start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
418 Accese, Ultima modificare:
rtatea de a presta servicii în cadrul Comunității se exercite la fel de simplu ca în cadrul unui st... kholm din 23 și 24 martie 2001 a mandatat Comisia prezinte Consiliului European din primăvara anulu... ru în cauză, cu condiția ca respectivele condiții fie justificate în mod obiectiv și proporționale.... ita libertatea de a presta servicii, este necesar se prevadă norme speciale în vederea extinderii p
legea_educatiei_nationale
374 Accese, Ultima modificare:
surse umane naţionale înalt competitive, capabilă funcţioneze eficient în societatea actuală şi vii... onstă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioa a individualităţii umane, în formarea personalită... inţilor; r)principiul promovării educaţiei pentru nătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin prac... tate şi orice activităţi care pot pune în pericol nătatea şi integritatea fizică sau psihică a copii
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
228 Accese, Ultima modificare:
opean, denumit în continuare S.E.E., care doreşte exercite în România, în mod independent sau ca sa... E.E., sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte exercite în România, în mod independent sau ca sa... unoscut automat, atunci când solicitantul doreşte fie recunoscut în România, unde activităţile prof... generalist, în cazul în care solicitantul doreşte fie recunoscut în România, unde activităţile prof
faq @imi
193 Accese, Ultima modificare:
ri sa înregistrez o autoritate în IMI. Ce trebuie fac? //Răspuns// – Pentru a înregistra o autoritate în sistem, trebuie primiți o invitație din partea unui coordonator IMI. Dacă doriți utilizați sistemul, contactați coordonatorul naţi... omenii legislative acoperite de IMI, nu va trebui o înregistraţi decât o singură dată. Apoi, pentru
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
192 Accese, Ultima modificare:
ă a fluxului * termenele legale pe care trebuie le respecte autoritățile pentru a-și realiza sarc... le pot utiliza pentru a gestiona cererile EPC, în nu sunt explicate în detaliu. Dacă aveți nevoie ... din UE. Scopul urmărit este ca părțile implicate poată trimite informațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care le permită, de asemenea, comunice între ele fă
calificari_profesionale
176 Accese, Ultima modificare:
51 11 1214 Administraţia Centrală a Sistemului de nătate ACSS- Administração Central do Sistema de ... -sanitare, formarea profesioniştilor din domeniul nătăţii, cercetarea în domeniul ştiinţei medicale ... omeniul imageriei medicale - Departamentul pentru nătate (Valencia, Alicante, Castellón) Generalitat... r profesionale - instalatori de echipamente de joa tensiune, de încălzire, de aer condiționat, de ob
om_4945_2012
110 Accese, Ultima modificare:
gronomie | Ameliorarea plantelor şi producerea de mânţă | | Agronomie | Consultanţă agricolă | | Agr... ea fondului funciar | | Agronomie | Producerea de mânţă şi material de plantat | | Agronomie | Tehno... ţă socială Managementul serviciilor sociale şi de nătate Asistenţă socială Politici sociale în conte... Mare) Asistenţă socială Asistenţa socială pentru nătate mentală (în limba maghiară) Asistenţă socia
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
100 Accese, Ultima modificare:
-sanitare, formarea profesioniştilor din domeniul nătăţii, cercetarea în domeniul ştiinţei medicale ... r profesionale - instalatori de echipamente de joa tensiune, de încălzire, de aer condiționat, de ob... unoașterea calificărilor profesionale în sectorul nătății (Comunitatea autonomă Cantabria) |Autorid... ă pentru întreprinderi şi activităţi din domeniul nătăţii (Comunitatea autonomă Castilla şi León) |
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
97 Accese, Ultima modificare:
r în cadrul pieței interne impune statelor membre coopereze mai eficient și facă schimb de informații între ele și cu Comisia. Deoarece mijloacele p... unt specificate în actele respective, este nevoie se prevadă aranjamente practice corespunzătoare. ... unui mecanism centralizat de comunicare destinat faciliteze schimbul transfrontalier de informații
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
95 Accese, Ultima modificare:
6, 14.11.2012, p. 1]]). Prin urmare, este oportun se prevadă norme privind procedura de eliberare a... ializați și farmaciști specializați, este necesar se evalueze mai detaliat respectarea condițiilor ... alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE ar trebui fie distinct de IMI și nu ar trebui permită accesul actorilor externi la IMI. Prin urmare, este ne
alerta_servicii
69 Accese, Ultima modificare:
gv.at |+43 (0)1 52152 2142 | |1228 |Ministerul nătăţii |Bundesministerium für Gesundheit |Austr... 85 89 | |6771 |Serviciul public federal pentru nătate, siguranța lanțului alimentar și mediu – di... toritatea competentă care autorizează inspectorii prezinte rapoarte privind emisiile de gaze cu efe... | |7714 |Laboratorul general de stat (Ministerul nătăţii) |Γενικό Χημείο του Κράτους/ Υπουργείο Υγ
hg_582_2014_master
48 Accese, Ultima modificare:
duselor alimentare Ingineria şi managementul procerii şi păstrării produselor agroalimentare Inginer... or Inginerie industrială Ingineria securităţii şi nătăţii în muncă Inginerie industrială Ingenierie ... Agronomie Ameliorarea plantelor şi producerea de mânţă Agronomie Consultanţă agricolă Agronomie Exp... lui Ştiinţa mediului Riscurile mediului aerian în nătate/Air-environment risks and health response Ş
drepturile_pacientilor
48 Accese, Ultima modificare:
hone 1214 Administraţia Centrală a Sistemului de nătate ACSS- Administração Central do Sistema de ... gistrul național al profesioniștilor din domeniul nătății Dirección General de Ordenación Profesiona... @udzs-sk.sk 2 20856226 1224 Autoritatea locală de nătate din Hessen Hessisches Landesprüfungs- und U... ritatea naţională de supraveghere a bunăstării şi nătăţii (Valvira) Sosiaali- ja terveysalan lupa- j
hg_581_2013_master
45 Accese, Ultima modificare:
