start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
7 Accese, Ultima modificare:
( 14 ), 80/155/CEE ( 15 ), 85/384/CEE ( 16 ), 85/432/CEE ( 17 ), 85/433/CEE ( 18 ) și 93/16/CEE ( 19 )... ta, trebuie stabilite mijloacele de colaborare. (32) Crearea, la nivel european, a cartelor profesion... lă de asistent medical generalist. ▼B Articolul 32 Exercitarea activităților profesionale de asiste... pentru recunoașterea calificărilor profesionale ( 32 ), care poate formula observații. (9) Având în
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
1 Accese, Ultima modificare:
ex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1024&from=RO REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 ... TO/?uri=OJ:L:2009:263:TOC|JO L 263, 7.10.2009, p. 32]]) ar trebui să se aplice în continuare în ceea c
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)