start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
28 Accese, Ultima modificare:
întrucât le oferă: * informații generale despre documente, procedurile suplimentare și eventualele costuri ... ă un canal sigur pentru schimbul de informații și documente de-a lungul procesului de recunoaștere a califică... 1 lună | - | - | | **Închidere automată în caz de documente nefurnizate** | 3 luni | 3 luni | 3 luni | 3 luni... consemna eventualele sancțiuni disciplinare. - Documente: lista documentelor anexate la cerere și datele d
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
13 Accese, Ultima modificare:
le statelor membre pot solicita numai următoarele documente ((Articolul 10 din Regulamentul de punere în apli... l III din Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acest... lul I din Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acest... nd corespunzătoare nivelului noii formări. ( c ) documente care prezintă informații suplimentare cu privire
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
10 Accese, Ultima modificare:
ificate și normele obligatorii ale UE. Listele de documente astfel rezultate, care sunt elaborate pentru fiec... lineatul (1) din regulament stabilește o listă de documente în general scutite de cereri de traduceri. Următoarele categorii de documente sunt vizate: * (i) dovada identității (pașaport... ând în vedere că informațiile conținute în aceste documente pot fi verificate și că pot fi acordate asigurări
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
6 Accese, Ultima modificare:
====== Registre EPC ====== ===== Documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC ===== Atenție: Documentele... ul acestui registru este de a prezenta exemple de documente necesare pentru eliberarea unui card profesional ... ^ Tipul de document ^ Subtip ^ Descriere ^ Total documente ^ State Membre ^ | 1| Adeverință privind dreptur... ntinuă (după caz) | Da | 1 | 1 | | 4| Alte documente | 3. Alt document | Nu | 8 | 3 | | 5| Cert
domenii_legislative @imi:domenii
5 Accese, Ultima modificare:
ardul_profesional_european:registre|Registre]] cu documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC - [[imi:d... gistre|Repertoriu de registre]] - [[imi:domenii:documente_publice|Documente publice]] - [[imi:documente_publice:cereri|Cereri de informații]] - [[imi:documente_publice:regis
faq
4 Accese, Ultima modificare:
ritate) ===== //Întrebare// - Pot anexa mai multe documente la cererea mea? //Răspuns// – Da, puteţi anexa mai multe documente la cererea pe care o creaţi. Menţionăm însă că tr... cereri acceptate) ===== //Întrebare// - Pot anexa documente la răspunsul meu? //Răspuns// – Da, puteţi anexa unul sau mai multe documente la răspunsul dumneavoastră. Menţionăm că trebuie
rezultatele @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
g tests", din martie 2017)) | | 13. [[imi:domenii:documente_publice]] | @lightblue:- ((35 - Cerere de informa... g tests", din martie 2017)) | | 13. [[imi:domenii:documente_publice]] | @lightblue:- ((35 - Cerere de informa... _culturale]] | | | | | | | 13. [[imi:domenii:documente_publice]] | | | | | | ==== Alerte IMI ==== ... atie_rutiera]] (NRMM) | | | | 13. [[imi:domenii:documente_publice]] | | | ==== Dosare electronice IMI ==
aplicatii_epc @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
statul membru UE * Incomplet --> Solicitare documente lipsă prin mesaje IMI * Complet --> Verificare documente, validare prin IMI * Aprobare dosar ===== Le... lor notificate de statul membru UE * Verificare documente * validarea fiecărui document prin IMI * Co
documente_publice @imi:domenii
3 Accese, Ultima modificare:
====== Documente publice ====== ===== Module IMI ===== - [[imi:documente_publice:cereri|Cereri de informații]] - [[imi:documente_publice:registre|Repertoriu de registre]] =====
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
3 Accese, Ultima modificare:
traducerea, simplă sau autorizată, a următoarelor documente justificative aferente cererii de obținere a CPE,... ui membru de origine solicită traducerile acestor documente în limbile acceptate de autoritatea competentă a ... embru de origine nu consideră aceste traduceri ca documente lipsă în sensul articolului 4b alineatul (3) și a
cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
ardul_profesional_european:registre|Registre]] cu documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC - Adeve... - Alte cursuri de formare relevante - Alte documente - Certificatul de conformitate - Dovada a
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
2 Accese, Ultima modificare:
i 97/68/CE]] (Text cu relevanță pentru SEE) ==== Documente publice ==== * [[http://eur-lex.europa.eu/lega... simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
domenii
2 Accese, Ultima modificare:
i:public-documents.jpg?nolink&290x0|[[imi:domenii:documente_publice|Documente publice]]}}] | | [{{imi:firearms.jpg?nolink&290x0|[[imi:autorizatii_de_transfer_arme_de_fo
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
ormative-in-transparenta/?vpage=8#6b6c313wrf Alte documente: [[http://rofizioterapie.ro/images/materiale/RIOF
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
uit informații suplimentare scrise, observații și documente atașate. Pentru a-i ajuta pe utilizatori să înțel
autorizatii_de_transfer_arme_de_foc
1 Accese, Ultima modificare:
repertoriu @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare
1 Accese, Ultima modificare:
strategia
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)