Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
34 Accese, Ultima modificare:
e programe educaţionale de tip "A doua şansă", în vederea promovării învăţământului primar pentru persoanel... a programe educaţionale de tip "A doua şansă", în vederea promovării învăţământului gimnazial pentru persoa... a programe educaţionale de tip «A doua şansă», în vederea promovării învăţământului obligatoriu pentru pers... regătire profesională organizat în sistem dual în vederea dobândirii unei calificări profesionale. (la dat
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
18 Accese, Ultima modificare:
cii, este necesar să se prevadă norme speciale în vederea extinderii posibilității de a exercita activități... minime de formare profesională sunt coordonate în vederea recunoașterii automate a titlurilor de calificare... directivă nu aduce atingere măsurilor necesare în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănă... tea documentelor justificative din dosarul IMI în vederea eliberării unui card profesional european pentru
imi-pq @ro:materiale:intrebari
11 Accese, Ultima modificare:
urmat cursuri de formare cu frecvenţă parţială în vederea obţinerii diplomei de ... pe teritoriul dumneavoa... de formare necesare prevăzute la articolul 28 în vederea obţinerii diplomei de ... pentru profesia de ...?... de formare necesare prevăzute la articolul 44 în vederea obţinerii diplomei de ... pentru profesia de ...?... de formare necesare prevăzute la articolul 25 în vederea obţinerii diplomei de ... pentru profesia de ...?
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
9 Accese, Ultima modificare:
ţă profesională sau cu o formare reglementată, în vederea accesului sau exercitării unei profesii reglement... ţă profesională sau cu o formare reglementată, în vederea accesului ori exercitării unei profesii reglement... fesional; b)este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv; c)eliberează membril... punctul 6. din Legea 9/2011 ) ---- Art. 9 (1)În vederea accesului la o profesie reglementată sau a exerci
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
9 Accese, Ultima modificare:
perare între autorităţile naţionale competente în vederea implementării Sistemului de informare al Pieței I... nent cu toate categoriile de coordonatori IMI, în vederea funcţionării optime a sistemului; - supravegher... e oficiale și, după caz, organizează reuniuni, în vederea identificării coordonatorilor responsabili pentru... area de către aceștia a informațiilor necesare în vederea înregistrării, le poate transmite o invitație de
cnred_web @meniu
8 Accese, Ultima modificare:
/cnred/#Eliberarea atestatelor de recunoaştere în vederea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru cetăţen... erm CE)|Eliberarea atestatelor de recunoaştere în vederea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru cetăţen... /cnred/#Eliberarea atestatelor de recunoaştere în vederea obţinerii permiselor de muncă pentru cetăţenii st... e terţe|Eliberarea atestatelor de recunoaştere în vederea obţinerii permiselor de muncă pentru cetăţenii st
chestionar_pentru_strategia_imi
6 Accese, Ultima modificare:
sultanță /sprijin pentru inovare 27. Sprijin în vederea transferului tehnologic 28. Comercializare a in... dentificăm și propuneri concrete de proiecte în vederea obținerii finanțării din fondurile europene afere... Există mai multe direcții de acțiune posibile în vederea creșterii competitivității regionale, bazate pe... de importanță al fiecărei direcții Direcții în vederea specializării inteligente a regiunii Nivel de imp
faq @imi
6 Accese, Ultima modificare:
, cu cele din sistemul autohton de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă î... comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă î... e calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștin... comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă î
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
sare pentru a evalua capacitatea tehnică a IMI în vederea oricărei extinderi preconizate. Deciziile de a ex... propunere legislativă de modificare a anexei, în vederea extinderii utilizării IMI la dispozițiile relevan... plicare dintre cele menționate la articolul 11 în vederea facilitării cooperării administrative între autor... * ( c ) necesară pentru transmiterea de cereri în vederea exercitării drepturilor lor de persoane vizate, î
notificare_servicii
5 Accese, Ultima modificare:
ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (comunitatea ... ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - c... ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - c... ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - c
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
5 Accese, Ultima modificare:
ii de siguranță, cererea pentru obținerea CPE, în vederea tratării acesteia de autoritatea competentă relev... ele necesare pentru eliberarea CPE ==== (1) În vederea eliberării CPE pentru stabilire, autoritățile com... I partea A punctul 2 la prezentul regulament. În vederea eliberării CPE pentru prestarea temporară și ocaz... ate de către autoritățile competente desemnate în vederea gestionării alertelor primite și trimise: * ( a
alerta_servicii
5 Accese, Ultima modificare:
ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (comunitatea ... ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - c... ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - c... ală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - c
strategia @imi
4 Accese, Ultima modificare:
amă largă de aspecte. Strategia este elaborată în vederea formulării unei noi politici publice în domeniul ... pentru alte autorităţi competente din România în vederea elaborării unor reglementări similare care să leg... perare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_i... perare între autorităţile naţionale competente în vederea implementării Sistemului de informare al Pieței I
consultarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
4 Accese, Ultima modificare:
or profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea stabilirii permanente (datele sunt introduse/actu... or profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea stabilirii permanente}} ===== 16.8. Establishmen... or profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea mobilităţii temporare (datele sunt introduse/actu... or profesionale a cetăţenilor Uniunii Europene în vederea mobilităţii temporare}} ===== 16.10. Temporary M
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
3 Accese, Ultima modificare:
le necesare pentru eliberarea CPE ====== (1) În vederea eliberării CPE pentru stabilire, autoritățile com... II (titlul II din Directiva 2005/36/CE) ===== În vederea eliberării CPE pentru prestarea temporară și ocaz... tea documentelor justificative din dosarul IMI în vederea eliberării unui card profesional european pentru
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_vasile_alecsandri_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
1 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
1 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)