start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale
19 Accese, Ultima modificare:
10 ), 78/687/CEE ( 11 ), 78/1026/CEE ( 12 ), 78/1027/CEE ( 13 ), 80/154/CEE ( 14 ), 80/155/CEE ( 15 ),... iționează exercitarea activităților respective. (27) Creația arhitecturală, calitatea construcțiilor,... lă efectivă și legală prevăzute la articolele 23, 27, 33, 37, 39, 43 și 49; (c) pentru arhitecți, în ... articolului 21 alineatul (1) și articolelor 23 și 27, pentru medicii, asistenții medicali generaliști,
regulamentul_imi
4 Accese, Ultima modificare:
-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2006:376:TOC|JO L 376, 27.12.2006, p. 36]]), prin utilizarea procedurii în ... de fiecare stat membru în parte. ---- Articolul 27 ==== Abrogare ==== Decizia 2008/49/CE se abrogă... 4 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorită... -content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2006:376:TOC|JO L 376, 27.12.2006, p. 36]]): capitolul VI, articolul 39 ali
regulamentul_cpe
1 Accese, Ultima modificare:
l-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.159.01.0027.01.RON REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2... dere menționată la articolul 28. ---- Articolul 27 ==== Funcționalitățile IMI privind alertele ====
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)