start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale
8 Accese, Ultima modificare:
sau nu activități profesionale acestor titluri. (22) Toate statele membre trebuie să recunoască profe... plicare a Directivei 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective ... altul decât cel în care s-a obținut calificarea ( 22 ). Recunoașterea calificărilor profesionale a avo... VA, numărul de identificare prevăzut la articolul 22 alineatul (1) din a șasea Directivă 77/388/CEE a
regulamentul_imi
6 Accese, Ultima modificare:
/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare ... egulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 22 noiembrie 2011 ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-... adoptate de către Comisie în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. (2) Comisia... OGRAFIC DE APLICARE AL IMI ===== ---- Articolul 22 ==== Utilizarea IMI la nivel național ==== (1)
regulamentul_cpe
2 Accese, Ultima modificare:
TO/?uri=OJ:L:2005:255:TOC|JO L 255, 30.9.2005, p. 22]]), în special articolul 4a alineatul (7), artico... ul IMI la o anumită dată și oră. ---- Articolul 22 ==== Verificarea CPE de către părțile terțe inte... CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/C
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)