Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
4 Accese, Ultima modificare:
ificative și a informațiilor de la solicitanți în cadrul procedurii CPE, ținând seama de documentele care ... de declinare a responsabilității în acest sens în cadrul documentului CPE. - Procedura CPE poate duce la... olicitantul creează un cont personal securizat în cadrul instrumentului online menționat la articolul 4b a... atea și autenticitatea unui document solicitat în cadrul procedurilor de verificare prevăzute la articolul
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
77 Accese, Ultima modificare:
în special, ca libertatea de a presta servicii în cadrul Comunității să se exercite la fel de simplu ca în cadrul unui stat membru. Ca urmare a comunicării Comisie... general numai în raport cu diplomele eliberate în cadrul sistemului național de învățământ, în cazul în ca... ntext, un caracter mai automat de recunoaștere în cadrul sistemului general. Asociațiile profesionale care
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
17 Accese, Ultima modificare:
lor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne impune statelor membre să cooperez... onfidențialitate pentru schimbul de informații în cadrul IMI și poate fi oferită la un cost rezonabil, dac... caracter personal care fac obiectul schimbului în cadrul IMI. Prin urmare, IMI oferă un nivel considerabil... himbului ca parte a cooperării administrative din cadrul IMI, cu excepția cazului în care un act al Uniuni
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)