start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
228 Accese, Ultima modificare:
i - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces; f)principiul ... 6)Învăţământul poate să fie finanţat şi direct de către operatori economici, precum şi de alte persoane f... ea îşi exercită autoritatea. (2)Neîndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale a obli... ondiţiile stabilite prin metodologia elaborată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
69 Accese, Ultima modificare:
lui stat membru, nu aduce atingere respectării de către profesionistul migrant a unor eventuale condiții ... bținute în afara teritoriului Uniunii Europene de către resortisanți ai unei țări terțe. În orice caz, or... Prezenta directivă are ca obiect recunoașterea de către statele membre a calificărilor profesionale obțin... zenta directivă nu are ca obiect recunoașterea de către statele membre a deciziilor de recunoaștere luate
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
43 Accese, Ultima modificare:
- Procedura EPC - Procesarea cererilor EPC de către statul membru de origine - Procesarea cererilor EPC de către statul membru gazdă - Opțiuni suplimentare pent... utoritățile competente - Alocarea cererilor EPC către autoritățile competente - Glosar - Resurse =... te 18 luni | ===== 3 Procesarea cererilor EPC de către statul membru de origine ===== În cadrul procedu
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
24 Accese, Ultima modificare:
legi se aplică, de asemenea, pentru atestarea de către autorităţile române competente a unui titlu ofici... legi se aplică, de asemenea, pentru atestarea de către autorităţile române competente a unui titlu ofici... esemnate în acest scop; b)este orientată specific către exercitarea unei anumite profesii şi constă într-... alin. (1) pot fi prezentate Comisiei Europene de către statele membre sau de către asociaţii ori organiz
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
20 Accese, Ultima modificare:
nd primirea cererilor de obținere a CPE în IMI de către autoritățile competente. - Pentru ca cerințele ... a autenticității și valabilității documentelor de către autoritatea competentă a statului membru de origi... prevadă că solicitantul efectuează plata separat către autoritățile competente ale statului membru de or... ntă relevantă și că acesta nu a fost modificat de către actori externi. Pentru a se evita confuzia între
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
18 Accese, Ultima modificare:
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, având în vedere avizul C... re la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind li... , inclusiv monitorizarea utilizării sistemului de către coordonatorii IMI și Comisie, comunicarea, formar... piilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de ex
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
11 Accese, Ultima modificare:
autorităților competente coordonate în sistem de către aceștia; - acordarea de sprijin pentru utilizat... a coordonatorii IMI în sistem după comunicarea de către aceștia a informațiilor necesare în vederea înreg... tuia din sistem, care pot fi amendate ulterior de către administratorul de date la nivel local din cadrul... ui coordonator IMI sunt înregistrate în sistem de către MAE ori primesc din partea acestuia o invitație d
faq @imi
10 Accese, Ultima modificare:
face pe durata înregistrării (în acest exemplu de către Ministerul Sănătăţii) sau după înregistrare, de către autoritatea competentă. - A avea doi coordonatori ... ritate, pentru a preveni utilizarea sistemului de către persoane neautorizate. Administratorii IMI din ca... în cazul în care autoritatea este înregistrată de către dumneavoastră. Când o autoritate se autoînregistr
pcue @ro
9 Accese, Ultima modificare:
operator instituție]] ((cererea va fi aprobată de către un administrator desemnat din cadrul instituției)... Cont operator firmă]] ((cererea va fi aprobată de către administratorul desemnat al firmei)) | ^Schimbare... ţii de dirigenţie de șantier, în mod temporar, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau... ţii de dirigenţie de șantier, în mod temporar, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
7 Accese, Ultima modificare:
e şi funcţionare a GL IMI PQ NET, este adoptat de către membrii grupului şi aprobat prin decizie a manage... T se stabileşte pe baza desemnării persoanelor de către organizațiile reprezentate în Grup. (3) GL IMI P... membrilor, precum şi a observatorilor se face de către conducătorul organizației reprezentate în Grup, p... i reuniunilor GL şi asigură transmiterea acestora către membrii acestuia; - Facilitează şi monitorizează
imi-sd @ro:materiale:intrebari
5 Accese, Ultima modificare:
sfrontaliere * Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care... t (2) ===== * Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care... sfrontaliere * Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care... tul de lucru * Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
5 Accese, Ultima modificare:
ră prin organizarea cursurilor de specialitate de către furnizori de formare autorizaţi şi de către instituiţii de învăţământ superior acreditate. 2. Programele... endiilor se realizează prin cursuri organizate de către unităţile abilitate prin lege, cu avizul Inspecto... entru cursurile prevăzute mai sus, se avizează de către Inspectoratului General al Corpului Pompierilor M
indicatori @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
ează să fie atinse; * acceptare (de exemplu: de către personal, părțile interesate); * credibili pent... nea răspunsurilor ===== Așa cum sunt evaluate de către omologi. Acest indicator se bazează pe feedback-ul dat de către destinatar după închiderea cererii prin intermedi... Eforturile făcute ===== Așa cum sunt evaluate de către omologi. Acest indicator se bazează pe feedback-
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
4 Accese, Ultima modificare:
obținere a CPE. Cu toate acestea, „aprobarea” de către Comisia națională de notificări în IMI nu prevale... ă fie efectuată după ce dosarul a fost transferat către autoritatea din țara gazdă de către autoritatea din țara de origine. Evaluarea a ceea ce constituie „înd... mplet în IMI și înainte de transmiterea dosarului către țara gazdă). În cazul excepțional al „îndoielilo
policy @cookie
4 Accese, Ultima modificare:
upra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai... Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer... te-ului. ===== Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site ===== O vizită pe acest site poate pl... getting ==== Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Es
chestionar_pentru_strategia_imi
4 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
3 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
2 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
2 Accese, Ultima modificare:
echiv_preuniv_romani @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
2 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
2 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_europeana_dragan_din_lugoj @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
1 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)