Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

deciziile
4 Accese, Ultima modificare:
iproc: * **creștere inteligentă**: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; * **creștere durabilă**: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al u... **creștere favorabilă incluziunii**: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de ... ealizarea acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE
surse_de_date
2 Accese, Ultima modificare:
a deschisă ar trebui să fie regula, iar păstrarea unei licenţe proprietar să fie făcută doar atunci când... cațiile tehnice necesare pentru a permite accesul unei aplicații realizată de un terț. Toate aplicaţiile
principii
1 Accese, Ultima modificare:
conceput în așa fel încât să fie ușor de adaptat unei organizații existente. Acesta oferă flexibilitate
obiectivele
1 Accese, Ultima modificare:
are şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare di
seturi_de_activitati
1 Accese, Ultima modificare:
nte existente în sistem - Autorizarea accesului unei Autorități Competente la o anumită arie legislati
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)