start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
57 Accese, Ultima modificare:
e membre a calificărilor profesionale obținute în alte state membre. Cu toate acestea, prezenta directiv... unoaștere luate în temeiul prezentei directive de alte state membre. În consecință, o persoană care pose... pentru o anumită profesie reglementată, se prevăd alte dispoziții specifice referitoare în mod direct la... titlu de calificare”: diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare eliberate de o aut
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
13 Accese, Ultima modificare:
7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE; ( g ) alte informații specifice regimului menționat la liter... gal a solicitantului pe teritoriul său prin orice alte mijloace, aceasta invită solicitantul să facă dov... ursul procedurii CPE, autoritățile competente din alte state membre care au emis dovada calificărilor pr... alineatul (5) din Directiva 2005/36/CE, sau orice alte informații relevante în afara IMI în conformitate
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
itățile competente să își identifice omologii din alte state membre, să gestioneze schimbul de informați... revede planuri pentru posibila extindere a IMI la alte acte ale Uniunii. Comunicarea Comisiei din 13 apr... dicat de protecție și de securitate comparativ cu alte metode de schimb de informații, cum ar fi poșta, ... turile de întrebări și răspunsuri, formularele și alte aranjamente referitoare la procedurile de coopera
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)