start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
2 Accese, Ultima modificare:
(([[professions:regprof:ship_s_deck_officer_class_ii_1st_mate]])) | [[https://webgate.ec.europa.eu/r... nic secund]] (([[Marine engineering officer class II]])) | [[https://webgate.ec.europa.eu/regprof/in
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
6 Accese, Ultima modificare:
vada titlurilor de calificare menționate în anexa II partea A punctul 1 litera (b), eliberate în statu... gine; * ( c ) certificatele menționate în anexa II partea A punctul 1 litera (c) și punctul 2 litera... estă stabilirea în mod legal, menționată în anexa II partea B litera (b) și la articolul 6 alineatul (... ucerile documentelor solicitate indicate în anexa II, în limbile acceptate de către autoritatea compet
repositories_for_the_implementation_of_the_european_professional_card @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:registre
3 Accese, Ultima modificare:
relevant authorities a day later. ===== Chapter II. Repository of Sample Documents ===== A reposito... lace the entry in the repository. ===== Chapter III. Access to the EPC related repositories in IMI =... es access to repository form described in Chapter II.) ==== 2. Authority roles in the EPC related rep
recognition_of_professional_qualifications @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
9 Accese, Ultima modificare:
on temporarily in another Member State, see point II.A of this guide. If you want to establish yoursel... the territory of another Member State, see point II.B of this guide. It is important to note that th... ate. The different rules are explained in point II of this guide. Lastly, information on practical ... the event of a problem, can be found under points III, IV, V and VI respectively. ===== WHERE CAN YOU
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
15 Accese, Ultima modificare:
cazul recunoașterii automate prevăzute la titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 1 la prezentul regulament; ==== 1. Recunoaștere automată (titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE) ==== Ur
translations_and_certified_copies @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
2 Accese, Ultima modificare:
* (i) proof of identity (passport or ID), * (ii) diplomas that entitle their holders for automati... the diploma was issued in home country, and * (iii) certain certificates issued by the authorities
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
2 Accese, Ultima modificare:
ntității (pașaport sau carte de identitate), * (ii) diplomele care le conferă deținătorilor lor drep... loma a fost eliberată în țara de origine, și * (iii) anumite certificate eliberate de autoritățile c
universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II –masterat (23 în limba română şi 4 în limba engle... r) precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale, la care pot accede absolvenţii ciclului II care au obţinut titlul de master. Principalele ob
imi-sd @ro:materiale:intrebari
4 Accese, Ultima modificare:
întrebări IMI SD ====== I. Stabilire permanentă II. Furnizare de servicii transfrontaliere III. Cazuri individuale ===== I. Stabilire permanentă =====... i generale privind documentele doveditoare ===== II. Furnizare de servicii transfrontaliere ===== 03... i generale privind documentele doveditoare ===== III. Cazuri individuale ===== 90 Cerere de derogare
imi-pq @ro:materiale:intrebari
12 Accese, Ultima modificare:
ră? - Da / Nu ===== 1.1 Identificarea profesiei (II) ===== * Care este media de vârstă a elevilor ... ilor profesionale reglementate prevăzută în anexa III? ===== 2.3 Cursuri de formare urmate ===== *... umneavoastră? ===== 3.2 Titularul calificărilor (II) ===== * ... deţine diploma cuprinsă în anexa ... ca arhitect] ===== 3.2 Titularul calificărilor (III) ===== * ... deţine diploma cuprinsă în anexa
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
System), Simulator de situații de urgență PISCES II potential incident. Simulatoarele sunt achizițion
universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_a_banatului_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
nt se pune și pe studiile universitare din ciclul II şi III (masterat şi doctorat), în universitate funcţionând un număr de 44 de conducători de doctorat,
agriculture_forestry_mining @sectoare:regprof
4 Accese, Ultima modificare:
lass_i_fishing_vessel]] | | [[:deck_officer_class_ii_fishing_vessel]] | | [[:deck_officer_class_iii_fishing_vessel]] | | [[:deck_officer_class_iv_fishing_... eer_fishing_fleet]] | | [[:engineer_officer_class_iii_fu_fishing_fleet]] | | [[:engineer_1st_class_fis... navigational_watch]] | | [[:second_engineer_class_ii_fishing_vessel]] | | [[professions:regprof:skippe
transport @sectoare:regprof
8 Accese, Ultima modificare:
_mechanic_merchant_marine]] | | [[:engineer_class_ii_merchant_marine]] | | [[:engineer_first_class_mer... chant_marine]] | | [[:ship_s_radio_operator_class_ii_merchant_marine]] | | [[:skipper_home_trade]] | ... [[en:professions:regprof:engine_operator_class_i_ii_iii]] | | [[:harbour_pilot]] | | [[:inland_navigation_professions]] | | [[en:professions:regprof:life
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
a_protection/pq/midwife_route2_ro.pdf|Moașe - Tip II: Formare specifică, pe bază de program integral,
chestionar-2017 @ro:evenimente
4 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
31 Accese, Ultima modificare:
impactul_general @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @en:professions
24 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_prestigiu_din_alte_state
7 Accese, Ultima modificare:
universites_prestigieuses_d_autres_etats
7 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top
17 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top_2017
22 Accese, Ultima modificare:
prestigious_universities_in_other_states
7 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
26 Accese, Ultima modificare:
legea_educatiei_nationale
464 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
4 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)