Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
37 Accese, Ultima modificare:
EPC - Procesarea cererilor EPC de către statul membru de origine - Procesarea cererilor EPC de către statul membru gazdă - Opțiuni suplimentare pentru autoritățil... e origine: este autoritatea competentă din statul membru de origine al profesionistului, și anume țara în ... că profesionistul nu este stabilit în niciun stat membru, AC de origine desemnată va fi cea din statul mem
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
26 Accese, Ultima modificare:
al actelor administrative ale respectivului stat membru și comunică aceste informații celorlalte state me... tă copiile certificate eliberate într-un alt stat membru în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale acelui stat membru. (3) În cazurile în care există îndoieli justi... ticitatea unei copii certificate într-un alt stat membru, autoritățile competente adresează autorităților
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
21 Accese, Ultima modificare:
acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);\\ > și, în cazul în care dovada cetă... acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);\\ > și, în cazul în care dovada cetă... t eliberat de o autoritate competentă a unui stat membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Un... gramelor formale, recunoscută de respectivul stat membru ca având un nivel echivalent și care conferă titu
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
4 Accese, Ultima modificare:
nă la jumătatea lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie să notifice, prin intermediul unui modul ... ezultate, care sunt elaborate pentru fiecare stat membru gazdă și pentru fiecare profesie care cade sub in... e alte organisme naționale relevante ale statului membru de origine. Printre acestea se numără, în special... ri din partea autorităților competente din statul membru de origine, traducerile nu par a fi necesare. As
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
3 Accese, Ultima modificare:
ima actualizare din IMI: 18.02.16 ^ Nr. ^ Statul membru ^ Notificarea ^ Tipuri de copii certificate acceptate de statul membru ^ Tipuri de traduceri autorizate acceptate de statul membru ^ |1| Austria | @yellow:4397 din 28/01/16 | Folge
registre
2 Accese, Ultima modificare:
european. ===== Țara emitentă ===== ==== - Stat membru ==== România (Statul membru în care a fost eliberat tipul respectiv de document) ===== Descrierea docum
asistenti_medicali_generalisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
ind documentele şi taxele ===== ^ ^ ID ^ Statul membru ^ Regiune ^ Notificări EPC - Stabilirea / Recunoa
agenti_imobiliari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
ind documentele şi taxele ===== ^ ^ ID ^ Statul membru ^ Notificări EPC - Stabilirea / Sistemul General
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
ind documentele şi taxele ===== ^ ^ ID ^ Statul membru ^ Regiune ^ Notificări EPC - Stabilirea / Sistemu
farmacisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
ind documentele şi taxele ===== ^ ^ ID ^ Statul membru ^ Regiune / Stat federal ^ Notificări EPC - Stabi
ghizi_montani @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
ind documentele şi taxele ===== ^ ^ ID ^ Statul membru ^ Stat federal ^ Notificări EPC - Stabilirea / Si
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)