start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
2578 Accese, Ultima modificare:
glementată ===== | CA Id | [[https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=ca.show&organisationId=xxx|###]] | | Contact Data | @yellow:[[r... a Competentă]] | | RP Id | [[https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.show&RPId=xxxxx|#####]] | | Regulated Profession | [[pr
cereri @imi:calificari_profesionale
224 Accese, Ultima modificare:
3| | 806 | </datatables> Referințe: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm ((http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2019/03/exchanges/index_en.htm)), https://cnred.edu.ro/cnre
hg_582_2014_master
190 Accese, Ultima modificare:
ducerii automate Relaţii internaţionale şi studii europene Studii culturale europene Economie Politici economice europene Ştiinţe ale educaţiei Consilierea şi managementul carierei... ţii de muncă şi industriale Drept Dreptul Uniunii Europene Drept Master profesional de drept european
hg_581_2013_master
184 Accese, Ultima modificare:
ministrarea afacerilor | Administrarea afacerilor europene | Administrarea afacerilor | Administrarea ... inistrarea afacerilor | Administrarea proiectelor europene | Administrarea afacerilor | Administrarea ... lor | Biologie | Biologia celulelor procariote şi eucariote | Biologie | Biologia dezvoltării | Biolog... | Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene | Contabilitate | Auditul şi managementul f
om_4945_2012
176 Accese, Ultima modificare:
anceză) | | Administrarea afacerilor | Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii - în l... ministrarea afacerilor | Administrarea afacerilor europene | | Administrarea afacerilor | Administrarea proiectelor europene | | Administrarea afacerilor | Administrare... ate Asistenţă socială Politici sociale în context european Asistenţă socială Prevenirea şi combaterea
cnred_web @meniu
138 Accese, Ultima modificare:
că: | 1|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#01-Imnul-European|01-Imnul-European]]| | 2|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#02-Imnul-Romaniei|02-Imnul-Romaniei]]|... bona]]| | 4|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#20x20-Europe-s-Single-Market-is-20-Years-Old|20x20-Europe-s-Single-Market-is-20-Years-Old]]| | 5|[[ https://c
documentatie @ro:materiale
133 Accese, Ultima modificare:
ente despre IMI în format PDF ====== [[http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/imi_leaflet_web_ro.pdf|Broșură]] [[http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/imi_basics_ro.pdf|Principiile de bază ale sistemului IM
autoritati_competente_si_persoane_de_contact_desemnate_pentru_regprof @ro:autoritati:competente
115 Accese, Ultima modificare:
gProf]] | [[:profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana|Profesiile reglementate în Uniunea Europeană]] | ===== Autorităţi competente şi persoane de ... ru RegProf ===== Referinţe: [[https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=ca.list|Competent authorities - List with all competent authoriti
regprof @ro
114 Accese, Ultima modificare:
Database - baza de date RegProf ====== http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ Baza de date conține informații privind profesiile reglementa... points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland. Eac... mentate * [[:profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana|Profesiile reglementate în Uniunea Europea
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
107 Accese, Ultima modificare:
at al Directivei este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 pr
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
99 Accese, Ultima modificare:
at al Directivei este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1024&from=RO REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 p
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
85 Accese, Ultima modificare:
ele normative în vigoare ====== ===== Legislație europeană ===== ==== Cooperarea administrativă ==== * [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32012R1024|Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului Eu
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
68 Accese, Ultima modificare:
|Brandenburg |Glienicke/Nordbahn |imi@glienicke.eu |+49 33056 / 69 - 211 | |5423 |Administraţia l... eland-Palatinate |Germersheim |info@germersheim.eu |+49 (0) 7274 960-0 | |5521 |Administraţia ora... at der Stadt Haiger |Germania |Hesse |Haiger |eu-dlr@haiger.de |+49 27738110 | |4227 |Administr... Germania |Hesse |Naumburg |verwaltung@naumburg.eu |+49 562579090 | |4771 |Administraţia oraşului
aplicatii_epc @imi:instruire
66 Accese, Ultima modificare:
utilizator IMI * Lecția 2: Contul de utilizator EU Login pentru solicitant * Lecția 3: Cardul Profesional European (CPE) ===== Introducere ===== * De ce utilizăm Sistemul IMI și Cardul Profesional European (CPE)? * Unde se găsesc informații despre... nică? * Cum se utilizează platforma informatică europeană IMI pentru gestionarea solicitărilor de ob
legea_educatiei_nationale
65 Accese, Ultima modificare:
te din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizăr... i cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. (6)Drepturil... suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. (7)Unităţile de învăţământ în care se orga
professions @en
63 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
59 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
51 Accese, Ultima modificare:
pilot_aeronave @ro:profesii:reglementate
48 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
48 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
45 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
44 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
44 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
38 Accese, Ultima modificare:
cadru_didactic_invatamant_preuniversitar @ro:profesii:reglementate
38 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
36 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
34 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
29 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
28 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare @imi
28 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
27 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:statistica
26 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
24 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
24 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
24 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
24 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
22 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
22 Accese, Ultima modificare:
release_notes @meniu:imi
20 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
19 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
19 Accese, Ultima modificare:
solvit @imi:statistica
18 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
18 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
17 Accese, Ultima modificare:
multimedia @ro
17 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
17 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
16 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
16 Accese, Ultima modificare:
europarl @ro:multimedia
16 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
15 Accese, Ultima modificare:
centrul_de_scafandri @ro:autoritati:competente
14 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
14 Accese, Ultima modificare:
module @meniu:imi
14 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
14 Accese, Ultima modificare:
interfata @meniu:imi
14 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
14 Accese, Ultima modificare:
solvit
14 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
14 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
13 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
13 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
13 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
13 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
13 Accese, Ultima modificare:
impactul_general @imi:strategia
13 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
12 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
12 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
12 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
12 Accese, Ultima modificare:
dispecer_operatiuni_de_zbor @ro:profesii:reglementate
12 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_profesie
11 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
11 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
11 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
11 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
11 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
11 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
10 Accese, Ultima modificare:
epc @ro:multimedia
10 Accese, Ultima modificare:
ministerul_sanatatii @ro:autoritati:competente
