start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

on-line @imi:calificari_profesionale:registre
352 Accese, Ultima modificare:
ctori de deşeuri, operatori de tratare şi instalaţii de tratare - Elektronisches Register für Anlagen-... ::: | | Registrul organismelor de control al emisiilor - Verzeichnis der Überprüfungsorgane nach dem ... ol pentru sistemele de ridicare supuse monitorizării - Verzeichnis der bestellten Inspektionsstellen ... Registru cu caracter general | Registrul securităţii sociale - Kruispuntbank van Sociale Zekerheid,Ban
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
261 Accese, Ultima modificare:
entare oferă o imagine de ansamblu asupra procedurii privind Cardul profesional european (EPC) și asup... ul prezintă: * principalele aspecte ale procedurii * o descriere detaliată a fluxului * termenel... plicare (2) ===== Prezentarea nu include informații despre sistemul pe care îl utilizează solicitanții atunci când introduc o cerere pentru obținerea unu
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
92 Accese, Ultima modificare:
ru eliberarea CPE ====== (1) În vederea eliberării CPE pentru stabilire, autoritățile competente ale... ului (25.6.2015 L 159/42 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO))): ===== A. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR ÎN CAZUL STABILIRII ===== (a) în cazul recunoașterii automate prevăzute la titlul III capitolul III din Directiva 2005/3
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
87 Accese, Ultima modificare:
στικού επαγγέλματος | | | ::: | Camera tehnică ştiinţifiică (ETEK) – Registrul membrilor (ingineri, tehnicieni, urbanişti, ...) - Μητρώο Μελών Επιστημονι... ακής Αποταμίευσης | | | ::: | Registrul autorizaţiilor de funcţionare a cantinelor şi restaurantelor ... ορίων στα Λιμάνια | | | ::: | Registrul autorizaţiilor de funcţionare a magazinelor în porturi - Μητρ
medici @imi:calificari_profesionale:alerte
58 Accese, Ultima modificare:
de medic specialist]] | 185| | ::: | [[ro:profesii:reglementate:medic_specialist:anatomie_patologica... : | [[:Anesteziologie]] | 79| | ::: | [[ro:profesii:reglementate:medic_specialist:boli_infectioase]] | 1| | ::: | [[ro:profesii:reglementate:medic_specialist:cardiologie]] | 27... [[:Chirurgie cardiacă]] | 9| | ::: | [[ro:profesii:reglementate:medic_specialist:chirurgie_generala]
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
54 Accese, Ultima modificare:
====== Condiții pentru solicitarea de traduceri și copii certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE ====== DOCUMENT NEOFICIAL PENTRU GRUPUL DE C... zentului document este acela de a clarifica condițiile în care autoritățile competente ale statelor me
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
49 Accese, Ultima modificare:
| | | | |**Denumire actualizata AC** |**Profesii** | **%**| |**2008**|**2009**|**2010**|**2011**... *2016**|**2017**|**2018**| | 1|Ministerul Sănătăţii - Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică - ... a Calificărilor Profesionale ((Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare ... PQ, DIMIC S)|cadru didactic preuniversitar, profesii nereglementate| 5,52| **232**| 0| 28| 51| 5
alerte
46 Accese, Ultima modificare:
Notificările sunt bazate pe schimburi de informații multilaterale (unu către mai mulți) în care autor... ia Europeană. De exemplu, Directiva privind serviciile pe piața internă prevede ca statele membre să s... cu privire la posibile pericole la adresa sănătății și siguranței oamenilor sau a mediului înconjurător cauzate în prestarea de servicii. Sursa: [[https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_
cardul_profesional_european
39 Accese, Ultima modificare:
să lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiile necesare pentru a presta temporar servicii în țara respectivă. Atunci când vi se aprobă cererea, ve... esta va include și un număr de referință pe care viitorul angajator îl poate utiliza pentru a verifica... i_profesionale:cardul_profesional_european:aplicatii|611 aplicații EPC gestionate de autorităţile din
cereri
29 Accese, Ultima modificare:
====== Cereri de informații ====== > Atunci când o autoritate competentă are nevoie de o informație d... mbru, aceasta poate trimite o **cerere de informații**. Acest mecanism de schimb de informații utilizează liste de întrebări și răspunsuri deja traduse în... e sunt implicate direct într-un schimb de informații au acces la conținut. Un exemplu de cerere de inf
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
27 Accese, Ultima modificare:
autoritățile competente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor originale în care sunt p... 3 | |:::| ::: | 2. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Republică Democra... 0 | |:::| ::: | 3. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Cehoslovacie (dac... 1 | |:::| ::: | 4. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Uniune Sovietică
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
24 Accese, Ultima modificare:
a ====== ---- Articolul 16 ==== Gestionarea copiilor certificate ==== (1) Statele membre precizează în IMI tipurile de copii certificate care sunt acceptate pe teritoriul lor... pectivului stat membru și comunică aceste informații celorlalte state membre prin intermediul IMI. (2... itățile competente ale statelor membre acceptă copiile certificate eliberate într-un alt stat membru î
aplicatii @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
13 Accese, Ultima modificare:
====== Aplicații pentru Cardul Profesional European ====== <columns 100% 100% - -> <jumbotron> 114 C... , 5 CPE revocate și 3 CPE suspendate / 528 aplicații primite </jumbotron> </columns> <columns 100% 1... i_profesionale:cardul_profesional_european:aplicatii:fizioterapeut|Fizioterapeut]]</btn> == 60 CPE apr... e, 33 CPE expirate, 3 CPE suspendate / 307 aplicații primite == </jumbotron> </columns> <columns 100
recognition_of_professional_qualifications @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
10 Accese, Ultima modificare:
on temporarily in another Member State, see point II.A of this guide. If you want to establish yoursel... the territory of another Member State, see point II.B of this guide. It is important to note that th... ate. The different rules are explained in point II of this guide. Lastly, information on practical ... the event of a problem, can be found under points III, IV, V and VI respectively. ===== WHERE CAN YOU
alte_profesii_din_domeniul_sanatatii @imi:calificari_profesionale:alerte
9 Accese, Ultima modificare:
====== Alerte PQ - Alte profesii medicale ====== Coordonator alerte: [[:Centrul Național de Recunoașt... 6/2016** | **624**| **248**| **872**| ^ Profesii medicale ^ Interdicție^ Restricție^ Total alerte trimise^ | [[ro:profesii:reglementate:medic_specialist:medic_dentist]] | ... orul sanitar)]] | 84| 14| **98**| | [[ro:profesii:reglementate:moasa]] | 43| 29| **72**| | [[ro:
trimise @imi:calificari_profesionale:cereri
8 Accese, Ultima modificare:
2016-06-20 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
8 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
8 Accese, Ultima modificare:
notificari
6 Accese, Ultima modificare:
medici_dentisti @imi:calificari_profesionale:notificari
5 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:notificari
5 Accese, Ultima modificare:
medici_veterinari @imi:calificari_profesionale:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
registre
4 Accese, Ultima modificare:
diplome_falsificate @imi:calificari_profesionale:alerte
4 Accese, Ultima modificare:
farmacisti @imi:calificari_profesionale:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
moase @imi:calificari_profesionale:notificari
3 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:alerte
3 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:notificari
3 Accese, Ultima modificare:
educatia_minorilor @imi:calificari_profesionale:alerte
2 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)