start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
13 Accese, Ultima modificare:
le implică o profesie sau care îi sunt rezervate, utilizarea titlurilor și abaterile profesionale grave care a... ive, de posesia anumitor calificări profesionale; utilizarea unui titlu profesional limitată prin acte cu pute... mbru de origine. Statul membru gazdă poate impune utilizarea respectivului titlu profesional în limbile sale. ... icările profesionale, precum definiția profesiei, utilizarea titlurilor și abaterile profesionale grave care a
registre_on-line
11 Accese, Ultima modificare:
ile de mediu (ISEP) incluzând resursele minerale, utilizarea apelor, gestionarea deşeurilor şi poluarea aerulu... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Kujawy-Pomera... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Malopolska (P... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Mazovia (Varş
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
11 Accese, Ultima modificare:
ile de mediu (ISEP) incluzând resursele minerale, utilizarea apelor, gestionarea deşeurilor şi poluarea aerulu... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Kujawy-Pomera... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Malopolska (P... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Mazovia (Varş
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
11 Accese, Ultima modificare:
regulament ar trebui să stabilească norme pentru utilizarea IMI în scopul cooperării administrative, care poa... trebui să aibă acces numai utilizatorii IMI. - Utilizarea IMI ca suport tehnic pentru rețeaua SOLVIT nu ar ... 2006:376:TOC|JO L 376, 27.12.2006, p. 36]]), prin utilizarea procedurii în conformitate cu Directiva 98/34/CE ... regulament, și anume instituirea normelor pentru utilizarea IMI pentru cooperare administrativă, nu pot fi re
legea_educatiei_nationale
10 Accese, Ultima modificare:
e obiectivele urmărite; d)predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente şi stabile; e)... alului între unităţile membre ale consorţiului; b)utilizarea în comun a resurselor unităţilor de învăţământ di... prin inspecţia şcolară. (5)Notarea elevilor fără utilizarea şi respectarea standardelor naţionale şi a metodo... al este elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi r
registre_off-line
7 Accese, Ultima modificare:
de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Lublin - Jedn... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Lubusz (Gorzó... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Opole - Jedno... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Podlasie (Bia
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
7 Accese, Ultima modificare:
de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Lublin - Jedn... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Lubusz (Gorzó... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Opole - Jedno... de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Podlasie (Bia
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
6 Accese, Ultima modificare:
ctivităţile exercitate cu titlu profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titulari... icările profesionale, precum definiţia profesiei, utilizarea titlurilor şi abaterile profesionale grave care a... uţia de produse toxice, activităţile care implică utilizarea profesională a acestor produse, inclusiv activită... uţia de produse toxice, activităţile care implică utilizarea profesională a acestor produse, inclusiv activită
om_4945_2012
5 Accese, Ultima modificare:
ustenabile pentru culturi de câmp | | Agronomie | Utilizarea durabilă a terenurilor agricole | ==== 3. Arhite... a maghiară) Biologie Ştiinţele nutriţiei Biologie Utilizarea şi protecţia resurselor biologice (în limba maghi... conservarea ecosistemelor Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale Biologie Bioantropol... sisteme avansate de conversie Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile Ingine
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
5 Accese, Ultima modificare:
- acordarea de sprijin pentru utilizatorii IMI în utilizarea sistemului, inclusiv de asistență tehnică, în baz... de statistici generale și specifice cu privire la utilizarea IMI. I.3. MAE gestionează activitatea de coordo... ității competente în cauză, strict în legătură cu utilizarea IMI. II.1.7. În situaţia de la pct. 10, validare... UE, documente noi cu privire la funcționarea ori utilizarea IMI sau cu privire la sarcinile coordonatorilor,
indicatori @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
ualizați pentru IMI? - Raportarea cu privire la utilizarea sistemului ===== 1. Tabloul de bord al pieței un... atelor membre? ===== 4. Raportarea cu privire la utilizarea sistemului ===== Informații despre utilizarea sistemului sunt publicate în secțiunea "Statistici" a site-ulu... important să se prezinte volumul schimburilor și utilizarea sistemului, de asemenea, pentru modulele care nu
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
uă regulamente noi care conțin dispoziții privind utilizarea IMI și astfel numărul de domenii de politică IMI ... politică nu au atins nivelurile anticipate, deși utilizarea generală a IMI a crescut constant. În timp ce în ... ificat? - Cum putem asigura angajamentul pentru utilizarea IMI într-un domeniu nou? - Cum abordăm extinder... grup de utilizatori își exprimă interesul pentru utilizarea IMI? - Cum se potrivește utilizarea potențială
hg_581_2013_master
5 Accese, Ultima modificare:
sustenabile pentru culturi de câmp | Agronomie | Utilizarea durabilă a terenurilor agricole | Arhitectură | T... şi protecţia naturii | Biologie | Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale | Biologie | Ecologi... ologie | Taxonomie şi biodiversitate | Biologie | Utilizarea şi protecţia resurselor biologice | Biologie | Va... | Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei | Inginerie electrică | Sisteme şi struc
hg_582_2014_master
5 Accese, Ultima modificare:
şi acvatică Biologie Ştiinţele nutriţiei Biologie Utilizarea şi protecţia resurselor biologice Drept Drept pri... sisteme avansate de conversie Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile Ingine... ie şi ameliorare genetică Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale Matematică Calcul şt... ă Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei Inginerie energetică Auditul sistemelor
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
3 Accese, Ultima modificare:
ogiilor dezvoltate prin proiect, precum și pentru utilizarea aplicației din sistemul IMI. Începând cu anul 2012, utilizarea Sistemului IMI este obligatorie în toate statele ... apelat la partenerii noștri pentru a ne facilita utilizarea unei săli de conferință, în data de 23 aprilie 20
cpe @ro:materiale:prezentari
3 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
3 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
imi
2 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
2 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
utilizare @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
alte_tipuri @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
instruire @imi
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
materiale @ro
1 Accese, Ultima modificare:
utilizare @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)