10 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
9 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_studii @proceduri:cnred
9 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
9 Accese, Ultima modificare:
ministerul_justitiei @ro:autoritati:competente
8 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:statistica
8 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european
8 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
8 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
8 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:autoritati
7 Accese, Ultima modificare:
etablissements_d_enseignement_superieur_en_roumanie
7 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
7 Accese, Ultima modificare:
universitatea_europeana_dragan_din_lugoj @ro:autoritati:relevante
7 Accese, Ultima modificare:
higher_education_institutions_in_romania
7 Accese, Ultima modificare:
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
7 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:multimedia
7 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top_2017
7 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
7 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
7 Accese, Ultima modificare:
aplicatii @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
6 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
6 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_studii_ro @proceduri:cnred
6 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
6 Accese, Ultima modificare:
domenii @imi
6 Accese, Ultima modificare:
smf @ro:multimedia
6 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_deciziile_de_recunoastere
6 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
6 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_distributia_pe_sectoare_economice
6 Accese, Ultima modificare:
diriginte_de_santier @ro:profesii:reglementate
6 Accese, Ultima modificare:
arhitect @ro:profesii:reglementate
6 Accese, Ultima modificare:
reteaua_judiciara_europeana @imi
6 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:statistica
6 Accese, Ultima modificare:
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
5 Accese, Ultima modificare:
medic_dentist @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
5 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
5 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
modul_de_lucru @imi
5 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
5 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
5 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
hg_707_2012
5 Accese, Ultima modificare:
hg_493_2013
5 Accese, Ultima modificare:
hg_580_2014_titluri_2011_2012_2013
5 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
universitatea_athenaeum_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
cpe @imi:instruire
5 Accese, Ultima modificare:
lv @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
dk @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
lt @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
lu @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
hr @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
it @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
ee @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
mt @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
de @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
ie @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
fr @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
fi @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
gr @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
se @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
nl @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
cy @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
hu @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
biolog_in_sistemul_sanitar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
biochimist_in_sistemul_sanitar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
es @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
si @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
uk @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
pt @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
cz @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
ro @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
sk @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
pl @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
documente_publice @imi:domenii
4 Accese, Ultima modificare:
ordinul_arhitectilor_din_romania @ro:autoritati:competente
4 Accese, Ultima modificare:
utilizare @meniu:imi
4 Accese, Ultima modificare:
operator_radio_navigant
4 Accese, Ultima modificare:
traducator_interpret_autorizat @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
start
4 Accese, Ultima modificare:
sidebar
4 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
4 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
4 Accese, Ultima modificare:
domenii_de_studiu
4 Accese, Ultima modificare:
sef_de_scufundare @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
changes
4 Accese, Ultima modificare:
pilot_balon_liber @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
navigator_aerian @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
scafandru_lucrator_subacvatic @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
scafandru_salvator @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
operator_barocamera @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
scafandru_greu @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
chimist_in_sistemul_sanitar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
be @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
at @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
tehnician_de_scufundare @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
mecanic_navigant @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
bg @imi:state_membre
4 Accese, Ultima modificare:
consilier_juridic @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
asistent_veterinar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
asistent_social @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
tehnician_dentar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
consilier_de_probatiune @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
expert_tehnic_judiciar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
inginer_topograf_minier @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
psiholog @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
scafandru @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
ghid_de_turism @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
subinginer_topograf_minier @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
interpret_si_traducator_autorizat @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
avocat @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
auditor_financiar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
pilot_elicopter @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
pilot_avion @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
expert_contabil @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
contabil_autorizat @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
restaurator @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
practician_in_insolventa @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
urbanist @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
consultant_fiscal @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
subinginer_cartograf @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
pirotehnist_pentru_focuri_de_artificii @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
controlor_trafic_aerian_dirijare @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
subinginer_geodez @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
inginer_cadastru @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
subinginer_cadastru @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
inginer_geodez @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
mecanic_de_locomotiva @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_universitar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
moasa @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
farmacist @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_de_legislatie_rutiera @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
instructor_de_conducere_auto @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
medic_veterinar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical_generalist @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
detectiv_particular @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
evaluator_autorizat @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
inginer_cartograf @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamantul_secundar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
inspector_itp @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
