Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
166 Accese, Ultima modificare:
enerale ====== ---- Art. 1 Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român... organizarea unui învăţământ teologic specific în cadrul învăţământului de stat în universităţile de stat ... un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea pri... ţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică.
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
77 Accese, Ultima modificare:
în special, ca libertatea de a presta servicii în cadrul Comunității să se exercite la fel de simplu ca în cadrul unui stat membru. Ca urmare a comunicării Comisie... general numai în raport cu diplomele eliberate în cadrul sistemului național de învățământ, în cazul în ca... ntext, un caracter mai automat de recunoaștere în cadrul sistemului general. Asociațiile profesionale care
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
38 Accese, Ultima modificare:
lentă în învăţământul fără frecvenţă, efectuat în cadrul unei universităţi sau în cadrul unei instituţii de învăţământ superior ori în cadrul unei alte instituţii de nivel echivalent de pregătir... ată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă în cadrul unei universităţi, al unei instituţii de învăţămâ
faq @imi
30 Accese, Ultima modificare:
or, în funcţie de rolul pe care îl îndeplinesc în cadrul organizaţiei. ===== Înregistrarea în IMI (întreb... uns// – Rolurile pe care le joacă o autoritate în cadrul sistemului pot fi diferite de la un domeniu legis... ită din nou. În cazul în care o altă persoană din cadrul autorităţii a utilizat deja acest cod pentru a se... //Întrebare// - Cum pot înregistra un minister în cadrul căruia există departamente care răspund de divers
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
17 Accese, Ultima modificare:
lor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne impune statelor membre să cooperez... onfidențialitate pentru schimbul de informații în cadrul IMI și poate fi oferită la un cost rezonabil, dac... caracter personal care fac obiectul schimbului în cadrul IMI. Prin urmare, IMI oferă un nivel considerabil... himbului ca parte a cooperării administrative din cadrul IMI, cu excepția cazului în care un act al Uniuni
pcue @ro
16 Accese, Ultima modificare:
leză / //franceză// ((opţiune accesibilă numai în cadrul portalului eDirect)) | ==== Meniu ==== ^Catalog... ^Tipăreşte | Print ((opţiune accesibilă numai în cadrul portalului eDirect)) | ^Distribuie | [[https://ww... |Google+]] | e-mail ((opţiune accesibilă numai în cadrul portalului eDirect)) | ==== Opţiuni subsol ==== ... i aprobată de către un administrator desemnat din cadrul instituției)) | [[https://edirect.e-guvernare.ro/
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
12 Accese, Ultima modificare:
e care au căpătat o prima formare profesională în cadrul Şcolii de Belle Arte fondată, în 1864, de Theodor... are în structură Facultatea de Arte Plastice, în cadrul căreia functionează Departamentele de Pictură, Gr... , Facultatea de Istoria şi Teoria Artei care în cadrul Departamentului de Istoria şi Teoria Artei are or... Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, în cadrul Departamentului pentru Studii de doctorat (IOSUD)
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
11 Accese, Ultima modificare:
ei Interne – IMI la nivel național ==== ---- I. Cadrul instituţional al activităţii ---- I.1. [[ro:au... icat Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul Pieței Interne (denumită în continuare aria legis... coordonatori delegaţi sau de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI; - înregistrarea coordonatorilor... ințe și formare pentru utilizatorii desemnați din cadrul coordonatorilor IMI, inclusiv prin realizarea efe
surse_de_date @imi:strategia
10 Accese, Ultima modificare:
1. Accesul deschis la întreg conţinutul creat în cadrul proiectului, disponibil pe Internet Conţinutul creat în cadrul proiectului (ex: text, poze, filme etc.) ar trebu... mat deschis a tuturor datelor publice obţinute în cadrul proiectului Publicarea datelor intr-un format de... uţii publice, atunci ar fi utilă utilizarea sa în cadrul proiectului. Se recomandă inventarierea aplicaţii
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
10 Accese, Ultima modificare:
şi să-şi îndeplinească obligaţiile ce le revin în cadrul Sistemului informatic pentru piaţă internă – IMI;... ional la nivel naţional (Sistemul IMI PQ NET), în cadrul căruia să fie dezvoltate instrumente adecvate de ... e cooperare administrativă prin platforma IMI, în cadrul Sistemului IMI PQ NET; e) Dezvoltarea de procedu... platforme de colaborare dedicată persoanelor din cadrul autorităţilor competente, în special acelora care
cnred_web @meniu
10 Accese, Ultima modificare:
criterii]]| | 224|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Cadrul-national-de-coordonare|Cadrul-national-de-coordonare]]| | 225|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Camera-14|C... s://cnred.edu.ro/cnred/#Raport-de-autocertificare-Cadrul-National-al-Calificarilor-pentru-Invatamantul-Superior-2011|Raport-de-autocertificare-Cadrul-National-al-Calificarilor-pentru-Invatamantul-Sup
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
9 Accese, Ultima modificare:
iale autorităţi competente, precum şi experţi din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului ş... i proiectului. (3) GL IMI PQ NET se constituie în cadrul proiectului «Reţeaua Autorităţilor Competente pen... ărilor / nivelurilor de calificare actual cu EQF (Cadrul european al calificărilor); b) Contribuie la red... vire la posesorii acestor calificări, distinct în cadrul fiecărei autorităţi; f) Participă la elaborarea
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
6 Accese, Ultima modificare:
cinilor care le revin autorităților competente în cadrul sistemului de informare al pieței interne (IMI). ... r EPC de către statul membru de origine ===== În cadrul procedurii EPC, prin stat membru de origine se în... verificarea se bazează pe informațiile primite în cadrul sistemului IMI din partea unei autorități relevan... i, puteți solicita doar informațiile prevăzute în cadrul legal EPC. Pentru a obține aceste informații, put
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
6 Accese, Ultima modificare:
certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE]] ==== Servicii ==== * [[http:... iului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne]] * [[http://eur-lex.europa.eu/... i European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne [notificată cu numărul C(2009) 749... decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii]] * [[http://eur-lex.eur
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
4 Accese, Ultima modificare:
ificative și a informațiilor de la solicitanți în cadrul procedurii CPE, ținând seama de documentele care ... de declinare a responsabilității în acest sens în cadrul documentului CPE. - Procedura CPE poate duce la... olicitantul creează un cont personal securizat în cadrul instrumentului online menționat la articolul 4b a... atea și autenticitatea unui document solicitat în cadrul procedurilor de verificare prevăzute la articolul
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
4 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
3 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
3 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
3 Accese, Ultima modificare:
legislatie
3 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_hyperion_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_artifex_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)