PCUe ===== ^ Nr.
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
19 Accese, Ultima modificare:
ontent/RO/ALL/?uri=CELEX:32012R1024|Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Co... 1112461692&uri=CELEX:32013L0055|Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ... a calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă ... 1.0027.01.RON|Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind p
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
16 Accese, Ultima modificare:
te primul mecanism electronic existent la nivelul UE pe care îl pot utiliza profesioniștii pentru recu... ează recunoașterea calificărilor în alte țări din UE. Scopul urmărit este ca părțile implicate să poat... ative necesare, în orice moment și de oriunde din UE * un canal pentru o comunicare clară și transpa... dizate și structurate, comune pentru toate țările UE * un instrument clar și ușor de utilizat pentru
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
11 Accese, Ultima modificare:
entru Comisia Europeană și celelalte state membre UE şi SEE, inclusiv pentru furnizarea de informaţii ... art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul 2012/1024/UE; - furnizarea de cunoștințe și formare pentru ... entru a asigura o reglementare conformă dreptului UE şi bunelor practici dezvoltate la nivel naţional;... e legislativă consacrată printr-un act legislativ UE, MAE transmite adrese oficiale și, după caz, orga
regprof @ro
10 Accese, Ultima modificare:
stfel cum au fost furnizate de statele membre ale UE, de țările SEE și de Elveția. Fiecare țară este r... r countries.)) * Creați un cont de conectare la UE pentru a solicita accesul la REGPROF. Pentru a ut... REGPROF, aveți nevoie de un cont de autentificare UE autentificat ([[ro:materiale:prezentari:serviciul... AS]]). Dacă încă nu aveți un cont de conectare la UE, accesați adresa https://webgate.ec.europa.eu/cas
cnred @meniu
8 Accese, Ultima modificare:
, 6, 7, 8, 9) 8. [[proceduri:cnred:recun_preuniv_ue_studii]] (16) 7. [[proceduri:cnred:recun_preuniv_ue_munca]] (13a) 6. [[proceduri:cnred:recun_preuniv... 10, 11, 12) 11. [[proceduri:cnred:recun_superior_ue_studii]] (17, 12) 10. [[proceduri:cnred:recun_superior_ue_munca]] (13b, 12, 15, 4) 9. [[proceduri:cnred:re
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
7 Accese, Ultima modificare:
HTML/?uri=CELEX:32012R1024&from=RO REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CO... rebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Con... spectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. (2) Atunci când se face trimite... alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (3) Atunci când se face trimite
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
.0027.01.RON REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/983 AL COMISIEI din 24 iunie 2015 privind... ieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Co... CE. - Potrivit articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2012, instrumentul online menționat la
statpop
6 Accese, Ultima modificare:
profesională ==== 1. [[proceduri:cnred:adev_conf_ue_munca]] (1) / [[proceduri:cnred:adev_conf_ue_predare]] (2) ==== Învâțământ preuniversitar ==== 4. [... _munca]] (14) 7. [[proceduri:cnred:recun_preuniv_ue_munca]] (13) 8. [[proceduri:cnred:recun_preuniv_ue_studii]] (16) ==== Învâțământ universitar ====
recunoasterea_calificarilor_profesionale
4 Accese, Ultima modificare:
vdF!-1709783680?uri=CELEX:32012R1024|Regulamentul UE nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Con... .do?uri=CELEX:32013L0055:RO:NOT|Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ... a calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă ... ce ale profesiilor reglementate in statele membre UE le puteti gasi gasi in baza de date RegProf: [[h
implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania @imi:instruire
4 Accese, Ultima modificare:
rilor dumneavoastră profesionale în altă țară din UE. Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai ... 4) ===== * Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 pri... ieței Interne – IMI face obiectul Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Co... în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind p
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
ticolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare UE nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 priv... te de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Par... te de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Par... te de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Par
prezentari @ro:materiale
4 Accese, Ultima modificare:
pene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue|Actualizarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE]] * [[ro:materiale:prezentari:consultarea_baze... pene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue|Consultarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE]] ===== Cardul Profesional European ===== ====
aq-fpc @proiect
4 Accese, Ultima modificare:
l de referinţă de 15% în majoritatea statelor din UE, doar Danemarca, Olanda, Finlanda, Suedia şi Mare... minimul stabilit de Comisia Europeană. Strategia UE 2020 stabileşte atingerea unui procent de 15% pen... are pe tot parcursul vieţii. Toate statele membre UE, inclusiv România, au dezvoltat sau dezvoltă cadr... F). Mai mult de jumătate dintre ţările membre ale UE au luat măsuri care se adresează dezvoltării cali
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
4 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
3 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
3 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
3 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_farmacist
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_asistent_medical_generalist
2 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_moasa
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
2 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
2 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_in_medicina_generala
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_ca_medic_dentist
2 Accese, Ultima modificare:
europarl @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_in_medicina
2 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
2 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
transpunerea_directivei_2013_55_ue_in_legislatia_nationala
1 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_distributia_pe_sectoare_economice
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_deciziile_de_recunoastere
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_dentar_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
solvit
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
1 Accese, Ultima modificare:
cetateni_spatiul_economic_european_si_confederatia_elvetiana
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
epc @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
cnred @meniu:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)