Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

on-line @imi:calificari_profesionale:registre
38 Accese, Ultima modificare:
ât fizice (referitor la identitatea electronică a persoanelor juridice particulare) - Ergänzungsregister sonsti... | | Registru cu caracter specific | Activitatea persoanelor angajate în extracţia, prelucrarea şi comercializ... ας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων | | | ::: | Registrul persoanelor calificate pentru eliberarea loturilor de medicam... nieurkammer des Saarlandes | | ::: | | Registrul persoanelor autorizate să emită certificate de construcţii în
registre_on-line
38 Accese, Ultima modificare:
ât fizice (referitor la identitatea electronică a persoanelor juridice particulare) - Ergänzungsregister sonsti... | | Registru cu caracter specific | Activitatea persoanelor angajate în extracţia, prelucrarea şi comercializ... ας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων | | | ::: | Registrul persoanelor calificate pentru eliberarea loturilor de medicam... nieurkammer des Saarlandes | | ::: | | Registrul persoanelor autorizate să emită certificate de construcţii în
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
26 Accese, Ultima modificare:
re, a obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor și serviciilor constituie unul dintre obiectivele... r. (3) Garanția, conferită de prezenta directivă persoanelor care și-au obținut calificările profesionale într... nsiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu... nsiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu carac
legea_educatiei_nationale
23 Accese, Ultima modificare:
rincipiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la pă... )Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. Învăţământul sp... aţională, socială şi medicală complexă, destinată persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. (8)Elevii care ... ocială, al altor organisme private autorizate, al persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate,
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
15 Accese, Ultima modificare:
r aferente activităţilor exercitate în beneficiul persoanelor asigurate. Cu toate acestea, prestatorul de servi... ncidenţa prezentei legi ===== ---- 1.activităţile persoanelor independente care lucrează în industria producăto... rie şi industria meşteşugărească); 2.activităţile persoanelor independente care lucrează în industria alimentar... trie şi industria meşteşugărească; 5.activităţile persoanelor independente care lucrează în domeniul comerţului
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
11 Accese, Ultima modificare:
are reglementează libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței in... nsiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu... nsiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu carac... funcționeze în mod adecvat, precum și de dreptul persoanelor vizate de a-și exercita pe deplin drepturile, de
pcue @ro
8 Accese, Ultima modificare:
.R. | | ::: | ::: | 2.Recunoaşterea şi înscrierea persoanelor juridice străine în Tabloul Corpului | | ::: | ::... rea dreptului de exercitare a profesiei contabile persoanelor fizice străine care doresc să presteze servicii p... — consultant fiscal | 1. Procedura de înscriere a persoanelor juridice în Registrul consultanților fiscali și a... r CCF | | ::: | ::: | 2. Procedura de înscriere a persoanelor fizice în Registrul consultanților fiscali și al
registre_off-line
7 Accese, Ultima modificare:
aţia contabililor publici certificaţi – Registrul persoanelor fizice cu drept de practică - Μητρώο Φυσικών Προ... entrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Łódź - Rejestr placówek zapewniający... entrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanel
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
7 Accese, Ultima modificare:
aţia contabililor publici certificaţi – Registrul persoanelor fizice cu drept de practică - Μητρώο Φυσικών Προ... entrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Łódź - Rejestr placówek zapewniający... entrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanel
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
5 Accese, Ultima modificare:
:ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_ocupare_si_egalitate_de_sans... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_protectia_copilului]]** | [... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_directia_protectia_persoanelor_cu_dizabilitati]]** | [[http://www.ghidul.ro/anph/|Calea Victoriei n
participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania
5 Accese, Ultima modificare:
:ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_directia_protectia_persoanelor_cu_dizabilitati]]** | [[http://www.ghidul.ro/anph/|Calea Victoriei n... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_ocupare_si_egalitate_de_sans... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_protectia_copilului]]** | [
anexe_legea_nr._200_2004
4 Accese, Ultima modificare:
inisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice]] – [[interpret limbaj mimico-gestual]]... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice]] - [[artificier]], [[ro:profesii:regle... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice]] — [[ro:profesii:reglementate:asistent... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice]]--- – [[artificier]], [[ro:profesii:re
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
4 Accese, Ultima modificare:
nte în utilizarea platformei IMI, prin instruirea persoanelor care vor participa efectiv la realizarea schimbul... g) Crearea unei platforme de colaborare dedicată persoanelor din cadrul autorităţilor competente, în special a... cooperare administrativă; f) Asigură instruirea persoanelor desemnate de autorităţile competente pentru utili... omunică Coordonatorului IMI datele de contact ale persoanelor desemnate ca membrii ai GL IMI PQ NET, iar ulteri
15_aprilie_2014
4 Accese, Ultima modificare:
inisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap]] | [[http://www.ghidul.ro/anph/|Calea Victor... inisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcţia Ocupare şi Salarizare]] | [... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_protectia_copilului]] | [[h
instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_13_si_14_iunie_2016 @ro:evenimente
3 Accese, Ultima modificare:
:ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice]] - [[ro:autoritati:competente:autorita... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice]] - [[ro:autoritati:relevante:agentia_n... :ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice]] - [[ro:autoritati:competente:directia
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
3 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
2 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
2 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
competente @ro:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
1 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
1 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
1 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)