Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
50 Accese, Ultima modificare:
PREAMBUL ===== PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, având în ved... 12]]), întrucât: - Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulație a mărfurilor... rivind schimbul de informații prevăzute în actele Uniunii prin instituirea unui mecanism centralizat de com
legea_educatiei_nationale
15 Accese, Ultima modificare:
, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globali... sigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Econom... azdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională ini... găti orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene şi Confederaţia Elveţiană, indiferent de
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
14 Accese, Ultima modificare:
profesionale PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire... ările profesionale obținute în afara teritoriului Uniunii Europene de către resortisanți ai unei țări terțe... te ca atare în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene; (n) „Sistemul european de credite tran... ru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală sau parțială, în cadrul s
pcue @ro
9 Accese, Ultima modificare:
e cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene | | ::: | ::: | 2. Procedura pentru apro... e cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene | |2| [[ro:autoritati:competente:corpul_... fără examen - cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European... ză de examen - cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European
cnred_web @meniu
6 Accese, Ultima modificare:
au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Conf... au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Conf... 636|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Noi-reguli-ale-Uniunii-Europene-privind-recunoasterea-calificarilor-prof... sionale-obtinute-in-statele-membre|Noi-reguli-ale-Uniunii-Europene-privind-recunoasterea-calificarilor-prof
hg_582_2014_master
5 Accese, Ultima modificare:
ii, relaţii de muncă şi industriale Drept Dreptul Uniunii Europene Drept Master profesional de drept europe... naţionale Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene Economie şi afaceri internaţionale Manag... tecţia resurselor biologice Drept Drept privat al Uniunii Europene Drept Drept privat comparat/Droit prive ... ept Drept internaţional şi european Drept Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept material şi procesu
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
ediul primei proceduri complet on-line la nivelul Uniunii Europene pentru recunoașterea calificărilor * P... cient * Un alt beneficiu real al Pieței Unice a Uniunii Europene ===== 2. Fapte și cifre ===== * Peste... nă, necesară pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii în domeniul pieței interne. Până în prezent, ech... ivă necesară pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii în domeniul pieței interne). Această abordare s
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
5 Accese, Ultima modificare:
nsiliului (25.6.2015 L 159/42 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO))): ===== A. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂR... re pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a R... re pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a R... ru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală sau parțială, în cadrul s
hg_581_2013_master
4 Accese, Ultima modificare:
| Drept | Drept privat | Drept | Drept privat al Uniunii Europene | Drept | Drept privat aprofundat | Drep... t | Dreptul penal al afacerilor | Drept | Dreptul Uniunii Europene | Drept | Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept material şi procesual european | Drept | ... ţionale | Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene | Economie şi afaceri internaţionale | M
consultarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
4 Accese, Ultima modificare:
oaşterea calificărilor profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea stabilirii permanente (datele... oaşterea calificărilor profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea stabilirii permanente}} ====... oaşterea calificărilor profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea mobilităţii temporare (datele... oaşterea calificărilor profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea mobilităţii temporare}} ====
om_4945_2012
3 Accese, Ultima modificare:
e studii ^ Drept Carieră judiciară Drept Dreptul Uniunii Europene Drept Drept internaţional public Drept D... Ştiinţe penale aprofundate Drept Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) Drept Drept privat c... naţionale Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene Economie şi afaceri internaţionale Manag
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
3 Accese, Ultima modificare:
5/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene1 din 7 septembrie 2005 privind recunoaşt... ofesionale ale cetăţenilor membri ai unui stat al Uniunii Europene sau SEE. 2.3. Părţile vor colabora pent... ofesionale ale cetăţenilor membri ai unui stat al Uniunii Europene sau SEE; l) Realizează, după caz, evide
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
3 Accese, Ultima modificare:
e aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spa... e aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spaţiul... ru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii Europene, recunoscută de respectivul stat membru
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
3 Accese, Ultima modificare:
Ă, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Directiva 2005/36/CE a... a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 18 ianuarie 2016. Pre... re pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a R
adev_conf_ue_studii_ro @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
erinta-de-conformitate-a-studiilor-cu-directivele-Uniunii-Europene|Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directivele Uniunii Europene]] EN: [[https://new.cnred.edu.ro/en/cer
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
medic_dentist @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
europarl @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_stefan_cel_mare_din_suceava @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)