inginer_topograf @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
subinginer_topograf @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
ofiter_topograf @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
arhivist @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_documentarist @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_preparator_nevazator @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamant_primar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_kinetoterapeut @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_psiholog_scolar @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
profesor-educator @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor-antrenor_antrenor @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor-psihopedagog @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor_de_sprijin_itinerant @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
profesor-logoped_logoped @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
ofiter_cartograf @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
geograf_cu_specializarea_cartografie @ro:profesii:reglementate
4 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
cnred @meniu:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
regprof @en:professions
3 Accese, Ultima modificare:
universites_prestigieuses_d_autres_etats
3 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
3 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
3 Accese, Ultima modificare:
prestigious_universities_in_other_states
3 Accese, Ultima modificare:
version_7.0 @imi:release_notes
3 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
lista_universitatilor_recunoscute
3 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_prestigiu_din_alte_state
3 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
3 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
achizitii_publice @imi:domenii
3 Accese, Ultima modificare:
competente @ro:autoritati
3 Accese, Ultima modificare:
permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva @imi:domenii
3 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
2 Accese, Ultima modificare:
arhivele_nationale_ale_romaniei @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
institutii_de_invatamant_superior @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_in_medicina_generala
2 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_de_stat_in_constructii @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
registrul_urbanistilor_din_romania @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
camera_consultantilor_fiscali @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
partile_implicate @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
autorizatii_de_transfer_arme_de_foc @imi
2 Accese, Ultima modificare:
om_5823_2012
2 Accese, Ultima modificare:
colegiul_psihologilor_din_romania @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
reteaua_ceepus_in_romania
2 Accese, Ultima modificare:
medicina_de_familie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
consiliul_de_mediere @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
no @imi:state_membre
2 Accese, Ultima modificare:
statistica @imi
2 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro @imi
2 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_general_privind_protectia_datelor @imi
2 Accese, Ultima modificare:
colegiul_medicilor_din_romania @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
statistici @meniu:imi
2 Accese, Ultima modificare:
colegiul_medicilor_dentisti_din_romania @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
colegiul_farmacistilor_din_romania @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_toracica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
pneumologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_pediatrica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
radioterapie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
psihiatrie_pediatrica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
otorinolaringologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
pediatrie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
psihiatrie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
autoritatea_feroviara_romana @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
cardiologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
consilier_in_proprietate_industriala @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
boli_infectioase @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_generala @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
urologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
2 Accese, Ultima modificare:
reumatologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
2 Accese, Ultima modificare:
oncologie_medicala @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
oftalmologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
dermatovenerologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
2 Accese, Ultima modificare:
genetica_medicala @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
farmacologie_clinica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
registrul_auto_roman @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_vasculara @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
endocrinologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
nefrologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
neurochirurgie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
neurologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
obstetrica-ginecologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
medicina_interna @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
medicina_nucleara @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
hematologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
medicina_de_laborator @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
medicina_de_urgenta @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
medicina_muncii @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
salvator_montan @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamant_prescolar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
tehnician_veterinar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
educator-puericultor @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
monitor_de_schi @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
sudor
2 Accese, Ultima modificare:
verificator_de_proiecte_in_domeniul_instalatiilor_electrice
2 Accese, Ultima modificare:
brutar_cofetar_patiser
2 Accese, Ultima modificare:
anatomie_patologica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
agenti_de_asigurare @ro:profesii:nereglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_de_educatie_speciala @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
interpret_limbaj_mimico-gestual
2 Accese, Ultima modificare:
electrician_autorizat
2 Accese, Ultima modificare:
gastroenterologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
marinar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
brokeri_in_asigurari
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamantul_primar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
utilaje_mobile_fara_destinatie_rutiera @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
2 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor @imi
2 Accese, Ultima modificare:
solvit @imi
2 Accese, Ultima modificare:
asistent_maternal @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_danubius_din_galati @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
1 Accese, Ultima modificare:
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
1 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
relevante @ro:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
syntax @wiki
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
cetateni_spatiul_economic_european_si_confederatia_elvetiana
1 Accese, Ultima modificare:
sisteme_de_educatie
1 Accese, Ultima modificare:
utilizarea @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
repertoriu @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
cnred @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
lista_tarilor
1 Accese, Ultima modificare:
instruire @imi
1 Accese, Ultima modificare:
apostila_de_la_haga
1 Accese, Ultima modificare:
supralegalizare
1 Accese, Ultima modificare:
materiale @ro
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali_generalisti @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
farmacisti_formare_de_baza
1 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati @ro
1 Accese, Ultima modificare:
fizioterapeuti
1 Accese, Ultima modificare:
ghizi_montani
1 Accese, Ultima modificare:
utilizarea @imi
1 Accese, Ultima modificare:
alerte_si_notificari_-_creeaza
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_tara
1 Accese, Ultima modificare:
agenti_imobiliari @ro:profesii:nereglementate
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)