Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

rezultatele @imi:strategia
8 Accese, Ultima modificare:
mbrie 2013)) | | | | | | | 7. [[imi:comertul_electronic]] (proiect-pilot) | @lightblue:2 din 77 ((06 E-co... [meniu:imi:cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic]], din noiembrie 2013)) | | @lightblue:1 din 60 ... erce Notification - [[meniu:imi:notificare_comert_electronic]], din noiembrie 2013)) | | | | | 8. [[imi:dom... mbrie 2013)) | | | | | | | 7. [[imi:comertul_electronic]] (proiect-pilot) | @lightblue:? ((06 E-commerce
regprof @en:professions
6 Accese, Ultima modificare:
echanical engineer]] - [[en:professions:regprof:electronic_engineering_and_computer_systems_technician|Electronic engineering and Computer systems technician]] - [[en:professions:regprof:electronic_technician|Electronic technician]] - [[en:professions:regprof:electronic_telecommunications_engineer|Electr
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
6 Accese, Ultima modificare:
nical engineer]] | 4| | [[en:professions:regprof:electronic_engineering_and_computer_systems_technician|Electronic engineering and Computer systems technician]] | 1| | [[en:professions:regprof:electronic_technician|Electronic technician]] | 8| | [[en:professions:regprof:electronic_telecommunications_engineer|El
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
5 Accese, Ultima modificare:
/CE, precum și să se ofere garanții că documentul electronic a fost eliberat de autoritatea competentă relevan... , informațiile care trebuie incluse în documentul electronic în care se menționează rezultatul procedurii CPE.... icitantului posibilitatea de a genera un document electronic în care să se precizeze rezultatul procedurii CPE... ul paragraf din Directiva 2005/36/CE], documentul electronic conține informațiile prezentate la articolul 4e a
domenii_legislative @imi:domenii
4 Accese, Ultima modificare:
ții (medici, specialiști etc.) - [[imi:comertul_electronic|Comerţul electronic]] - [[imi:comertul_electronic:cereri|Cereri de măsuri]] pentru a-i cere unei alte țări să ia măsuri spec... nțele generale de informare - [[imi:comertul_electronic:notificari|Notificări]] pentru a notifica măsuril
interfata @meniu:imi
4 Accese, Ultima modificare:
locomotivă]] <badge>**0**</badge> [[imi:comertul_electronic:cereri|Comerţ electronic]] <badge>**0**</badge> <newcolumn> === Formulare noi === [[imi:gpdr:cereri|GPDR]]... ificari|Notificare]] <badge>0</badge> === Comerţ electronic === [[imi:comertul_electronic:notificari|Notificare a măsurilor]] <badge>0</badge> === Obiecte culturale ==
comert_electronic
4 Accese, Ultima modificare:
===== Autorităţile competente pentru Comerţ Electronic ===== ID Denumire neoficială Denumiri Ţara Region Town... informațională (Coordonatorul IMI pentru comerțul electronic) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Depart... i naționale - Coordonatorul delegat pentru comerț electronic Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - e-Kereskedelem... comerț - Coordonatorul IMI în domeniul comerțului electronic (Ministerul energiei, comerțului, industriei și t
chestionar-2017 @ro:evenimente
4 Accese, Ultima modificare:
Modulul de cereri de informații VI. Chestionarul electronic ===== I. Date despre participantul la chestionar... sistența tehnică Materiale informative în format electronic Relevanţa informaţiilor din paginile web Inform... e -- 15,6% ===== Materiale informative în format electronic ===== 9. Care este adresa de internet pe care o ... 56,2% * altele -- 14,5% ===== VI. Chestionarul electronic ===== Cele 296 de răspunsuri analizate pentru ch
manufacturing @sectoare:regprof
4 Accese, Ultima modificare:
ing_enamelling]] | ==== Manufacture of computer, electronic and optical products ==== | [[:data_communications_specialist]] | | [[en:professions:regprof:electronic_engineering_and_computer_systems_technician]] | | [[en:professions:regprof:electronic_technician]] | | [[:mechatronics]] | | [[:multimedia_electronic_technician]] | ==== Manufacture of instruments a
competent_authorities @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
4 Accese, Ultima modificare:
.2 EPC concept ==== The EPC is the first EU-wide electronic procedure that professionals can use to have thei... section. This will upload the file containing the electronic version of the document - Indicate that the doc... ssional Card - EPC | The EPC is the first EU-wide electronic procedure, allowing professionals to have their q... C applications | | EPC application | A request in electronic form for the recognition of a professional qualif
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
3 Accese, Ultima modificare:
definiții: * ( a ) „IMI” înseamnă instrumentul electronic furnizat de Comisie pentru a facilita cooperarea ... ietății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
3 Accese, Ultima modificare:
ietății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă ( 4 ). (5) Ținând seama de dif... ; (k) „card profesional european”: un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndepl... atamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de autoritățile competente în temeiul Directivei
surse_de_date @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
p unificarea, reducerea si transpunerea in format electronic a procedurilor administrative in relatia cu cetat... rmatii despre instantele de judecata - Registru electronic al serviciilor sociale - Serviciu despre vize s... SEN – e-guvernare.ro – interconectare cu Sistemul Electronic National * Solutia de plati electronice – pentr
module @meniu:imi
3 Accese, Ultima modificare:
i]]</btn> </jumbotron> <jumbotron> === Comerţul electronic === <btn type="primary">[[imi:comertul_electronic:cereri|CERERI pentru luarea de măsuri]]</btn> <btn type="primary">[[imi:comertul_electronic:notificari|NOTIFICAREA măsurilor luate]]</btn> <
autoritati @meniu
3 Accese, Ultima modificare:
onduri]] (din februarie 2013) | | | 7. [[:comert_electronic]] (proiect-pilot) | 6 [[:cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic]] (din noiembrie 2013) | | 7 [[:notificare_comert_electronic]] (din noiembrie 2013) | | | | 8. Permis de mec
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
3 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_prestigiu_din_alte_state
3 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
3 Accese, Ultima modificare:
prestigious_universities_in_other_states
3 Accese, Ultima modificare:
universites_prestigieuses_d_autres_etats
3 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
lista_profile_ocupationale
2 Accese, Ultima modificare:
domenii_de_studiu
2 Accese, Ultima modificare:
no @imi:state_membre
2 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
2 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
2 Accese, Ultima modificare:
domenii @imi
2 Accese, Ultima modificare:
diplome_falsificate @imi:calificari_profesionale:alerte
2 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
2 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:statistica
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top_2017
1 Accese, Ultima modificare:
sidebar
1 Accese, Ultima modificare:
start
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
1 Accese, Ultima modificare:
legea_educatiei_nationale
1 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
network_services @sectoare:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
changes
1 Accese, Ultima modificare:
alte_tipuri @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
hg_707_2012
1 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
1 Accese, Ultima modificare:
impactul_general @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare @imi
1 Accese, Ultima modificare:
hg_493_2013
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
hg_580_2014_titluri_2011_2012_2013
1 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)