Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
143 Accese, Ultima modificare:
ății să se exercite la fel de simplu ca în cadrul unui stat membru. Ca urmare a comunicării Comisiei int... za progreselor realizate în punerea în practică a unui cadru comunitar de cooperare administrativă între... , 39 și 43 din tratat, nu trebuie să poată impune unui resortisant al unui stat membru să obțină calificări, pe care le stabilesc în general numai în raport c
legea_educatiei_nationale
142 Accese, Ultima modificare:
. ---- Art. 2 (1)Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capa... n formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlin... area cetăţenească activă în societate; c)ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi d... or; b)echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învăţământ de calitate; c)adecvarea volumului de
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
129 Accese, Ultima modificare:
ile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în cont... ile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în cont... estarea de către autorităţile române competente a unui titlu oficial de calificare român, eventual compl... estarea de către autorităţile române competente a unui titlu oficial de calificare român, eventual compl
faq @imi
24 Accese, Ultima modificare:
sistem, trebuie să primiți o invitație din partea unui coordonator IMI. Dacă doriți să utilizați sistemu... ităţii. Pe ecranul respectiv puteţi reseta parola unui utilizator şi puteţi vedea numele de utilizator a... oordonatori) ===== //Întrebare// - Doresc să ofer unui coordonator privilegii de acces la autoritatea me... ministrator de date la nivel local îi poate oferi unui coordonator privilegii de acces. Reţineţi că, dac
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
23 Accese, Ultima modificare:
ații prevăzute în actele Uniunii prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat să fa... de funcționare a pieței interne, prin furnizarea unui instrument eficace, ușor de utilizat, pentru pune... eței unice. Prin urmare, este necesară stabilirea unui cadru juridic solid pentru IMI și a unui set de norme comune pentru a se asigura că IMI funcționează ef
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
18 Accese, Ultima modificare:
Datelor, întrucât: - Procedura de eliberare a unui card profesional european (CPE) și de aplicare a ... u gazdă și pentru a asigura faptul că verificarea unui CPE eliberat de către părțile terțe interesate es... de verificare a autenticității și a valabilității unui CPE eliberat de către părțile terțe interesate ca... statului membru gazdă nu poate refuza eliberarea unui CPE pe motiv că lipsește documentul care atestă c
pcue @ro
14 Accese, Ultima modificare:
emporar, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE... emporar, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE... intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot d... rin care persoanele juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat a
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
14 Accese, Ultima modificare:
ii atunci când introduc o cerere pentru obținerea unui EPC. Se menționează totuși instrumentele IMI pe ... - | | **Confirmarea posibilității de susținere a unui test de aptitudini** | | | | | 1 lună | - | -... rea se bazează pe informațiile primite din partea unui alt organism relevant din statul membru de origin... ===== 3.11 Etapa 10 - Prelungirea valabilității unui EPC aprobat (cazurile de mobilitate temporară făr
policy @cookie
14 Accese, Ultima modificare:
uterul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. C... lat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este c... area cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată. Tehnic, doar webserverul... tente ==== Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și în general depind de d
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate_in_romania @ro:autoritati:competente
10 Accese, Ultima modificare:
dii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Profesiile reglementate pe... dii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Profesiile reglementate pe... dii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Profesiile reglementate pe... dii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Profesiile reglementate pe
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
8 Accese, Ultima modificare:
===== Protocol de colaborare pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituţională ===... lirea termenilor şi condiţiilor pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituţională,... pal al prezentului protocol îl reprezintă crearea unui sistem funcţional la nivel naţional (Sistemul IMI... ificărilor profesionale ale cetăţenilor membri ai unui stat al Uniunii Europene sau SEE. 2.3. Părţile v
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
6 Accese, Ultima modificare:
tatea competentă încarcă o versiune electronică a unui document certificat și certifică în dosarul IMI a... ompetente a statului membru de origine originalul unui document, autoritatea atestând apoi în dosarul IMI autenticitatea copiei electronice a unui document original. (6) În cazul în care solici... este în măsură să prezinte o copie certificată a unui document solicitat în termenul prevăzut la artico
domenii_legislative @imi:domenii
5 Accese, Ultima modificare:
anism de alertă]] pentru a semnala o activitate a unui furnizor de servicii care ar putea avea consecinț... i de informații]] pentru a verifica valabilitatea unui permis de mecanic de locomotivă și pentru a solicita o inspecție sau suspendarea unui permis - [[imi:permise_de_conducere_pentru_m... vire la o cerere de inspecție sau de suspendare a unui permis - [[imi:solvit|SOLVIT]] - [[imi:dos
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
re a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atrage... uri (88,1%) cât şi la seminarii (87,9%), potrivit unui barometru de opinie realizat pe un eşantion de pe... ară, au o durată de cel mult doi ani şi corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins ... Ă === Studiile universitare de licenţă corespund unui număr între 180 şi maximum 240 de credite de stud
cnred_web @meniu
4 Accese, Ultima modificare:
României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară|Echivalarea dipl... României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară]]| | 365|[[ htt... nă şi membrii de familie ai acestora, posesori ai unui permis de şedere (termen lung CE / long term CE)|... nă şi membrii de familie ai acestora, posesori ai unui permis de şedere (termen lung CE / long term CE)]
aplicatii_epc @imi:instruire
4 Accese, Ultima modificare:
echiv_preuniv_romani @proceduri:cnred
4 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
4 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
3 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
3 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
3 Accese, Ultima modificare:
permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva @imi:domenii
3 Accese, Ultima modificare:
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
2 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_crestina_partium_din_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
1 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)