Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

alerta_servicii
84 Accese, Ultima modificare:
ien |solvit@bmwfw.gv.at |+43 1/71100-5648 | |1828 |Federal state government, Vienna |Amt der Wien... en |team.z@bmj.gv.at |+43 (0)1 52152 2142 | |1228 |Ministerul Sănătăţii |Bundesministerium für Ge... |Λευκωσία |amardapittas@ems.mcw.gov.cy |+357 22800301 | |3531 |Autoritatea competentă pentru aut... ru |null |Λευκωσία |cyprus@etek.org.cy |+357 22877644 | |1398 |Comisia de înregistrare pentru as
notificare_servicii
67 Accese, Ultima modificare:
ien |solvit@bmwfw.gv.at |+43 1/71100-5648 | |1828 |Federal state government, Vienna |Amt der Wien... en |team.z@bmj.gv.at |+43 (0)1 52152 2142 | |1228 |Ministerul Sănătăţii |Bundesministerium für Ge... a |null |Mechelen |ksmeets@ovam.be |+32 (0)15 284 284 | |3103 |Regional SDIMIC - Brussels-Capital Region - Ministry of Brussels-Capital Region - Coo
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
64 Accese, Ultima modificare:
iler |info@aw-online.de |+49 (0) 2641 975-0 | |2831 |Administraţia districtuală Altenkirchen (Rena... rwald) |post@kreis-ak.de |+49 (0) 2681 81-0 | |2833 |Administraţia districtuală Alzey-Worms (Renan... ey |Info@Alzey-Worms.de |+49 (0) 6731 408-0 | |2834 |Administraţia districtuală Bad Kreuznach (Ren... g |info@bitburg-pruem.de |+49 (0) 6561 15-0 | |2838 |Administraţia districtuală Germersheim (Renan
calificari_profesionale
62 Accese, Ultima modificare:
uenahr-Ahrweiler info@aw-online.de (0) 2641 975-0 2831 Administraţia districtuală Altenkirchen (Renani... rchen (Westerwald) post@kreis-ak.de (0) 2681 81-0 2833 Administraţia districtuală Alzey-Worms (Renania... latinate Alzey Info@Alzey-Worms.de (0) 6731 408-0 2834 Administraţia districtuală Bad Kreuznach (Renan... inate Bitburg info@bitburg-pruem.de (0) 6561 15-0 2838 Administraţia districtuală Germersheim (Renania
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
33 Accese, Ultima modificare:
uit, precum și protecția echilibrelor naturale. (28) Reglementările naționale în domeniul arhitecturi... ormitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercit... ndițiile minime de formare prevăzute la articolul 28. Dispozițiile primului paragraf nu aduc atingere... rivește formarea menționată la articolele 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 și 46: (a) statele membr
cnred_web @meniu
22 Accese, Ultima modificare:
27|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#ANMB|ANMB]]| | 28|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#ANOFM|ANOFM]]| | ... ://cnred.edu.ro/cnred/#Bucuresti|Bucuresti]]| | 128|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#C|C]]| | 129|[[ h... ps://cnred.edu.ro/cnred/#Camera-3|Camera-3]]| | 228|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Camera-4|Camera-4]... red.edu.ro/cnred/#CristinaBuza|CristinaBuza]]| | 280|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Cultura|Cultura]]
syntax @wiki
18 Accese, Ultima modificare:
) like this: [[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]] [[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]] Please note: The image formatting is the only ... eal size: {{wiki:dokuwiki-128.png}} Resize to given width: {{wiki:dokuwiki-128.png?50}} Resize to given width and height((when
universitati_de_top
14 Accese, Ultima modificare:
pedia.org/wiki/Australian_National_University | |28 |da |94-96 |36-38 |Australia |Sydney |The U... iversity_of_Linz | |44 |da |101-151 |65, 127-128 |Belgia |UCL |Catholic University of Leuven |... ://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Turku | |128 |da |402-501 |401-500 |Finlanda | |Universit... wiki/University_of_Helsinki | |126 |da |n/a |328-329 |Finlanda | |University of Eastern Finland
legea_educatiei_nationale
13 Accese, Ultima modificare:
care din Actul din Hotarirea 749/2013 ) (la data 28-iul-2014 Art. 6, alin. (3) din titlul I a se vede... e vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 283/2011 ) *) Prevederile art. 27 alin. (6) se proro... CŢIUNEA 3: Învăţământul preşcolar ==== ---- Art. 28 (1)Învăţământul preşcolar se organizează în grădi... 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5528/2011 ) (la data 15-feb-2012 Art. 29, alin. (4) d
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
12 Accese, Ultima modificare:
ien |nimic@bmwfw.gv.at |+43 1 711 00 5648 | |1228 |Ministerul Sănătăţii |Bundesministerium für Ge... les |marie-chantal.collet@fmp.fbz.be |+32 22266328 | |8650 |Institutul național de asigurări de să... ll |Brussel - Bruxelles |imi@mut400.be |+32 25428600 | |8636 |Uniunea națională a mutualităților ... null |Λευκωσία |cdcouncil@dental.org.cy |+357 22819820, 24654525 | |1398 |Comisia de înregistrare
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
11 Accese, Ultima modificare:
*214** | 18 | | 2010 | 17 | 23 | 27 | 28 | 16 | 39 | 27 | 31 | 28 | 18 | 32 | 20 | **306** | 26 | | 2011 | 19 | 24 ... Şcolară|cadru didactic preuniversitar| 6,78| **285**| 0| 0| 0| 0| 28| 90| 81| 86| |4|Ministerul Educaţiei Nationale - Centrul Naţional de Recun
