Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
67 Accese, Ultima modificare:
le urmărite; d)predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente şi stabile; e)efici... rganizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate jurid... onarea în sistemul de învăţământ preuniversitar a unor unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie. ---... învăţării pe tot parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
54 Accese, Ultima modificare:
lul 47 alineatul (1) din tratat prevede adoptarea unor directive care au ca obiect recunoașterea recipro... ere respectării de către profesionistul migrant a unor eventuale condiții de exercitare nediscriminatori... e constau în prestarea, temporar sau ocazional, a unor servicii transfrontaliere. (7) Statele membre ga... atea libertății de a presta servicii. Necesitatea unor astfel de cerințe trebuie să facă obiectul unei e
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
15 Accese, Ultima modificare:
i astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesio... profesională; d)impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate de acea... eponderenţă în U.E. sau S.E.E. ori dacă titularul unor asemenea documente are o experienţă profesională ... sau în Confederaţia Elveţiană ori dacă titularul unor asemenea documente are o experienţă profesională
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
12 Accese, Ultima modificare:
i, inclusiv de date cu caracter personal, pe baza unor proceduri simple și uniforme, și să depășească barierele lingvistice, pe baza unor fluxuri de lucru predefinite și traduse în preala... ului larg, s-ar putea dovedi necesară dezvoltarea unor mijloace tehnice care să permită actorilor extern... lui membru vizat, ar putea fi oportună analizarea unor soluții tehnice pentru transferul direct al datel
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
ui CPE. - Procedura CPE poate duce la adoptarea unor tipuri diferite de decizii de către autoritatea c... lea paragraf din prezentul regulament și în cazul unor îndoieli justificate, autoritatea competentă a st... și (3) din Directiva 2005/36/CE. (4) În cazul unor îndoieli justificate în mod temeinic, autoritatea... entă a statului membru gazdă ==== (1) În cazul unor îndoieli justificate în mod temeinic, autoritatea
faq @imi
7 Accese, Ultima modificare:
pdf Vă atragem atenția asupra faptului că setarea unor parametri de securitate foarte restrictivi pentru... tem datele predecesorului său. Pentru a face faţă unor astfel de situaţii, este bine să aveţi cel puţin ... e traducerea automată nu elimină riscul apariţiei unor neînţelegeri. Totuşi, dacă răspunsul este prea lu... iversitare de licență este obligatorie efectuarea unor stagii de practică și sunt oferite cunoștințe și
strategia @imi
6 Accese, Ultima modificare:
eniu de politici publice în care se impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte. Strategi... ficativă. Strategia IMI are în vedere stabilirea unor direcţii de acţiune care să gestioneze în mod efi... tăţi competente din România în vederea elaborării unor reglementări similare care să legifereze pe terme... vernul se angajează să o realizeze prin iniţierea unor măsuri într-un anumit domeniu de politici publice
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
5 Accese, Ultima modificare:
iei de cooperare administrativă a impus adoptarea unor norme de aplicare a prevederilor generale din Leg... e va urmări crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind procedurile d... esta; m) Ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor situaţii de excepţie care pot aduce atingere rapo... Partenerului sau care pun în pericol respectarea unor termene sau atingerea obiectivelor propuse; n) I
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
4 Accese, Ultima modificare:
i 2009/739/CE din 2 octombrie 2009 de stabilire a unor modalități practice pentru schimbul de informații... nului nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei ... ice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative]] * [[https://www.edu.ro/sites... fice nr. 4664 din 2 august 2016 privind aplicarea unor acte normative]] ==== Prelucrarea datelor cu car
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.... resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.... nțiale dintre calificări și care ar atenua riscul unor măsuri compensatorii:\\ > (i) documente care conț... resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
3 Accese, Ultima modificare:
cu caracter personal și de a le proteja împotriva unor eventuale scurgeri * posibilitatea de a solicit... de AC de origine. Acest lucru poate fi din cauza unor diferențe substanțiale între cerințele dvs. națio... obține recunoașterea, profesionistul va fi supus unor măsuri compensatorii sub forma unei perioade de a
obiective_specifice @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
rma IMI - Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni ===== O.S.1 - Dezvol... profesii şi calificări. ===== O.S.3 – Utilizarea unor termeni de referinţă comuni ===== Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele d
surse_de_date @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
publicul larg. În situaţia existenţei pe piaţă a unor standarde şi formate pentru a căror utilizare nu ... rui cetăţean, fără a fi condiţionate de folosirea unor softuri proprietare şi/sau cumpărarea unor servicii conexe. Toate aplicațiile dezvoltate trebuie să imp
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
Alimentatie Publica si Agroturism”. Insa, pe baza unor analize de fond efectuate in mod direct, Universi... diversificat aria curiculara in sensul abordarii “unor noi specializari” capabile sa acopere nisele de p
obiectivele @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei
pcue @ro
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_crestina_partium_din_oradea @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
2 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_babes-bolyai_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_titu_maiorescu_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)