start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

ministerul_educatiei_nationale_-_directia_generala_management_resurse_umane_si_retea_scolara_nationala @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
inisterul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională =====
universitatea_romano-americana_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
pentru corpul profesoral. Viziune: Promovând un management academic prin excelență strategic, Universitatea
universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
de ramura construcţiilor, cum ar fi inginerie şi management, ingineria mediului, ingineria sistemelor etc. UT
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
rconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie elect
universitatea_politehnica_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
m, - Stiințe ale Comunicării, - Mecanică, - Management în Producție și Transporturi, - Chimie Industri
universitatea_din_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ehnologia Informaţiei - Inginerie Energetică şi Management Industrial - Inginerie Managerială şi Tehnologi
universitatea_nationala_de_arta_teatrala_si_cinematografica_i._l._caragiale_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
cum şi în domenii conexe (mass-media, multimedia, management şi marketing artistic şi cultural, pedagogie arti... , multimedia, artistic and cultural marketing and management, artistic pedagogy) at BA, MA and doctoral level,... ue les domains connexes ( mass-média, multimédia, management et marketing artistique et culturel, pédagogie a... dien, Multimedia, künstlerischen und kulturellen Management und Marketing, künstlerischer Kulturpädagogik)
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
e; informatică; istoria și teoria artei; istorie; management; marketing; matematică; psihologie; sociologie și
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ele tuturor grupurilor de stakeholderi. Printr-un management performant al resurselor, ULBS tinde să devină o
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
or trei facultăţi: * Facultatea de Inginerie şi Management (4 programe de licenţă, 4 de master şi unul de do... Analele UEMR-Ştiinţe Socio-umaniste, Robotică şi Management, cât şi-n reviste de prestigiu internaţional recu
universitatea_nationala_de_aparare_carol_i_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
elor de apărare/Braşov, Departamentul regional de management al crizelor şi operaţii multinaţionale, Departame
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
ului şi Serviciilor – IF - program acreditat; - Management – IF - program acreditat; - Drept – IF - progra... , Partea I nr. 538 din 21.07.2014 – Anexa 1): - Management financiar contabil, - Diagnostic financiar şi a... ntul instituţiilor din administraţia publică, - Management Marketing şi - Marketing în afaceri. Universit
universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_ion_ionescu_de_la_brad_din_iasi @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
cultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediu... tehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul ş
universitatea_artifex_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
e. Programe de studii universitare de master: * Management Financiar – Bancar și de Asigurări; * Finanțe –... rmațional Financiar – Contabil. b) Facultatea de Management – Marketing: Programe de studii universitare de licență: * Management; * Marketing; * Economia comerțului, turismul... r. Programe de studii universitare de master: * Management organizațional; * Managementul întreprinderilor
universitatea_de_stiinte_agronomice_si_medicina_veterinara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
- Facultatea de Biotehnologii; - Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare... dezică, silvicultură, biotehnologii, inginerie și management, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală; * știinţe biologice și biomedicale: medicină
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_athenaeum_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
directia_management_si_retea_scolara @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
imi
2 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)