start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

rezultatele
80 Accese, Ultima modificare:
rate în IMI (255), pe module corespunzătoare domeniilor legislative, comparat cu numărul de autorităţi... ânia | ^ Domeniul legislativ ^ Cereri de informaţii ^ Alerte ^ Notificări ^ Registre ^ Dosare electro... că ^ | 1. [[imi:calificari_profesionale]] - profesii reglementate | @yellow:190 din 2765 ((09 Professi... formation Request - [[meniu:imi:cerere_de_informatii_calificari_profesionale]], din februarie 2008)) |
surse_de_date
73 Accese, Ultima modificare:
Obiectivul platformei IT pentru “Integrarea Serviciilor de e-Guvernare in SEN” (PISEG) este “cresterea calitatii informatiilor si optimizarea gradului de accesibilitate a serviciilor oferite de institutiile publice catre cetateni
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
57 Accese, Ultima modificare:
ng-translations-certified-copies-epc_ro.pdf|Condiții pentru solicitarea de traduceri și copii certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE]] ==== Servicii ==== * [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0123|
deciziile
44 Accese, Ultima modificare:
====== Deciziile care au dus la elaborarea strategiei ====== ===== Analiza socio-economică: Unde ne a... **creștere inteligentă**: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; * **creștere durabilă**: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; *
descrierea_situatiei_actuale
43 Accese, Ultima modificare:
publice din Europa * Ușor adaptabil la noi domenii legislative * Multilingv, disponibil în toate l... il la diferite structuri administrative * Servicii de sprijin bine stabilite în statele membre și de... * Cereri * Alerte * Notificări * Repertorii * Interfața publică (SOLVIT, Cardul Profesional... primei proceduri complet on-line la nivelul Uniunii Europene pentru recunoașterea calificărilor * P
indicatori
38 Accese, Ultima modificare:
ormanța lor medie măsurată în funcție de indicatorii selectați. ===== Criterii pentru selectarea indicatorilor ===== Indicatorii din tabloul de bord sunt selectați în conformitate cu următoarele criterii: * relevanță, adică să fie strâns legați de obi
principii
19 Accese, Ultima modificare:
====== Principiile de bază ale IMI ====== Înainte de a se dezvolta în continuare sistemul, ar trebui să se țină seama de următoarele principii-cheie ale IMI: ===== 1. Capacitatea de reutiliz... uta statele membre să își îndeplinească obligațiile de asistență reciprocă în mod eficient și ef... are aceleași autorități răspund de multiple domenii ale legislației referitoare la piața internă, ace
obiective_specifice
14 Accese, Ultima modificare:
carea membrilor reţelei în schimburile de informaţii intermediate de platforma IMI - Crearea, dezvol... in proiectul IMI PQ NET care să includă organizaţiile (parteneri sociali) şi asociaţiile profesionale din Romȃnia care sunt abilitate prin lege sau alte ... e să reglementeze calificările, atȃt pentru profesii reglementate, cȃt si pentru cele nereglementate,
obiectivele
7 Accese, Ultima modificare:
n proiectul IMI PQ NET România, în scopul susţinerii iniţiativei Comisiei Europene privind dezvoltarea... la nivel naţional, vizȃnd consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin
partile_implicate
4 Accese, Ultima modificare:
onatori:ministerul_educatiei_nationale_si_cercetarii_stiintifice]] * [[:centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] * [[:unitate... fonduri_structurale]] * [[:unitatea_de_strategii_si_politici_publice]] ===== Alte instituții care vor fi consultate ===== * [[ro:autoritati:coordo
seturi_de_activitati
3 Accese, Ultima modificare:
orităților Competente - Suport pentru utilizatorii IMI - Interlocutor al Comisiei Europene (COM) î... la nivel naţional ===== - Diseminarea informaţiilor despre IMI la nivel naţional - Identificarea... ră că termenele de răspuns la cererile de informaţii primite de AC sunt respectate - Acordarea de as
impactul_general
1 Accese, Ultima modificare:
sinesses ===== 2. Why do we need an IMI System? (II) ===== * Confidence and trust between administr
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)