titluri_de_calificare_ca_medic_dentar_specialist
11 Accese, Ultima modificare:
cialtandlge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | 28 ianuarie 1980 | | Deutschland | Fachzahnärztl... Kieferorthopä-die; | Landeszahnärztekammer | 28 ianuarie 1980 | | Eesti | Residentuuri lputun... National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | 28 ianuarie 1980 | | Ireland | Certificate of sp... ed for this purpose by the competent minister | 28 ianuarie 1980 | | Italia | Diploma di special
drepturile_pacientilor
11 Accese, Ultima modificare:
d Saarbrücken s.hektor@lzd.saarland.de (0)681 501 2876 939 Agenţia pentru reformarea serviciilor publi... Hamburg IMI-DIMIC-HAMBURG@bwvi.hamburg.de (0)40 42841-1383 1408 Autoritatea pentru înregistrarea medi... g Hamburg IMI-Gesundheitsberufe@bgv.hamburg.de 40428373786 1899 Autoritatea sanitară – medici şi stoma... Hamburg imi-gesundheitsberufe@bgv.hamburg.de 40 428373629 1954 Biroul Comisiei pentru integrare europ
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
10 Accese, Ultima modificare:
tic preuniversitar| | **639**| -| -| -| -| 28| 90| 81| 86| 82| 81| 108| 83| | 19|Minist... ical, moasa| | **1111**| 0| 0| 11| 6| 24| 28| 39| 67| 248| 271| 231| 186| | 27|Ordinul ... | -| -| -| 1| 3| 8| 9| 10| 6| 5| 1| | 28|Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania|tehnici... ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | 100| **1377**| 0| 28| 53| 68| 77| 92| 139| 186| 272| 129| 140
titluri_de_calificare_de_baza_ca_medic_dentist
9 Accese, Ultima modificare:
versités || Licentiaat in de tandheel-kunde | 28 ianuarie 1980 | | ::: | ::: | | ::: | | ::: | | ... lge, udstedt af Sundhedsstyrelsen | Tandlge | 28 ianuarie 1980 | ^ Ţara ^ Titlul de calificare... rüfung | Zuständige Behörden | | Zahnarzt | 28 ianuarie 1980 | | Eesti | Diplom hambaarstite... ire | Universites | | Chirurgien-dentiste | 28 ianuarie 1980 | | Ireland | - Bachelor in Den
cereri @imi:calificari_profesionale
8 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
8 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
7 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
7 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:autoritati
7 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
7 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
7 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
7 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
6 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
6 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
5 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
4 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
4 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
4 Accese, Ultima modificare:
solvit
3 Accese, Ultima modificare:
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
3 Accese, Ultima modificare:
institutii_de_invatamant_superior @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
3 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
3 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
3 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
2 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
administratie_-_autoritatea_mea @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_tara
2 Accese, Ultima modificare:
directii_de_sanatate_publica_judetene @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_deciziile_de_recunoastere
2 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
2 Accese, Ultima modificare:
sisteme_de_educatie
2 Accese, Ultima modificare:
cereri_-_creeaza
2 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:cereri
2 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
2 Accese, Ultima modificare:
autoritatea_mea @imi:instruire:administratie
2 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
rapoarte @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
apostila_de_la_haga
1 Accese, Ultima modificare:
modul_de_lucru @imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
supralegalizare
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
conectarea_la_sistemul_imi
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
lista_universitatilor_recunoscute
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_maramures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
legislatie
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
alte_tipuri @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:registre
1 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
1 Accese, Ultima modificare:
conectare @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
rapoartele_mele
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_profesie
1 Accese, Ultima modificare:
impactul_general @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_distributia_pe_sectoare_economice
1 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
registre_-_adauga_registru
1 Accese, Ultima modificare:
dokuwiki @wiki
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)