start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
19 Accese, Ultima modificare:
i este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1024&f... nomic și Social European ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:C:2012:043:TOC|JO C... irculație a acestor date ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC|JO L... irculație a acestor date ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC|JO L
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
10 Accese, Ultima modificare:
i este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.159.... lificărilor profesionale ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2005:255:TOC|JO L... ei („Regulamentul IMI”) - [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2012:316:TOC|JO L... rculație a acestor date - [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC|JO L
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
3 Accese, Ultima modificare:
i este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-2016... rchitects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of Brit... RB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised P
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)