Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
134 Accese, Ultima modificare:
a unor astfel de cerințe trebuie să facă obiectul unei examinări periodice pe baza progreselor realizate... oriului Uniunii Europene de către resortisanți ai unei țări terțe. În orice caz, orice recunoaștere treb... mul general nu împiedică un stat membru să impună unei persoane care exercită o profesie în respectivul ... 1/CEE rămâne neschimbat. În consecință, titularul unei diplome care atestă încheierea unor studii postli
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
18 Accese, Ultima modificare:
aduceri autorizate. Pentru a facilita gestionarea unei cereri de obținere a CPE, este oportun să se defi... procedurile privind plățile legate de prelucrarea unei cereri de obținere a CPE. Așadar, este oportun ca... stabilire, este oportun să se prevadă includerea unei declarații de declinare a responsabilității în ac... articolului 7, fiecare stat membru încredințează uneia sau mai multor autorități competente sarcina de
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
ționează eficient. - În cazul în care aplicarea unei dispoziții a unui act al Uniunii impune statelor ... usiv poșta, faxul sau poșta electronică – pe baza unei obligații juridice impuse autorităților și organi... oluții tehnice ar trebui să depindă de rezultatul unei evaluări a fezabilității, costurilor și beneficii... inclusiv pentru rezolvarea problemelor, în scopul unei mai bune aplicări a dreptului Uniunii; * ( c )
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)