start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale
59 Accese, Ultima modificare:
or al unei întreprinderi sau al unei sucursale; (ii) fie funcția de adjunct al proprietarului sau al ... sau să aplice procedurile prevăzute la titlurile II și III. (3) Statele membre se asigură că titula... le intenționează să presteze, în temeiul titlului II, alte servicii decât cele reglementate de articol... ă publică se examinează în conformitate cu titlul II. (5) Prin derogare de la articolul 7 alineatul
regulamentul_cpe
20 Accese, Ultima modificare:
esionale avute în vedere: * (i) stabilire; * (ii) prestarea temporară și ocazională de servicii; ... ui III capitolul I din Directiva 2005/36/CE; * (ii) în cazul prestării temporare și ocazionale de se... ectiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 1 la prezentul regulament; * (... ectiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 2 la prezentul regulament. În v
regulamentul_imi
3 Accese, Ultima modificare:
ură de cooperare administrativă. ---- CAPITOLUL II ===== FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE IMI ... nii care figurează în anexă de către țara terță; (ii) utilizarea IMI; și (iii) principiile și modalită... pa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2001:331:TOC|JO L 331, 15.12.2001, p. 79]]): capitolele I și II.
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)