start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
28 Accese, Ultima modificare:
întrucât le oferă: * informații generale despre documente, procedurile suplimentare și eventualele costuri ... ă un canal sigur pentru schimbul de informații și documente de-a lungul procesului de recunoaștere a califică... 1 lună | - | - | | **Închidere automată în caz de documente nefurnizate** | 3 luni | 3 luni | 3 luni | 3 luni... consemna eventualele sancțiuni disciplinare. - Documente: lista documentelor anexate la cerere și datele d
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
13 Accese, Ultima modificare:
le statelor membre pot solicita numai următoarele documente ((Articolul 10 din Regulamentul de punere în apli... l III din Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acest... lul I din Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acest... nd corespunzătoare nivelului noii formări. ( c ) documente care prezintă informații suplimentare cu privire
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
10 Accese, Ultima modificare:
ificate și normele obligatorii ale UE. Listele de documente astfel rezultate, care sunt elaborate pentru fiec... lineatul (1) din regulament stabilește o listă de documente în general scutite de cereri de traduceri. Următoarele categorii de documente sunt vizate: * (i) dovada identității (pașaport... ând în vedere că informațiile conținute în aceste documente pot fi verificate și că pot fi acordate asigurări
registre
6 Accese, Ultima modificare:
====== Registre EPC ====== ===== Documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC ===== Atenție: Documentele... ul acestui registru este de a prezenta exemple de documente necesare pentru eliberarea unui card profesional ... ^ Tipul de document ^ Subtip ^ Descriere ^ Total documente ^ State Membre ^ | 1| Adeverință privind dreptur... ntinuă (după caz) | Da | 1 | 1 | | 4| Alte documente | 3. Alt document | Nu | 8 | 3 | | 5| Cert
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
3 Accese, Ultima modificare:
traducerea, simplă sau autorizată, a următoarelor documente justificative aferente cererii de obținere a CPE,... ui membru de origine solicită traducerile acestor documente în limbile acceptate de autoritatea competentă a ... embru de origine nu consideră aceste traduceri ca documente lipsă în sensul articolului 4b alineatul (3) și a
notificari
1 Accese, Ultima modificare:
:notificari:cerinte_privind_documentele_si_taxele|Documente necesare în vederea eliberării CPE]] ^ Nr. ^ Pro
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
ormative-in-transparenta/?vpage=8#6b6c313wrf Alte documente: [[http://rofizioterapie.ro/images/materiale/RIOF
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)