Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
106 Accese, Ultima modificare:
it în niciun stat membru, AC de origine desemnată va fi cea din statul membru unde acesta și-a obținut... inație. Țara de destinație (statul membru gazdă) va lua decizia finală, recunoscând sau nu calificare... Dacă sesiunea este corect inițializată, sistemul va deschide direct pe ecran aplicația EPC relevantă.... oard** din meniu. - În secțiunea Cereri EPC, se va afișa un rezumat al cererilor grupate în funcție
faq @imi
57 Accese, Ultima modificare:
/imi-net/imi_helpdesks/ Coordonatorul naţional vă va comunica datele coordonatorului IMI care răspunde... slativ corespunzător. Acesta din urmă decide dacă va înregistra el însuşi autoritatea sau dacă vă va trimite o invitaţie pentru a vă autoînregistra. ====... ai multe domenii legislative acoperite de IMI, nu va trebui să o înregistraţi decât o singură dată. Ap
legea_educatiei_nationale
35 Accese, Ultima modificare:
le minorităţilor naţionale, unul dintre directori va fi un cadru didactic din rândul minorităţilor res... i Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va funcţiona şi o secţie de cercetare şi inovare pen... fiinţarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare se va reglementa prin ordin al ministrului educaţiei, c... nurilor individuale de învăţare. În acest scop se va crea o bancă de instrumente de evaluare unică, av
specificatii @meniu:cnred:web
20 Accese, Ultima modificare:
ajaților Autorității Contractante. Prestatorul va livra Autorității Contractante codurile sursă nec... e pentru dezvoltare. Structurarea informaţiei se va face în mod arborescent, cu categorii şi subcategorii. Harta site-ului se va genera şi actualiza automat. Beneficiarul va întocmi harta site-ului cu schema de detaliu privind con
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
11 Accese, Ultima modificare:
007 ) (4)La data aderării, coordonatorul naţional va comunica Comisiei Europene şi statelor membre lis... rezentului articol, autoritatea română competentă va scădea din calculul duratei de experienţă cerute ... itatea română competentă decide dacă solicitantul va urma un stagiu de adaptare sau va trece o probă de aptitudini. Lista profesiilor reglementate în Româ
policy @cookie
8 Accese, Ultima modificare:
nu permiteți cookie-uri. În acest caz, site-ul nu va plasa niciun cookie permanent în browser-ul dvs.,... ici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alt... ți mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom g... ectat “păstreaza-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau ca
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
6 Accese, Ultima modificare:
Profesionale din România (IMI PQ NET România)» şi va funcţiona pe toată durata de implementare în Româ... are răspund; e) Asigură crearea bazei de date ce va conţine informaţii cu privire la calificări şi in... Componenţa GL IMI PQ NET (1) Componenţa Grupului va fi stabilită cu respectarea principiilor partener... onsecutive. În acest caz, Secretariatul permanent va notifica organizația vizată şi va solicita o nouă
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
eze formatul documentului pe care solicitantul îl va putea genera prin intermediul instrumentului onli... au eliberat o calificare statul membru căruia îi va fi înaintată cererea sa de obținere a CPE. În se... mpetentă a statului membru de origine, documentul va figura ca fiind în curs de confirmare a autentici... olului 4e alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, va fi afișat un mesaj, prin care părțile terțe inter
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
5 Accese, Ultima modificare:
și asistența acordată cetățenilor statelor membre va permite garantarea transparenței sistemului de re... ntei directive, care să cuprindă date statistice, va permite stabilirea impactului sistemului de recun... ă pe an în cazul în care prestatorul estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în resp... ea epiziotomiei și inițierea în sutură. Inițierea va cuprinde instruire teoretică și exerciții clinice
deciziile @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
itorială. Pentru a sprijini realizarea acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acț... a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Euro... iunii strategice asupra sectorului TIC în România va duce la investiții totale de aproximativ 2,4 mili... ște cadrul pentru o structură instituțională care va oferi o viziune unitară, va gestiona centralizat
surse_de_date @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
orelat cu strategia Lisabona. Platforma eRomania va avea următorele componente: - Serviciul pentru... i să-l îmbunătăţească pe viitor. Astfel proiectul va avea rezultate în scurt timp şi va exercita un impact eficient pe viitor. Exemplu: text licenţiat Cr... şi sub licenţe deschise Publicarea codului sursă va permite re-utilizarea lui de către alte administr
actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
3 Accese, Ultima modificare:
ersoană de contact pentru profesia respectivă, se va indica/bifa limba română şi cel puţin o limbă str... information)}} Pentru a completa chestionarul se va accesa legătura [[:start the screening]]. ===== ... l chestionarului şi se menţionează că textul care va fi introdus trebuie să fie în limba engleză: http
obiective_specifice @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
e către organizaţiile/asociaţiile din UE/SEE. Se va realiza etapizat, pe măsură ce Comisia Europeană va extinde sistemul IMI ((http://ec.europa.eu/intern... cărilor profesionale ale cetătenilor comunitari. Va conduce la creşterea pe termen lung a capacităţii
ecvet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
dintr-un sistem de calificare în altul. ECVET se va baza pe participarea voluntară a Statelor Membre ... la formarea profesională corespunzătoare. ECVET va fi un mecanism de stimulare a sinergiei între furnizorii de formare, prin sprijinul pe care îl va acorda cooperării dintre organizaţiile partenere,
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
3 Accese, Ultima modificare:
litatea de utilizatori IMI; 2.2. De asemenea, se va urmări crearea, dezvoltarea şi implementarea unor... ementare a proiectului. 3.3. Parteneriatul creat va urmări, în toate activităţile sale, promovarea pr... a niciunuia dintre membrii desemnaţi, organizaţia va desemna o altă persoană pentru asigurarea repreze
strategia @imi
2 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
2 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-americana_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)