Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

notificare_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
893813 | |2029 |Ministerul Afacerilor Interne – cadrul instituţional pentru eliberarea licenţelor pentru... iară - Inspectoratul de stat al căilor ferate din cadrul Ministerului Transporturilor |Valstybinė geležin
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
iară - Inspectoratul de stat al căilor ferate din cadrul Ministerului Transporturilor |Valstybinė geležin
legea_educatiei_nationale
182 Accese, Ultima modificare:
enerale ====== ---- Art. 1 Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român... organizarea unui învăţământ teologic specific în cadrul învăţământului de stat în universităţile de stat ... un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea pri... ţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică.
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
12 Accese, Ultima modificare:
ei Interne – IMI la nivel național ==== ---- I. Cadrul instituţional al activităţii ---- I.1. [[ro:au... icat Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul Pieței Interne (denumită în continuare aria legis... coordonatori delegaţi sau de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI; - înregistrarea coordonatorilor... ințe și formare pentru utilizatorii desemnați din cadrul coordonatorilor IMI, inclusiv prin realizarea efe
legislatie
3 Accese, Ultima modificare:
probarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora * [[HG nr. 676 / 2007]] * [[HG nr.... specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi p... re provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi p
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
38 Accese, Ultima modificare:
lentă în învăţământul fără frecvenţă, efectuat în cadrul unei universităţi sau în cadrul unei instituţii de învăţământ superior ori în cadrul unei alte instituţii de nivel echivalent de pregătir... ată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă în cadrul unei universităţi, al unei instituţii de învăţămâ
consultarea_membrilor_grupului_de_lucru_despre_necesitatea_propunerii_scrierii_altor_proiecte_relevante
1 Accese, Ultima modificare:
rticipare in grup ţintă Mediu - Implicare ETS în cadrul proiectului Maxim - Scriere proiect, parteneri i
chestionar_pentru_strategia_imi
3 Accese, Ultima modificare:
______________________________ f.3 Care sunt, în cadrul instituției dumneavoastră, domeniile cele mai sem... ____ f.4 În opinia dvs, care sunt domeniile din cadrul regiunii Sud Muntenia cele mai semnificative și... ropuneri aveți în acest sens pentru îmbunătățirea cadrului instituțional, administrativ, și economico-fina
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
iară - Inspectoratul de stat al căilor ferate din cadrul Ministerului Transporturilor |Valstybinė geležin
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
2 Accese, Ultima modificare:
ww.cnred.edu.ro/#Regulamentul-UE-1024-2012 ). În cadrul proiectului IMI PQ NET România a fost realizat și... mountain-rescuer_ski-monitor.pdf Menționăm că în cadrul proiectului au fost editate în format tipărit 30
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
9 4898 | |2029 |Ministerul Afacerilor Interne – cadrul instituţional pentru eliberarea licenţelor pentru
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
a Management şi Resurse Umane]]__|>| [[militar în cadrul forţelor armate]] | | # [17]|__[[Ministerul Aface
alerta_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
893813 | |2029 |Ministerul Afacerilor Interne – cadrul instituţional pentru eliberarea licenţelor pentru... |3400 |Autoritatea naţională pentru servicii în cadrul sectorului industrial |Dirección General de Indu... 4 | |3162 |Colegiul naţional al inginerilor din cadrul ICAI (Institutul catolic pentru arte şi industrie
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
at membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală sau parțială, în cadrul sau în afara programelor formale, recunoscută de
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
3 Accese, Ultima modificare:
certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE ====== DOCUMENT NEOFICIAL PENTRU ... CPE”). Această problemă a fost deja discutată în cadrul grupului de coordonatori. Pentru a asigura buna f... litate de autoritate competentă din țara gazdă în cadrul procedurii CPE, le cer solicitanților. Comisia a
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_hyperion_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_europeana_dragan_din_lugoj @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_aurel_vlaicu_din_arad @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_artifex_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
6 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
3 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
3 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
10 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
17 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
4 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
10 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
31 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
16 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
5 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
3 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)