Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
iară - Inspectoratul de stat al căilor ferate din cadrul Ministerului Transporturilor |Valstybinė geležin
notificare_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
893813 | |2029 |Ministerul Afacerilor Interne – cadrul instituţional pentru eliberarea licenţelor pentru... iară - Inspectoratul de stat al căilor ferate din cadrul Ministerului Transporturilor |Valstybinė geležin
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
11 Accese, Ultima modificare:
ei Interne – IMI la nivel național ==== ---- I. Cadrul instituţional al activităţii ---- I.1. [[ro:au... icat Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul Pieței Interne (denumită în continuare aria legis... coordonatori delegaţi sau de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI; - înregistrarea coordonatorilor... ințe și formare pentru utilizatorii desemnați din cadrul coordonatorilor IMI, inclusiv prin realizarea efe
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
38 Accese, Ultima modificare:
lentă în învăţământul fără frecvenţă, efectuat în cadrul unei universităţi sau în cadrul unei instituţii de învăţământ superior ori în cadrul unei alte instituţii de nivel echivalent de pregătir... ată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă în cadrul unei universităţi, al unei instituţii de învăţămâ
legislatie
3 Accese, Ultima modificare:
probarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora * [[HG nr. 676 / 2007]] * [[HG nr.... specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi p... re provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi p
legea_educatiei_nationale
166 Accese, Ultima modificare:
enerale ====== ---- Art. 1 Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român... organizarea unui învăţământ teologic specific în cadrul învăţământului de stat în universităţile de stat ... un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea pri... ţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică.
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
2 Accese, Ultima modificare:
ww.cnred.edu.ro/#Regulamentul-UE-1024-2012 ). În cadrul proiectului IMI PQ NET România a fost realizat și... mountain-rescuer_ski-monitor.pdf Menționăm că în cadrul proiectului au fost editate în format tipărit 30
consultarea_membrilor_grupului_de_lucru_despre_necesitatea_propunerii_scrierii_altor_proiecte_relevante
1 Accese, Ultima modificare:
rticipare in grup ţintă Mediu - Implicare ETS în cadrul proiectului Maxim - Scriere proiect, parteneri i
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
______________________________ f.3 Care sunt, în cadrul instituției dumneavoastră, domeniile cele mai sem... ____ f.4 În opinia dvs, care sunt domeniile din cadrul regiunii Sud Muntenia cele mai semnificative și
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
9 4898 | |2029 |Ministerul Afacerilor Interne – cadrul instituţional pentru eliberarea licenţelor pentru
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
iară - Inspectoratul de stat al căilor ferate din cadrul Ministerului Transporturilor |Valstybinė geležin
alerta_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
893813 | |2029 |Ministerul Afacerilor Interne – cadrul instituţional pentru eliberarea licenţelor pentru... |3400 |Autoritatea naţională pentru servicii în cadrul sectorului industrial |Dirección General de Indu... 4 | |3162 |Colegiul naţional al inginerilor din cadrul ICAI (Institutul catolic pentru arte şi industrie
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
a Management şi Resurse Umane]]__|>| [[militar în cadrul forţelor armate]] | | # [17]|__[[Ministerul Aface
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
6 Accese, Ultima modificare:
cinilor care le revin autorităților competente în cadrul sistemului de informare al pieței interne (IMI). ... r EPC de către statul membru de origine ===== În cadrul procedurii EPC, prin stat membru de origine se în... verificarea se bazează pe informațiile primite în cadrul sistemului IMI din partea unei autorități relevan... i, puteți solicita doar informațiile prevăzute în cadrul legal EPC. Pentru a obține aceste informații, put
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
3 Accese, Ultima modificare:
certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE ====== DOCUMENT NEOFICIAL PENTRU ... CPE”). Această problemă a fost deja discutată în cadrul grupului de coordonatori. Pentru a asigura buna f... litate de autoritate competentă din țara gazdă în cadrul procedurii CPE, le cer solicitanților. Comisia a
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_hyperion_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_artifex_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
6 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
3 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
3 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
10 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
4 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
17 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
10 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
16 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
30 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
4 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
3 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)