Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cereri
617 Accese, Ultima modificare:
74,   2009:1452,   2010:2017,   2011:2699,   2012:4306,   2013:5957,   2014:7595, &nbsp
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
73 Accese, Ultima modificare:
* |**Profesii** | **%**| |**2008**|**2009**|**2010**|**2011**|**2012**|**2013**|**2014**|**2015**|**2016**|**2017**|**2018**|**2019**| | 1|Agenția Națională de Cadastru
asistenti_medicali_generalisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
69 Accese, Ultima modificare:
eneral ^ | @lightblue:EU |1| Austria || @yellow:4014 din 18/12/15 | @yellow:4003 din 18/12/15 | @... 2| Belgia | Flemish Region | @yellow:4360 din 20/01/16 | @yellow:4250 din 8/01/16 | | | | ::: | ::: | ::: | Brussels-Capital Region | @yellow:4199 din 06/01/16 | @yellow:4204 din 6/01/16 | | | | ::
farmacisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
36 Accese, Ultima modificare:
3/16 | | ::: |6| Croaţia || @yellow:4984 din 29/01/16 ((3994 din 21/12/15 - retrasă)) | @yellow:4985 din 29/01/16 ((4388 din 18/01/16 - retrasă)) | @yellow:4387 din 08/02/16 - versiunea 2 ((4387 din 18/01/16 - versiunea 1)) | | | ::: |7| Danemarca ||
alerte
32 Accese, Ultima modificare:
erte IMI PQ transmise până la data de 1 ianuarie 2019 ==== <barchart>20000|Asistenți medicali:16328,&... l^ din care 13066 alerte active în IMI la 22.05.2019^ | [[imi:calificari_profesionale:alerte:asistent... profesia)]] (( Decizii definitive după data de 18.01.2016, referitoare la sancțiuni profesionale pentru profesioniștii din domeniul medical)) | 16313| 1
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
30 Accese, Ultima modificare:
2| Belgia | Flemish Region | @yellow:4361 din 20/01/16 | @yellow:4364 din 09/02/16 - versiunea 2 ((4364 din 20/01/16 - versiunea 1)) | | ::: | ::: | ::: | Brussels-Capital Region | @yellow:3927 din 15/01/16 | ::: | | ::: | ::: | ::: | Walloon Region | @yellow:3926 din 15/01/16 | ::: | | ::: |3| Bulgaria || @yellow: |
ghizi_montani @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
30 Accese, Ultima modificare:
tată || | ::: | ::: | ::: | Salzburg | @yellow:9012 din 20/05/16 | | | ::: | ::: | ::: | Styria/... :: | ::: | ::: | Carinthia | @yellow:4639 din 22/01/16 | @yellow:4638 din 22/01/16 | | ::: | ::: | ::: | Vorarlberg | @yellow:4322 din 22/01/16 | @yellow:4329 din 22/01/16 | | ::: | ::: |
trimise @imi:calificari_profesionale:cereri
20 Accese, Ultima modificare:
glementate**| **%**| | **2008**| **2009**| **2010**| **2011**| **2012**| **2013**| **2014**| **2015**| **2016**| **2017**| **2018**| **2019**| | 1|Ordinul Asisten
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
19 Accese, Ultima modificare:
erynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 112,poz. 744) Polonia Registru cu caracte... , 92/35/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE) - Wykaz krajowyc... 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE) | Lista organisme... oanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a mat
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
19 Accese, Ultima modificare:
statul membru ^ |1| Austria | @yellow:4397 din 28/01/16 | Folgende Arten der Beglaubigungen von Kopien... φοριών (ΓΤΠ). | |5| Croaţia | @yellow:4670 din 28/01/16 | Ovjere kopija (preslika, prijepisa) obavljaj... eller Norsk. | |8| Estonia | @yellow:4238 din 07/01/16 | notarized copies, or copies authorized by th... françaises. | |11| Germania | @yellow:4654 din 28/01/16 | Anforderungen an Beglaubigungen bzw. Überset
moase @imi:calificari_profesionale:notificari
18 Accese, Ultima modificare:
le riconosciute dallo Stato | Ostetrica | 02/04/2001 | C. Withdrawal of a previously notified training... e annex of Directive 2005/36/EC | | | | 19/06/2017 | 19/06/2017 | | 14431 | Published in IMI | 1 | Italy | Laurea in ostetricia | Università | Ostetrica | 02/04/2001 | B. Change of denomination of the title / eviden
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
10 Accese, Ultima modificare:
Europa. Această modernizare a fost finalizată în 2013, prin adoptarea Directivei 2013/55/UE (de modificare a Directivei 2005/36/CE). Prevederile referitoa... revizuită și la considerentele 4-6 din Directiva 2013/55/CE. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei și anexele sale conțin alte disp
agenti_imobiliari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
10 Accese, Ultima modificare:
lementată || | ::: |5| Cipru | @yellow:7272 din 01/04/16 | @yellow:7273 din 01/04/16 | | ::: |6| Croaţia | @yellow:12573 din 26/08/16 | @yellow:76... /16 | | ::: |7| Danemarca | @yellow:4353 din 20/01/16 | | | ::: |8| Estonia | @lightgreen:3535 di... low:4409 din 08/02/16 - versiunea 2 ((4409 din 20/01/16 - versiunea 1)) | | ::: |14| Italia | @yello
competent_authorities @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
9 Accese, Ultima modificare:
ropean Professional Card USER GUIDE 20 November 2015, Version 1.0, European Commission DG GROW — R4 ... te ^ Version number ^ Document changes ^ | 05/10/2015 | 0.1 | Initial draft | | 16/11/2015 | 0.2 | Commission editors draft | | 20/11/2015 | 1.0 | Final version for distribution | ===== 1 In
cardul_profesional_european
8 Accese, Ultima modificare:
orităţile din România]]</btn> ==== 11 octombrie 2019 ==== <barchart>400|Asistent medical generalist:... e autorităţile din România]]</btn> ==== 7 iulie 2017 ==== <barchart>200|Asistent medical generalist:... ]] | 1| 109| 110| | **Total aplicații @ 07/07/2017** | **153**| **3086**| **3239**| ^ Aplicații... ]] | 0| 110| 110| | **Total aplicații @ 07/07/2017** | **13**| **3226**| **3239**| Sursa: http:
notificari
7 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
4 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:alerte
4 Accese, Ultima modificare:
2016-06-20 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
3 Accese, Ultima modificare:
aplicatii @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
3 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii_din_domeniul_sanatatii @imi:calificari_profesionale:alerte
3 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
medici_dentisti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
medici_veterinari @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:alerte
2 Accese, Ultima modificare:
diplome_falsificate @imi:calificari_profesionale:alerte
2 Accese, Ultima modificare:
educatia_minorilor @imi:calificari_profesionale:alerte
2 Accese, Ultima modificare:
farmacisti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
registre
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)