start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
73 Accese, Ultima modificare:
ărțile implicate să poată trimite informațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web ca... întrucât le oferă: * informații generale despre documente, procedurile suplimentare și eventualele costuri ... calificărilor în mai multe țări și de a reutiliza documentele prezentate în contextul cererilor anterioare. ... ă un canal sigur pentru schimbul de informații și documente de-a lungul procesului de recunoaștere a califică
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
62 Accese, Ultima modificare:
ortant să se precizeze condițiile de solicitare a documentelor justificative și a informațiilor de la solicitanți în cadrul procedurii CPE, ținând seama de documentele care pot fi solicitate de autoritățile competen... Prin urmare, este necesar să se stabilească lista documentelor și informațiilor, inclusiv documentele care ar trebui eliberate în mod direct de autoritățile competente
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
49 Accese, Ultima modificare:
fel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională. (3)S... e ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi ... e ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi ... art. 7, reprezintă orice document sau ansamblu de documente atestând nivelul de pregătire, care: a)a fost eli
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
33 Accese, Ultima modificare:
e sau să primească titluri de calificare sau alte documente sau informații, precum și să primească cereri și ... olicitări de card profesional european, detaliile documentelor solicitate în temeiul articolului 7 alineatul ... care, modalitățile în care, situațiile în care și documentele pentru care autoritățile competente pot solicit... ofesional european. (2) Cererile se însoțesc cu documentele necesare în temeiul actelor de punere în aplica
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
33 Accese, Ultima modificare:
====== Documentele necesare pentru eliberarea CPE ====== (1) În vederea eliberării CPE pentru stabilire, au... le statelor membre pot solicita numai următoarele documente ((Articolul 10 din Regulamentul de punere în apli... itlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 1 la pre... l III din Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acest
cpe @ro:materiale:prezentari
26 Accese, Ultima modificare:
rmularului de căutare pentru afișarea cerințelor (documente necesare și taxe) - Accesarea site-ului CPE (fr... etarea formularelor și încărcarea categoriilor de documente scanate, trimiterea cererii, schimbul de mesaje c... CPE (după ce este aprobat/emis) - Reutilizarea documentelor validate pentru o nouă cerere CPE ===== 2. No... um se pot consulta și actualiza notificările: - Documente necesare în vederea eliberării CPE (cerințele pri
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
24 Accese, Ultima modificare:
e pot solicita traduceri și copii certificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cereri de elibera... ează. ===== 1. Informațiile afișate în registrul documentelor CPE ===== Principiile care definesc această c... numit în continuare „IMI”), cerințele lor privind documentele naționale, și anume, documentele pe care acestea, în calitate de autoritate competentă din țara gazdă în c
kb @ro
20 Accese, Ultima modificare:
b/20140712074521/http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/2014-ghiduri/2014-... b/20140712074521/http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/2014-ghiduri/2014-... b/20140712074521/http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/2014-ghiduri/2014-... b/20140712074521/http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/2014-ghiduri/2014-
legea_educatiei_nationale
17 Accese, Ultima modificare:
-oct-2011 privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ ... ii române. (4)În sistemul naţional de învăţământ, documentele şcolare şi universitare oficiale, nominalizate ... e, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor şi ale altor înscrisuri şcolare şi universitar... e de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale. (7)Un
cnred_web @meniu
16 Accese, Ultima modificare:
| 118|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Bacalaureat-documente-suplimentare-solicitate|Bacalaureat-documente-suplimentare-solicitate]]| | 119|[[ https://cnred.edu.ro/cnre... te-terte]]| | 321|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Documente|Documente]]| | 322|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Documente-EDU|Documente-EDU]]| | 323|[[ https://cnred.ed
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
11 Accese, Ultima modificare:
- Primeşte şi, după caz, întocmeşte, integrează, documentele suport relevante desfăşurării reuniunilor GL şi... rea, în format electronic şi pe hârtie, a tuturor documentelor referitoare la reuniunile GL; - Asigură public... transmiterii acesteia. Agenda finală împreună cu documentele suport se transmit membrilor şi observatorilor ... este emisă procedura operaţională internă privind documentele aferente reuniunii grupului de lucru. Deciziile
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
9 Accese, Ultima modificare:
traducerea, simplă sau autorizată, a următoarelor documente justificative aferente cererii de obținere a CPE,... ilea paragraf din prezentul regulament, precum și documentele care pot fi solicitate în temeiul anexei VII pu... Fiecare stat membru menționează în sistemul IMI documentele pentru care autoritățile sale competente, care ... ineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, traducerile documentelor solicitate indicate în anexa II, în limbile ac
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
9 Accese, Ultima modificare:
====== Registre EPC ====== ===== Documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC ===== Atenție: Documentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio infor... ompetente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor originale în care sunt prezente date cu caract... ul acestui registru este de a prezenta exemple de documente necesare pentru eliberarea unui card profesional
aplicatii_epc @imi:instruire
8 Accese, Ultima modificare:
ri IMI responsabili * Verificare dosar: lista documentelor notificate de statul membru UE * Incomplet --> Solicitare documente lipsă prin mesaje IMI * Complet --> Verificare documente, validare prin IMI * Aprobare dosar ===== Le... * Încărcarea fișierelor cu copiile scanate ale documentelor solicitate * Monitorizarea prin e-mail și
imi-pq @ro:materiale:intrebari
7 Accese, Ultima modificare:
xercitarea profesiei - Întrebări referitoare la documentele din anexă ===== 1. Întrebări pentru identifica... rcita o profesie 5.3 Sancţiuni profesionale 5.4 Documente pentru recunoaştere ===== 5.1 Domiciliul legal p... legislaţia privind protecţia datelor). ===== 5.4 Documente pentru recunoaştere (I) ===== * În baza legisl... onală gravă sau de infracţiune penală? ===== 5.4 Documente pentru recunoaştere (II) ===== * În baza legis
domenii_legislative @imi:domenii
7 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
6 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:statistica
5 Accese, Ultima modificare:
module @meniu:imi
5 Accese, Ultima modificare:
imi-sd @ro:materiale:intrebari
5 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
4 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
4 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
4 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
3 Accese, Ultima modificare:
documente_publice @imi:domenii
3 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
domenii @imi
2 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
interfata @meniu:imi
2 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
2 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_danubius_din_galati @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
autorizatii_de_transfer_arme_de_foc @imi
1 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
1 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
alerte_si_notificari_-_creeaza
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania
1 Accese, Ultima modificare:
achizitii_publice @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
epc @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare @imi
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
repertoriu @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_dunarea_de_jos_din_galati @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
utilizare @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_aurel_vlaicu_din_arad @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)