gronomie | Ameliorarea plantelor şi producerea de mânţă | Agronomie | Consultanţă agricolă | Agronom... tiza fondului funciar | Agronomie | Producerea de mânţă şi material de plantat | Agronomie | Protecţ... ului | Biotehnologii | Ameliorare şi producere de mânţă la plantele cultivate | Biotehnologii | Apli... tistică | Statistică şi actuariat în asigurări şi nătate | Cibernetică şi statistică | Statistică şi
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
42 Accese, Ultima modificare:
re acreditate şi persoane certificate) autorizate efectueze măsurători ale nivelului de zgomot din ... icarea instalaţiilor tehnice (garaje, magazine şi li de reuniuni) (Baden-Württemberg) - Bekanntmachu... arland | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... des | | ::: | | Registrul persoanelor autorizate emită certificate de construcţii în conformitate
registre_on-line
42 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
37 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
28 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
27 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
26 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
22 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
22 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
22 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
20 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
20 Accese, Ultima modificare:
hg_580_2014_titluri_2011_2012_2013
17 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
17 Accese, Ultima modificare:
hg_493_2013
17 Accese, Ultima modificare:
hg_707_2012
17 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
16 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
15 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
15 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
15 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
14 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
12 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
11 Accese, Ultima modificare:
legislatie
11 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
11 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
11 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
11 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
11 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
11 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
10 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:autoritati
10 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
10 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
9 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
8 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
8 Accese, Ultima modificare:
domenii_de_studiu
8 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
7 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
7 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
6 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
6 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
6 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
6 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
6 Accese, Ultima modificare:
comitete_sectoriale @imi:instruire
6 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
farmacist @ro:profesii:reglementate
5 Accese, Ultima modificare:
medic_dentist @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
5 Accese, Ultima modificare:
codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania
5 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
5 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @imi:instruire
4 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca @imi:instruire
4 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_plati_si_inspectie_sociala @imi:instruire
4 Accese, Ultima modificare:
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
4 Accese, Ultima modificare:
lista_profile_ocupationale
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
4 Accese, Ultima modificare:
imi-sd @ro:materiale:intrebari
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
4 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
3 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
3 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
3 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
3 Accese, Ultima modificare:
trimise @imi:calificari_profesionale:cereri
3 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
3 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
3 Accese, Ultima modificare:
2016-06-20 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
2 Accese, Ultima modificare:
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
2 Accese, Ultima modificare:
competente @ro:autoritati
2 Accese, Ultima modificare:
lista_universitatilor_recunoscute
2 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
om_5823_2012
2 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_distributia_pe_sectoare_economice
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
autoritatea_aeronautica_civila_romana @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
1 Accese, Ultima modificare:
instruire @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
interfata @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
smf @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
ministerul_sanatatii @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
etablissements_d_enseignement_superieur_en_roumanie
1 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
higher_education_institutions_in_romania
1 Accese, Ultima modificare:
cetateni_state_terte
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
autoritatea_rutiera_romana @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
directii_de_sanatate_publica_judetene @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
relevante @ro:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:alerte
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
registrul_national_al_calificarilor_din_invatamantul_superior
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
epc @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)