start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

rezultatele
87 Accese, Ultima modificare:
q_alerts_-_falsified_diplomas]], din 18 ianuarie 2016)) | | @yellow:255 din 7651 ((01 Registers Repository - [[meniu:imi:anuarul_registrelor]], din martie 2011)) | | | | - profesii pentru educatia minorilo... tion or restriction of practice, din 18 ianuarie 2016)) | | ::: | | | | - diverse profesii medical
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
58 Accese, Ultima modificare:
r-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32012R1024|Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermedi... gal-content/RO/TXT/?qid=1411112461692&uri=CELEX:32013L0055|Directiva 2013/55/UE a Parlamentului Europe
indicatori
9 Accese, Ultima modificare:
ăstreze numărul de indicatori la 5. Totuși, din 2014, atunci când indicatorii IMI au fost discutați ș... ții referitoare la Comerţul electronic: 28 cereri 01/01/2016–13/11/2016 * Cereri de informații referitoare la Permisul de conducere pentru mecanici de lo
deciziile
7 Accese, Ultima modificare:
r-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF)) propune trei priorități care s... r-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF)) preia și adaptează la situația... rea costurilor administrației cu 12% în perioada 2014-2020. Măsurile concrete prevăzute în Strategie ... ://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2016/member-states/2016-romania_ro.pdf|Situația în st
descrierea_situatiei_actuale
3 Accese, Ultima modificare:
onomic European ===== Regulamentul IMI nr. 1024/2012 - temei juridic ===== * Domeniul de aplicare d... ușor de utilizat (sondaj printre utilizatori în 2015) ===== 3. Extinderea IMI ===== IMI a fost crea... erare administrativă transfrontalieră ===== În 2016 au fost adoptate două regulamente noi care conți
prioritatile
2 Accese, Ultima modificare:
itățile ====== http://www.cdep.ro/bp/docs/F676283010/Program%20de%20Guvernare.pdf - PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020
impactul_general
2 Accese, Ultima modificare:
essions regulated in more Member States (October 2010) * general opening of system to other professions (since May 2012) ===== 6. IMI in the future ===== * Integrati
principii
1 Accese, Ultima modificare:
ECMT) ((Ca urmare a hotărârii din 16 decembrie 2010 a Tribunalului General al Uniunii Europene în ca
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)