Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
rofesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie să verifice autenticitatea diplomei sale scanate.
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din ... vechime. Pentru certificare copiile documentelor trebuie să conțină mențiunea "Conform cu originalul" și s
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s... ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s... anexa II partea B literele ( a ), ( c ) și ( d ) trebuie prezentate de solicitant numai la cererea autorit... ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
39 Accese, Ultima modificare:
detaliată a fluxului * termenele legale pe care trebuie să le respecte autoritățile pentru a-și realiza s... legale și tehnice ===== Termenele legale pe care trebuie să le respecte utilizatorii dintr-o autoritate co... rmațiile privind autentificarea și validarea care trebuie furnizate sau confirmate de către AC de origine. ... Acest lucru se aplică pentru toate câmpurile unde trebuie să selectați limba în care redactați textul. -
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
asistenti_medicali_generalisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
farmacisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
ghizi_montani @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
7 Accese, Ultima modificare:
umătatea lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie să notifice, prin intermediul unui modul dedicat ... țara de origine, autoritatea din țara de origine trebuie să accepte dosarul ca fiind complet, chiar dacă î... alineatul (1) din regulament. Această solicitare trebuie să fie efectuată după ce dosarul a fost transfera... elilor justificate în mod temeinic”, autoritățile trebuie să explice în mod clar solicitantului de ce este
recunoasterea_calificarilor_profesionale @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
1 Accese, Ultima modificare:
====== Tot ce trebuie să știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale ====== GHIDUL UTILIZ
agenti_imobiliari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
EPC ===== Atenție: Documentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință, autoritățile competente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor origina
surse_de_date @imi:strategia
8 Accese, Ultima modificare:
e specifice PCU; pentru evitarea dublei finantari trebuie asigurata integrarea celor doua sisteme * Alte ... standarde şi formate pentru a căror utilizare nu trebuie plătită nicio redevenţă către o companie sau terţ... Uniunea Europeană. Toate aplicaţiile dezvoltate trebuie să fie accesibile oricărui cetăţean, fără a fi co... nor servicii conexe. Toate aplicațiile dezvoltate trebuie să implementeze metode deschise de interacţionare
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
islației referitoare la piața internă, acestea nu trebuie să se confrunte cu o proliferare a diferitelor si
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
re al costurilor - obiectivele strategice ale IMI trebuie să fie revizuite, criteriile de extindere viitoar
indicatori @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
strategia
13 Accese, Ultima modificare:
faq
42 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)