Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

recognition_of_professional_qualifications @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
577 Accese, Ultima modificare:
/ 66 QUESTIONS, 66 ANSWERS http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf This document is for information only. The European Commission and its staff cannot be held responsible in any way for its contents. ===== INTRODUCTION - CITIZENS' RIGHTS IN EUROPE ===== The rights of citiz
competent_authorities @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
365 Accese, Ultima modificare:
number ^ Document changes ^ | 05/10/2015 | 0.1 | Initial draft | | 16/11/2015 | 0.2 | Commission edit... | 1.0 | Final version for distribution | ===== 1 Introduction ===== ==== 1.1 Scope and purpose ==== ... authorities are expected to carry out through the Internal Market Information (IMI) system. This document sets out: * the main features of the procedur
relevante @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:autoritati
186 Accese, Ultima modificare:
=== ^ Țara ^ Regiunea ^ ID ^ Autoritate ^ Titlul informal al autorităţii ^ Asistent medical generalis... ia | | 7167 |Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială |National Agency for Payment and Social Inspection - Competent authority giving accreditatio... University of Alba Iulia (State higher education institution)| | | **X** | **X** | **X** | |Rom
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
162 Accese, Ultima modificare:
toritățile competente ====== http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_ro.pdf ===== Cuprins ===== - Introducere - Procedura EPC - Procesarea cereril... autorităților competente în cadrul sistemului de informare al pieței interne (IMI). Ghidul prezintă: * principalele aspecte ale procedurii * o descr
repositories_for_the_implementation_of_the_european_professional_card @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:registre
154 Accese, Ultima modificare:
Number ^ Document Changes ^ | 05/10/2015 | 1.0 | Initial Version | ===== Introduction ===== The purpose of this document is to give guidance for the use of notification and repository modules in IMI, in the context of the European Professional Card (EPC). The repositories described in this docum
translations_and_certified_copies @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
50 Accese, Ultima modificare:
tions and certified copies of documents submitted in support of an application for the issuance of a E... ard (EPC). This issue has already been discussed in the Group of Coordinators. In order to ensure the proper functioning of the EPC procedure, the member... elevant national competent authorities. ===== 1. Information displayed in the EPC document repository
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
33 Accese, Ultima modificare:
Folgende Arten der Beglaubigungen von Kopien von in Österreich ausgestellten Dokumenten sind verfügba... | Folgenden Arten beglaubigter Übersetzungen sind in Österreich verfügbar: Übersetzungen durch allgeme... eks. ministerier, styrelser, kommuner, jobcentre, International Citizen Service, offentlige uddannelse... r, dansk ambassader eller konsulater osv.); - den institution eller myndighed, der har udstedt dokumen
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
22 Accese, Ultima modificare:
le competente precizările care urmează. ===== 1. Informațiile afișate în registrul documentelor CPE =... 16, fiecare stat membru trebuie să notifice, prin intermediul unui modul dedicat al sistemului de informare al pieței interne (denumit în continuare „IMI”), cerințele lor privind documentele naționale,
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
21 Accese, Ultima modificare:
rt sau alte dovezi acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);\\ > și, în ca... ele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională, și referitoare la conținutul protecț... Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările te... rt sau alte dovezi acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);\\ > și, în ca
registre
9 Accese, Ultima modificare:
mentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință, auto... | 6| Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respe... tivă | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respe... | 0 | | 9| Dovada onorabilității/moralității/inexistenței unui faliment | 1. Dovada onorabilități
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
8 Accese, Ultima modificare:
ale respectivului stat membru și comunică aceste informații celorlalte state membre prin intermediul IMI. (2) Autoritățile competente ale statelor mem... te relevante din celălalt stat membru o cerere de informații suplimentare, prin intermediul IMI. Autoritățile competente din celălalt stat membru cooperea
asistenti_medicali_generalisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
5 Accese, Ultima modificare:
ttp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.regProfs&profId=12402&maxRows=*#inCountriesList Semnificaţia codurilor de culori: |... 6 - versiunea 2 ((4118 din 22/12/15 - versiunea 1 inactivă; 3561 din 17/12/15 - respinsă de Comisia Eu... 6 - versiunea 2 ((4110 din 22/12/15 - versiunea 1 inactivă; 3609 din 17/12/15 - respinsă de Comisia Eu
aplicatii
4 Accese, Ultima modificare:
ted | | | 8| Completeness validated (host to be involved) | 7 fizioterapeut, 1 farmacist / Franța, ... t| | 1| Completeness validated (host will not be involved) | 1 fizioterapeut / Regatul Unit - Anglia... ed | | | 17| Completeness validated (host to be involved) | | | 1| Completeness validated (host will not be involved) | Fizioterapeut / Regatul Unit - Anglia|
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
3 Accese, Ultima modificare:
ttp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1250&tab=c... rului Sănătății - http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/?vpage=8#6b6c313wrf Alte documente: ... legiul Fizioterapeuţilor din România - Regulament Intern de Organizare și Funcţionare]] - document pub
competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:autoritati
3 Accese, Ultima modificare:
a ^ Regiune ^ ID ^ Denumirea autorităţii ^ Titlul informal al autorităţii ^ Asistent medical generalis... Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania | **X** | **-** | **-** | **-** ... ountry ^ Region ^ ID ^ Authority Name ^ Authority Informal Title ^ Nurse ^ Pharmacist ^ Physiotherapis
notificari
2 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)