start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale
107 Accese, Ultima modificare:
at al Directivei este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 pr
regulamentul_imi
99 Accese, Ultima modificare:
at al Directivei este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1024&from=RO REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 p
regulamentul_cpe
51 Accese, Ultima modificare:
at al Directivei este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.159.01.0027.01.RON REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APL... ind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în teme
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)