start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
18 Accese, Ultima modificare:
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, având în vedere avizul C... re la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind li... , inclusiv monitorizarea utilizării sistemului de către coordonatorii IMI și Comisie, comunicarea, formar... piilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de ex
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
20 Accese, Ultima modificare:
nd primirea cererilor de obținere a CPE în IMI de către autoritățile competente. - Pentru ca cerințele ... a autenticității și valabilității documentelor de către autoritatea competentă a statului membru de origi... prevadă că solicitantul efectuează plata separat către autoritățile competente ale statului membru de or... ntă relevantă și că acesta nu a fost modificat de către actori externi. Pentru a se evita confuzia între
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
69 Accese, Ultima modificare:
lui stat membru, nu aduce atingere respectării de către profesionistul migrant a unor eventuale condiții ... bținute în afara teritoriului Uniunii Europene de către resortisanți ai unei țări terțe. În orice caz, or... Prezenta directivă are ca obiect recunoașterea de către statele membre a calificărilor profesionale obțin... zenta directivă nu are ca obiect recunoașterea de către statele membre a deciziilor de recunoaștere luate
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)