Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
3 Accese, Ultima modificare:
content/RO/TXT/?qid=1411111955042&uri=CELEX:32009D0739|Decizia Comisiei 2009/739/CE din 2 octombrie 20... ontent/RO/TXT/?qid=1411113632380&uri=CELEX:31996L0071|Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a... operare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului p
rezultatele
3 Accese, Ultima modificare:
cii]], din decembrie 2009)) | @lightblue:14 din 1107 ((13 Services Notification - [[meniu:imi:notifica... , din noiembrie 2013)) | | @lightblue:1 din 60 ((07 E-commerce Notification - [[meniu:imi:notificare_... ronic]], din noiembrie 2013)) | | @lightblue:? ((07 E-commerce Notification - [[meniu:imi:notificare_
principii
1 Accese, Ultima modificare:
lui General al Uniunii Europene în cauza nr. T-19/07, utilizarea ECMT a fost suspendată.)). Înlocuitor
impactul_general
1 Accese, Ultima modificare:
ing IMI ===== * IMI was launched in November 2007 for the registration of Competent Authorities
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)