Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
85 Accese, Ultima modificare:
societății informaționale furnizate la distanță, trebuie să se aplice, de asemenea, dispozițiile Directive... mbru gazdă. (6) Promovarea prestării de servicii trebuie asigurată în contextul strictei respectări a sănă... și a protecției consumatorilor. Din acest motiv, trebuie prevăzute dispoziții speciale pentru profesiile r... ivind formularea declarațiilor. Aceste cerințe nu trebuie să impună sarcini disproporționate prestatorilor
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
mului de alertă prevăzută de Directiva 2005/36/CE trebuie sprijinită prin Sistemul de informare al pieței i... ă poată primi dovada rezultatului procedurii CPE, trebuie să se precizeze formatul documentului pe care sol... ecizeze, acolo unde este cazul, informațiile care trebuie incluse în documentul electronic în care se menți... e cu caracter personal numai la autoritățile care trebuie informate. Statele membre ar trebui să acorde acc
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, trebuie stabilite perioade maxime de păstrare a datelor c... l accesului la date și un plan de securitate care trebuie actualizat în permanență. (3) Comisia se asigu
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)