Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
36 Accese, Ultima modificare:
uit, precum și protecția echilibrelor naturale. (28) Reglementările naționale în domeniul arhitecturi... ormitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercit... ndițiile minime de formare prevăzute la articolul 28. Dispozițiile primului paragraf nu aduc atingere... rivește formarea menționată la articolele 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 și 46: (a) statele membr
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
ex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC|JO L 281, 23.11.1995, p. 31]]) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și ... l-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC|JO L 55, 28.2.2011, p. 13]]). - Rezultatele statelor membre... or a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ș
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
4 Accese, Ultima modificare:
ex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC|JO L 281, 23.11.1995, p. 31]]), al Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliul... at procedura de închidere menționată la articolul 28. ---- Articolul 27 ==== Funcționalitățile IMI ... și (7) din Directiva 2005/36/CE. ---- Articolul 28 ==== Închiderea, ștergerea și modificarea alerte
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)