Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
24 Accese, Ultima modificare:
rmațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care să le permită, de asemenea, să... eanul din UE care dorește să obțină recunoașterea unei calificări profesionale în altă țară și solicită ... cunoașterea) | | **Recunoaștere tacită sau luarea unei decizii** (SM gazdă) | 1 lună | 2 luni | 1 lună |... 3.1 Etapa 1 - Accesarea sistemului și deschiderea unei cereri ===== De îndată ce un profesionist trimit
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
9 Accese, Ultima modificare:
tificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cereri de eliberare a unui card profesional europ... tificate care prezintă dovada onorabilității saua unei bune reputații, a inexistenței unui faliment, dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă sau dovada absenței une
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
6 Accese, Ultima modificare:
, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... , un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... etentă a unui stat membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală... ntru accesul la o profesie sau pentru exercitarea unei profesii, conferă titularului său drepturi obținu
registre
6 Accese, Ultima modificare:
) | Nu / Da | 4 | 3 | | 6| Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Nu | 2 | 2 | |
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
temeinic privind valabilitatea și autenticitatea unei copii certificate într-un alt stat membru, autori... solicitantului, în prima săptămână de la primirea unei cereri de obținere a CPE, în temeiul articolului
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
etență lingvistică, Atestat privind recunoașterea unei limbi străine. Traducerea pe teritoriul României
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)